Harmonogram doktorského studia

Akademický rok 2017/2018


Harmonogram doktorského studia:

Zápis do 1. ročníku (HT + JU) 2. 10. 2017

Náhradní termín zápisu (HT + JU) 10. 10. 2017


Odevzdání RH ISP (Roční hodnocení ISP) za akademický rok 2016/2017: 30. 9. 2017


Odevzdání Návrhu ISP studentů 1. ročníku - elektronicky: 30. 11. 2017


Odevzdání Dodatku k ISP studentů v nadstandardní době studia (v písemné a elektronické podobě a s podpisy žadatele a školitele): 30. 9. 2017


Zkouška ze základních studijních povinností dle ISP - student může konat v průběhu akademického roku. Konkrétní termín kontroly předmětu studia předmětu stanoví zkoušející.


Státní závěrečné doktorské zkoušky: únor/březen 2018, červen 2018, září 2018

Žádost ke složení státní závěrečné doktorské zkoušky se podává k termínům projednání OR příslušného oboru.

Předpokladem pro konání SZDZK je splnění všech základních studijních povinností dle ISP.


Termín odevzdání disertační práce: K obhajobě disertační práce se student přihlašuje prostřednictvím oddělení vědy. Podmínkou pro konání obhajoby disertační práce je splnění všech základních studijních povinností dle ISP a publikování výsledků badání v rámci psaní disertační práce.

Informace pro studenty 8. ročníku a ty studenty, kterým v akademickém roce 2017/2018 uplyne maximální doba studia: Disertační práce spolu se všemi náležitostmi musí být odevzdána nejpozději 6 měsíců před uplynutím maximální doby studia na oddělení vědy.


Termín pro podání přihlášek do doktorského studia: 30. 4. 2018


Přijímací zkoušky ke studiu v ak. roce 2018/2019 – řádný termín: 4.–8. 6. 2018


Přijímací zkoušky ke studiu v ak. roce 2018/2019 – náhradní termín: 9.–13. 6. 2018
Poslední změna: 5. říjen 2017 17:08 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám