Kurzy pro veřejnost


V souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy koná Husitská teologická fakulta specializované a zájmové kurzy určené absolventům vysokých a středních škol. Po úspěšném absolvování kurzu, jehož ukončení může být podmíněno kolokviem, zkouškou, testem nebo obhajobou písemné práce, získá posluchač Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání.


Účastníci kurzů celoživotního vzdělávání mají možnost během studia využívat zdarma služeb knihovny a připojení k internetu.


Pokud se absolvent kurzů celoživotního vzdělávání rozhodne pro studium některého ze studijních oborů fakulty, může požádat o jejich uznání jako volitelných předmětů řádného studia a to do 5 let od jejich absolvování.


Kurzovné se hradí složenkou nebo bankovním převodem na číslo účtu: 66661389/0800, variabilní symbol: 2607. Kurzovné je možné uhradit i hotově v pokladně fakulty. Na začátku kurzu předloží studenti potvrzení o zaplacení kurzovného na studijní oddělení fakulty nebo vyučujícímu při první hodině. Pokud hradí kurzovné zaměstnavatel, je nutné uvést IČO a DIČ.


Přihláška do kurzu


Závazné přihlášky do kurzů je třeba zaslat co nejdříve vzhledem k omezenému počtu míst na adresu:


Studijní oddělení UK HTF

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Nebo na internetovou adresu:


Přihlášku lze poslat poštou či formou přílohy e-mailu.


Pokud bude o kurz nedostatečný zájem, uchazeč bude včas vyrozuměn a kurzovné mu bude vráceno.


Jazykové kurzy:

Vzhledem k tomu, že na fakultu přicházejí studenti s maturitou z jednoho až dvou jazyků, nerealizuje HTF jazykové kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé v rámci řádného studia. Začátečníkům, jejichž jazykové schopnosti neodpovídají požadovaným vstupním znalostem, nabízí placené kurzy. V případě nenaplněné kapacity jednotlivých kurzů se mohou přihlásit i mimofakultní zájemci.


Aktuální nabídka kurzů pro veřejnost

Vzdělávací exkurze do zahraničí

„Romeo a Julie… a někdy se musí i do Canossy“

23.–26. října 2017


 • 1. den – pondělí 23. 10. V 7.00 odjezd z Prahy od Hlavního nádraží (parkoviště naproti budovy Hlavního nádraží na magistrále směr Brno). Tranzit přes Bavorsko, Tyrolsko a Tridentsko.

  VERONA – Město se stále používaným antickým amfiteátrem, místo dějství slavného Shakespearova dramatu. Podvečerní procházka centrem města, zapsaného v UNESCO. Odjezd na ubytování, večeře.

 • 2. den – úterý 24. 10.

  MANTOVA – Půvabné město s historickým centrem zapsaným v UNESCO, místo literárního Romeova vyhnanství.

  MODENA – Sídlo vévodů d´Este s některými monumenty UNESCO. Odjezd na ubytování, večeře.

 • 3. den – středa 25. 10.

  HRAD CANOSSA – Hrad z 10. století, který vešel do dějin jako místo osudového setkání císaře Jindřicha IV. s papežem Řehořem VII. v roce 1077.

  REGGIO NELL´EMILIA – Město antického původu, místo zrodu italské trikolóry.

  Odjezd do České Republiky.

 • 4. den – čtvrtek 26. 10.

  V ranních hodinách návrat do Prahy.


Cena – zaměstnanci a studenti UK, posluchači U3V na UK, členové Klubu Alumni UK a Spolku absolventů a přátel UK HTF 4 885,- Kč při závazném přihlášení společně s platbou do 9. 10. 2017. Ostatní 5 385,- Kč. Snížená cena je pro studenty a posluchače U3V spojena s povinností vypracování krátkého referátu dle zadání souvisejícího s programem exkurze. Relace je přednášena v průběhu exkurze v autobuse nebo v terénu. Částku je potřeba uhradit bankovním převodem na účet UK HTF či v hotovosti na hospodářském oddělení UK HTF nejpozději do 9. 10. 2017. Při úhradě převodem je nutno doložit potvrzení o platbě.


V ceně exkurze jsou zahrnuty doprava autokarem, 2x ubytování v hotelu s polopenzí na dvou- (v případě zájmu tří-) lůžkových pokojích a základní cestovní připojištění. Jednolůžkový pokoj lze zajistit za příplatek 1100,- Kč. Případný zájem o třílůžkové pokoje je třeba hlásit předem. V ceně není zahrnuta eventuální místní doprava a vstupy do historických objektů, lze však při vstupech počítat s výraznými slevami, jako tomu bylo v předchozích případech vzhledem k charakteru univerzitní exkurze. Vzdělávací exkurze je primárně určena pro studenty denního i kombinovaného studia, posluchače U3V a zaměstnance UK, v případě volných míst je otevřena i pro další zájemce. Počet účastníků – minimálně 31, maximálně 44. O referáty (viz seznam níže), je nutno požádat na internetové adrese: asistentka.czv@seznam.cz nebo na telefonu 723 978 795.


Podrobné informace a témata referátů ke stažení (.docx)


Uvedení do hebrejštiny a judaismu

Více podrobností zde.


Ostatní kurzy

Kurzy se připravují

Přihlášky pro kurzy CŽV na e-mail:


Uskutečněné kurzy:

Němčina pro začátečníky

Němčina pro začátečníky D3/2013

Nemčina - konverzace

Němčina pro začátečníky

Němčina pro začátečníky D2/2012

Němčina pro pokročilé začátečníky D3/2012

Němčina - konverzace

Němčina pro začátečníky - intenzivní vstupní kurz

Němčina pro pokročilé začátečníky - intenzivní vstupní kurz

Němčina pro začátečníky – pokračování/3

Němčina pro začátečníky III/3 březen - červen 2012 – pokračování kurzu

Španělština – začátečníci II

Italština – začátečníci

Němčina pro začátečníky - pokračování

Němčina pro začátečníky III - pokračování

Němčina pro začátečníky

Němčina pro začátečníky III - pokračování kurzu

Němčina - konverzace

Španělština - začátečníci

Francouzština - začátečníci

Čeština (nejen) pro cizince z románsky mluvících zemí

Němčina pro začátečníky II – pokračování kurzu

Němčina konverzace – pokračování kurzu

Španělština - začátečníci

Španělština - mírně pokročilí

Němčina - konverzace

Němčina pro začátečníky II

Italština - začátečníci - intenzivní kurz

Jak správně napsat životopis a připravit se na pracovní pohovor

Němčina pro začátečníky I.

Rétorika v praxi

Hebrejština II.

Italština - mírně pokročilí

Francouzština pro začátečníky

Španělština pro začátečníky

Hebrejština

Italská konverzace

Němčina pro začátečníky I.

Četba italských textů

Rétorika v praxi

Italština - pokročilí - intenzivní kurz

Italština - začátečníci - intenzivní kurz

Italština - mírně pokročilí - intenzivní kurz

Němčina pro záčátečníky II

Četba italských textů II

Italština  začátečníci – intenzivní

Italština  mírně pokročilí – intenzivní

Četba italských textů

Rétorika v praxi

Řeč těla - nedílná součást projevu

Sexualita a erotika v náboženství

Italština začátečníci - intenzivní

Italština mírně pokročilí - intenzivní

Francouzština (intenzivní kurs)

Francouzština II

Profesionální jednání po telefonu

Moderní rétorika pro pokročilé

Aplikovaná muzikoterapie

Úvod do grafologie a psychologie osobnostiUskutečněné vzdělávací exkurze:

Po stopách první světové války a československých legií (.doc)

Mládí markraběte Karla Lucemburského a Itálie (.pdf)

Po italských stopách Karla IV.

Milánsko 2015

„Neapolsko a Řím“ - Sestřihy z proběhlé exkurze „Neapolsko a Řím“"Srdcem Itálie - Řím, Umbrie a Lazio"

"Po stopách Michelangela a Shakespeara"

"Antický Řím a etruské Lazio"

"Mnichov, tajemná Umbrie, San Marino a Ravenna"

Toskánsko - památky, Lucemburkové, Silvio Piccolomini

Neapolsko -Tajemný kraj Homéra a Vergilia II

Památky Bavorska, Piemontu a Lombardie

Neapolsko -Tajemným krajem Homéra a Vergilia podruhé

Kalokagathia I.

"Od Aquileie po Trident"

Florencie, Montepulciano a Řím - perly střední Itálie

"Tajemným krajem Homéra a Vergilia – skvosty italské Kampánie"

„Krajem aquilejských patriarchů a linie Velké války“

Poslední změna: 6. říjen 2017 10:50 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám