Přijímací řízení

Termíny přijímacího řízení pro akademický rok 2016-2017:


Den otevřených dveří: 11. 1. 2016, 10:00 – 13:00 hod. na fakultě, aula L101


Informační přednášky pro zájemce o studium: 16. 1. 2016, 10:00 – 13:00 hod. na fakultě, aula L101


Termín podání přihlášek: 29. 2. 2016

Požadované doklady k vysokoškolské přihlášce na UK HTF:

- stručný životopis zaměřený především na motivaci ke studiu na HTF

- není nutné lékařské potvrzení ani potvrzená vysvědčení za jednotlivé ročníky SŠ


Řádný termín přijímacího řízení - písemná část: 19. 5. 2016


Řádný termín přijímacího řízení - ústní část: 23. - 27. 5. 2016


Náhradní termín přijímacího řízení: 3. 6. 2015

(pouze pro uchazeče, kteří se z vážných důvodů nebudou moci zúčastnit řádného termínu a podají si písemnou žádost)


Hlavní přijímací komise: 6. 6. 2016


Mimořádný termín přijímacího řízení: 26. 8. 2016 (pouze pro studenty maturující v zahraničí, na základě žádosti – nejde o náhradní termín)


Pozn.: Stejné podmínky platí pro všechna kola přijímacího řízení.


S případnými dotazy se obracejte na studijní odděleníElektronická přihláška:

Přihlášku lze podat pouze elektronicky.


https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php


Administrativní poplatek za přijímací řízení - platbu na účet fakulty je nutné odeslat do 29. 2. 2016.

(zákon č. 111/98 Sb.): 530,- Kč (poplatek je nevratný).


Banka: Česká spořitelna

Účet: 66661389/0800

Konstantní symbol pro platbu převodem: 0379

IBAN: CZ62 0800 0000 0000 6666 1389

SWIFT: GIBA CZ PX

Variabilní symbol: ID přihlášky

Specifický symbol: 111


Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2016-2017:

(schválené Akademickým senátem UK HTF 2. července 2015)


I. Typ přijímacího řízení pro tříleté bakalářské studium:

jednokolové (2 části, 1. část není vyřazovací)

Kritériem pro přijetí na HTF bude bodový výsledek přijímací zkoušky a pořadí uchazeče na tom kterém oboru.


1. Písemná část:

znalostní test /kulturně literární, historické a náboženské otázky/ (max. 50 bodů)

 • 10 kulturně literárních otázek po 1 bodu (celkem lze získat 10 b.)

 • 10 historických otázek po 2 bodech (celkem lze získat 20 b.)

 • 10 náboženských otázek po 2 bodech (celkem lze získat 20 b.)


2. Ústní část:

pohovor zaměřený na motivaci ke studiu a vybraný obor (max. 50 bodů)

Pozn.: objektivita hodnocení ústního pohovoru bude zajištěna stejnými předsedy zkušebních komisí - po oborech.


Celkem lze získat za obě části přijímací zkoušky maximálně 100 bodů.


Pozn.: Přijímací řízení na obory Pravoslavná teologie - Východoevropská studia, Pravoslavná teologie - Jihovýchodoevropská studia, Pravoslavná teologie - Novořecká filologie jsou organizovány takto: Přijímací řízení pro obor Pravoslavná teologie pořádá UK HTF; přijímací řízení na obory Východoevropská studia, Jihovýchodoevropská studia a Novořecká filologie pořádá UK FF, a proto se řídí podmínkami přijímacího řízení UK FF.


Pouze pro studijní oborovou kombinaci: Husitská teologie – Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání:

1. Písemná část:

znalostní test /kulturně literární, historické a náboženské otázky/ (max. 50 bodů)

 • 10 kulturně literárních otázek po 1 bodu (celkem lze získat 10 b.)

 • 10 historických otázek po 2 bodech (celkem lze získat 20 b.)

 • 10 náboženských otázek po 2 bodech (celkem lze získat 20 b.)

znalostní test /německý jazyk/ (max. 50 bodů)


2. Ústní část:

pohovor zaměřený na motivaci ke studiu a vybraný obor (max. 50 bodů)

Pozn.: objektivita hodnocení ústního pohovoru bude zajištěna stejnými předsedy zkušebních komisí - po oborech.


Celkem lze získat za obě části přijímací zkoušky maximálně 150 bodů. Přijímací řízení pořádá UK HTF.


Kritériem pro přijetí na HTF bude bodový výsledek přijímací zkoušky a pořadí uchazeče na tom kterém oboru.


Počet přijímaných studentů do bakalářských studijních programů a oborů:

 • Studijní program Teologie (prezenční studium): Husitská teologie – 35, Husitská teologie – Filozofie – 30, Husitská teologie – Judaistika – 30, Husitská teologie – Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání – 20, Husitská teologie – Religionistika – 30, Pravoslavná teologie – 20, Pravoslavná teologie – Filozofie – 15, Pravoslavná teologie – Religionistika – 15, Pravoslavná teologie – Jihovýchodoevropská studia – 10, Pravoslavná teologie – Novořecká filologie – 10, Pravoslavná teologie – Východoevropská studia – 10, Starokatolická teologie – 20.

 • Studijní program Teologie (kombinované studium): Husitská teologie – 35.

 • Studijní program Humanitní studia (prezenční studium): Judaistika – Filozofie – 15, Judaistika – Religionistika – 15.

 • Studijní program Specializace v pedagogice (prezenční studium): Náboženství, etika a filozofie se zaměřením na vzdělávání – 50, Sociální pedagogika – 50.

 • Studijní program Sociální práce (prezenční studium): Sociální a charitativní práce – 65.


II. Typ přijímacího řízení pro dvouleté navazující magisterské studium:

jednokolové (1 část)

Ústní pohovor zaměřený na znalosti příslušného studijního oboru, odpovídající dosaženému bakalářskému vzdělání.

Pozn.: objektivita hodnocení bude zajištěna stejnými předsedy zkušebních komisí - po oborech.

Celkem lze získat maximálně 100 bodů.

Podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studia je zisk alespoň 75 bodů.


Pozn.: Úspěšní absolventi bakalářských studijních oborů z jakékoli VŠ mohou být přijati na základě kladně posouzené žádosti ke studiu v navazujících magisterských oborech stejného typu bez nutnosti účastnit se přijímací zkoušky, pokud během svého bakalářského studia absolvovali níže uvedené předměty s příslušným typem atestace s výsledným hodnocením výborně (1) nebo velmi dobře (2).


Navazující magisterské obory

Vyžadovaný předmět – typ atestace

Husitská teologie

jeden klasický jazyk (biblická hebrejština, novozákonní řečtina nebo latina) – zkouška

Písemnictví SZ I. a Písemnictví NZ I. – zápočet

Pravoslavná teologie

jeden klasický jazyk (biblická hebrejština, novozákonní řečtina, latina) – zkouška

Starokatolická teologie

jeden klasický jazyk (biblická hebrejština, novozákonní řečtina, latina) – zkouška

Filozofie

Antická filozofie – zkouška

Středověká filozofie – zkouška

Novověká filozofie – zkouška

Judaistika

Biblická hebrejština – zkouška

Religionistika

Úvod do religionistiky – zkouška

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy (Německý jazyk)

Němčina – zkouška

Sociální a charitativní práce

Teorie a metody sociální a charitativní práce – zkouška

Metody sociální práce – zkouška

Práce se seniory – zkouška

Učitelství náboženství, etiky a filozofie

Obecná pedagogika – zkouška

Sociální psychologie – zkouška


U zahraničních uchazečů (neplatí pro Slovensko) je vyžadována maturitní zkouška z českého jazyka nebo doklad o znalosti českého jazyka – CCE, úroveň B2. Ten je nutné odevzdat nejpozději do konce srpna na Studijní oddělení fakulty.

Zkoušku lze absolvovat na Ústavu jazykové a odborné přípravy /UJOP/ Univerzity Karlovy: ujop.cuni.cz/cce


Vybavení fakulty:


Seznam studijních programů a oborů pro rok 2015/2016


Poslední změna: 28. leden 2016 13:34 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám