Fond mobility UK

Fond mobility Univerzity Karlovy byl zřízen v roce 2001 s účinností od 28. března 2001. Cílem FM UK je finanční podpora zejména pro:


 • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry

 • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě

 • studium zahraničních studentů na UK

 • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí

 • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí

Pro podrobnější informace doporučujeme navštívit odkaz na Priority, kde jsou každoročně vypisovány cílové skupiny pro finanční podporu.


 • Termíny podávání žádostí na fakultu:

  letní semestr - 20. březen 2017

  zimní semestr - 10. říjen 2017


Byla zpřístupněna univerzitní webová aplikace Fondu mobility. Do aplikace se studenti a zaměstnanci přihlašují prostřednictvím svého CASového účtu (osobní číslo a heslo) na stránkách https://veda.is.cuni.cz. V případě problémů s přihlášením je možné kontaktovat Poradnu FoMo. Link na poradnu se zobrazuje na přihlašovací stránce aplikace IGA. Při hlášení incidentu bude požadováno osobní číslo studenta/zaměstnance.


Postup pro jarní termín:


 1. Student/zaměstnanec založí žádost (návrh) v IGA.

 2. Student/zaměstnanec vytiskne žádost (návrh) v IGA (návrh musí být ve stavu Odevzdaný, což znamená, že data prošla kontrolou a po formální stránce by měla být v pořádku), přiloží požadované přílohy (vytištěné) a odevzdá na fakultě/součásti standardním způsobem.

 3. Žádosti jsou administrovány odd. vědy (Kontakt: ThDr. M. Langer; ; tel.: 222 539 210; 4. patro místnost H402a), budou vytištěny přehledy pro fakultní schvalování a po interním odsouhlasení změní v IGA stav žádosti na jednu z možností:

  a. Schválený fakultou

  b. Schválený fakultou s výhradou

  c. Neschválený fakultou

  d. Vráceno


  POZOR! HTF UK provádí vlastní kolo výběru a předává na RUK všechny žádosti, všechny žádosti budou označované za „Schválený fakultou“ – interní termín podání projektů je stanoven na 15. března 2017.


 4. Referent fakulty/součásti odešle schválené žádosti na Rektorát (Mgr. Dostálkové) standardním způsobem (v papírové podobě).

 5. Rada Fondu mobility schválí/neschválí žádosti.

 6. Referent RUK změní stav žádosti na jednu z možností:

  a. Přijat

  b. Nepřijat

  c. Přijatý s úpravou rozpočtu

 7. Referent RUK oznámí fakultě/součásti rozhodnutí.

 8. Další zpracování na fakultě/součásti bude probíhat standardním způsobem.

 9. Referent fakulty/součásti změní v IGA stav žádosti s ohledem na aktuální okolnosti na Vyplacený, případně Vyúčtovaný (finální stav).


Postup pro podzimní termín bude upřesněn s ohledem na plánované další rozšíření elektronizace žádostí, zejména v oblasti workflow a příloh. Své náměty můžete na ÚVT posílat prostřednictvím helpdeskové aplikace Redmine https://is.cuni.cz/redmine-isuk. Přihlásit se můžete pomocí svého CASového účtu.


V aplikaci IGA na úvodní stránce po přihlášení (Nástěnka) je k dispozici Manuál pro žadatele.Poslední změna: 6. březen 2017 13:52 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám