Kurzy pro veřejnost


V souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy koná Husitská teologická fakulta specializované a zájmové kurzy určené absolventům vysokých a středních škol. Po úspěšném absolvování kurzu, jehož ukončení může být podmíněno kolokviem, zkouškou, testem nebo obhajobou písemné práce, získá posluchač Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání.


Účastníci kurzů celoživotního vzdělávání mají možnost během studia využívat zdarma služeb knihovny a připojení k internetu.


Pokud se absolvent kurzů celoživotního vzdělávání rozhodne pro studium některého ze studijních oborů fakulty, může požádat o jejich uznání jako volitelných předmětů řádného studia a to do 5 let od jejich absolvování.


Kurzovné se hradí složenkou nebo bankovním převodem na:

Číslo účtu: 66661389/0800, variabilní symbol: 2607.

(IBAN: CZ62 0800 0000 0000 6666 1389, BIC: GIBACZPX)

Kurzovné je možné uhradit i hotově v pokladně fakulty.


Na začátku kurzu předloží studenti potvrzení o zaplacení kurzovného na studijní oddělení fakulty nebo vyučujícímu při první hodině. Pokud hradí kurzovné zaměstnavatel, je nutné uvést IČO a DIČ.


Přihláška do kurzu


Závazné přihlášky do kurzů je třeba zaslat co nejdříve vzhledem k omezenému počtu míst na adresu:


Studijní oddělení UK HTF

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Nebo na internetovou adresu:


Přihlášku lze poslat poštou či formou přílohy e-mailu.


Pokud bude o kurz nedostatečný zájem, uchazeč bude včas vyrozuměn a kurzovné mu bude vráceno.


Jazykové kurzy:

Vzhledem k tomu, že na fakultu přicházejí studenti s maturitou z jednoho až dvou jazyků, nerealizuje HTF jazykové kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé v rámci řádného studia. Začátečníkům, jejichž jazykové schopnosti neodpovídají požadovaným vstupním znalostem, nabízí placené kurzy. V případě nenaplněné kapacity jednotlivých kurzů se mohou přihlásit i mimofakultní zájemci.


Aktuální nabídka kurzů pro veřejnost

Vzdělávací exkurze do zahraničí

„Přes Haličské pláně…“

12. – 16. dubna 2018


 • 1. den – čtvrtek 12. 4.

  V 6.30 odjezd z Prahy od Hlavního nádraží (zastávka turistických autobusů naproti budovy Hlavního nádraží na magistrále směr Brno). Pro zájemce z Moravy možný nástup v Bohumíně u vlakového nádraží cca v 10.20.

  KRAKOV (UNESCO) – Historická rezidence polských králů. Odpolední prohlídka, ubytování.

 • 2. den – pátek 13. 4.

  TARNÓW – historické město, sídlo tarnowského biskupství.

  ŘEŠOV – haličské město s hradem.

  PŘEMYŠL – na počátku 20. století jedna z největších evropských pevností.

  Ubytování ve Lvově.

 • 3. den – sobota 14. 4.

  ZBOROV – místo mýtického vítězství československých legionářů v roce 1917.

  ZOLOČIV – město na západní Ukrajině se zámkem.

 • 4. den – neděle 15. 4.

  LVOV – celodenní prohlídka malebné haličské metropole, původně centra Haličsko-volyňského knížectví.

 • 5. den – pondělí 16. 4.

  Návrat do Prahy (dle předpokladu v dopoledních hodinách).


Cena – posluchači U3V na UK a Masarykově univerzitě, zaměstnanci a studenti UK 5680,- Kč při závazném přihlášení společně s platbou do 20. 3. 2018. Ostatní 5990,- Kč. Snížená cena je pro posluchače U3V a studenty spojena s povinností vypracování krátkého referátu dle zadání souvisejícího s programem exkurze (seznam témat v dokumentu ke stažení níže). Relace je přednášena v průběhu exkurze.

Přihlásit se je možné na internetové adrese: , a následně provést platbu v hotovosti na hospodářském oddělení UK HTF či bankovním převodem na účet UK HTF nejpozději do 20. 3. 2018. Při přihlášení prosím uveďte celé jméno, adresu, rodné číslo (kvůli pojištění), telefonní kontakt, případně č. referátu, který Vás zaujal. Při úhradě převodem je následně nutno doložit potvrzení o platbě.

V ceně exkurze je zahrnuta doprava autokarem, 3x ubytování s polopenzí v hotelu ve dvou- (v případě zájmu tří) lůžkových pokojích a základní cestovní připojištění. Jednolůžkový pokoj lze zajistit za příplatek 1600,- Kč. Zájem o třílůžkové pokoje je třeba hlásit předem. V ceně není zahrnuta případná místní doprava a vstupy do historických objektů, lze však počítat se slevami, jako tomu bylo při předchozích vzdělávacích exkurzích vzhledem k charakteru univerzitní exkurze. Vzdělávací exkurze je primárně určena pro studenty denního i kombinovaného studia, posluchače U3V a zaměstnance UK, v případě volných míst je otevřena i pro další zájemce z řad veřejnosti. Počet účastníků – minimálně 32, maximálně 46.

O referáty (viz seznam níže), je nutno požádat na internetové adrese: .

NA TUTO ADRESU JE NUTNO PODAT ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU A POTVRZENÍ PLATBY NEJPOZDĚJI DO 20. 3. 2018.


Poznámka: Při nedodržování pokynů vedoucího exkurze v jejím průběhu je nutno počítat s jednáním (případně dopravou) na vlastní zodpovědnost. Změna programu je vyhrazena.


PRO ÚČAST JE NUTNÉ VLASTNIT CESTOVNÍ PAS S MINIMÁLNÍ DOBOU PLATNOSTI 3 MĚSÍCE PO SKONČENÍ CESTY! DOPORUČUJEME ZAJISTIT SI JIŽ PŘED ODJEZDEM POLSKÉ ZLOTÉ A UKRAJINSKÉ HŘIVNY.


Přes Haličské pláně… (.docx)


Uvedení do hebrejštiny a judaismu

Více podrobností zde.


Ostatní kurzy

Kurzy se připravují

Přihlášky pro kurzy CŽV na e-mail:


Uskutečněné kurzy:

Němčina pro začátečníky

Němčina pro začátečníky D3/2013

Nemčina - konverzace

Němčina pro začátečníky

Němčina pro začátečníky D2/2012

Němčina pro pokročilé začátečníky D3/2012

Němčina - konverzace

Němčina pro začátečníky - intenzivní vstupní kurz

Němčina pro pokročilé začátečníky - intenzivní vstupní kurz

Němčina pro začátečníky – pokračování/3

Němčina pro začátečníky III/3 březen - červen 2012 – pokračování kurzu

Španělština – začátečníci II

Italština – začátečníci

Němčina pro začátečníky - pokračování

Němčina pro začátečníky III - pokračování

Němčina pro začátečníky

Němčina pro začátečníky III - pokračování kurzu

Němčina - konverzace

Španělština - začátečníci

Francouzština - začátečníci

Čeština (nejen) pro cizince z románsky mluvících zemí

Němčina pro začátečníky II – pokračování kurzu

Němčina konverzace – pokračování kurzu

Španělština - začátečníci

Španělština - mírně pokročilí

Němčina - konverzace

Němčina pro začátečníky II

Italština - začátečníci - intenzivní kurz

Jak správně napsat životopis a připravit se na pracovní pohovor

Němčina pro začátečníky I.

Rétorika v praxi

Hebrejština II.

Italština - mírně pokročilí

Francouzština pro začátečníky

Španělština pro začátečníky

Hebrejština

Italská konverzace

Němčina pro začátečníky I.

Četba italských textů

Rétorika v praxi

Italština - pokročilí - intenzivní kurz

Italština - začátečníci - intenzivní kurz

Italština - mírně pokročilí - intenzivní kurz

Němčina pro záčátečníky II

Četba italských textů II

Italština  začátečníci – intenzivní

Italština  mírně pokročilí – intenzivní

Četba italských textů

Rétorika v praxi

Řeč těla - nedílná součást projevu

Sexualita a erotika v náboženství

Italština začátečníci - intenzivní

Italština mírně pokročilí - intenzivní

Francouzština (intenzivní kurs)

Francouzština II

Profesionální jednání po telefonu

Moderní rétorika pro pokročilé

Aplikovaná muzikoterapie

Úvod do grafologie a psychologie osobnostiUskutečněné vzdělávací exkurze:

Romeo a Julie… a někdy se musí i do Canossy (.docx)

Po stopách první světové války a československých legií (.doc)

Mládí markraběte Karla Lucemburského a Itálie (.pdf)

Po italských stopách Karla IV.

Milánsko 2015

„Neapolsko a Řím“ - Sestřihy z proběhlé exkurze „Neapolsko a Řím“"Srdcem Itálie - Řím, Umbrie a Lazio"

"Po stopách Michelangela a Shakespeara"

"Antický Řím a etruské Lazio"

"Mnichov, tajemná Umbrie, San Marino a Ravenna"

Toskánsko - památky, Lucemburkové, Silvio Piccolomini

Neapolsko -Tajemný kraj Homéra a Vergilia II

Památky Bavorska, Piemontu a Lombardie

Neapolsko -Tajemným krajem Homéra a Vergilia podruhé

Kalokagathia I.

"Od Aquileie po Trident"

Florencie, Montepulciano a Řím - perly střední Itálie

"Tajemným krajem Homéra a Vergilia – skvosty italské Kampánie"

„Krajem aquilejských patriarchů a linie Velké války“

Poslední změna: 3. květen 2018 17:52 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám