Řešené projekty GA UK

Na Husitské teologické fakultě je v současnosti řešeno několik výzkumných projektů financovaných Grantovou agenturou Univerzity Karlovy. Projekty řešené na fakultě v minulých letech lze zobrazit v archivu projektů.

Grantová agentura Univerzity Karlovy, od r. 2016

 • Mgr. Lydie Medková - Proměny vztahů křesťanských církví k Romům na českém území od roku 1918 do současnosti

 • Mgr. Kamila Špinarová - Rabi Jehuda Liva ben Becal'el a kniha Zohar

Grantová agentura Univerzity Karlovy, od r. 2015

 • Mgr. Martin Holý - Křesťanská mírová konference na pozadí historických a politických souvislostí

 • Mgr. Dominika Jelínková - Masaryk a Rádl. Pokus o nové uchopení náboženství v náboženské krizi konce 19. a počátku 20. století

 • ThDr. Petr Jan Vinš - Přenosný oltář ve středověké liturgické praxi a ve šlechtické sebereprezentaci

Grantová agentura Univerzity Karlovy, od r. 2014

 • Mgr. Martin Holý - Vladimír Kubáč - osobnost českého teologa v kontextu doby

 • Mgr. Martin Kováč - Starokatolická církev v Československu (1968 - 1989)

 • Mgr. Ladislava Říhová - Specifika náboženské konverze v díle Arnobia ze Sikky a jeho přínos pro analýzu náboženské situace dnes

Grantová agentura Univerzity Karlovy, od r. 2013

 • Mgr. Boris Svoboda - Rétorika vybraných Ježišových rečí v evanjeliu Matúša a Lukáša

 • Mgr. Petra Vladařová - Židovské hřbitovy a židovská komunita v částech regionu severního Plzeňska, Rokycanska a Rakovnicka

Grantová agentura Univerzity Karlovy, od r. 2012

 • PhDr. Marina Luptáková - Problém byzantského ikonoklasmu (730-843): rozbor metodologických východisek a konceptů představitelů "školy Annales" ve světle teologie ikony


Poslední změna: 5. září 2016 11:32 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám