prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc.


Kontakt

email: ricanpsych@seznam.cz


Profesní životopis

2004 jmenován profesorem pro obor pedagogické psychologie

1991-1992 předseda Československé psychologické společnosti

1991-1992 ředitel Psychologického ústavu Československé akademie věd

1990 jmenován docentem pro obor klinické psychologie

1990 jmenován vedoucím Kabinetu psychologie Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze

1968 PhDr.; 1978 Habilitační disertace: Vztah mezi pacientem a lékařem. Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, Praha

1965 CSc. Kandidátská disertace: Teorie schopností. Filosofická fakulta UK, Praha (rukopis)

1962 promovaný psycholog (Univerzita Karlova, Praha)

1957 dokončení studia teologie (Komenského evangelická teologická fakulta v Praze)


Přehled zaměstnání

1991 až dosud Psychologický ústav AV CR. Současně výuka psychologie náboženství na Univerzitě Karlově (Husitská teologická fakulta)

1971 - 1990 Kabinet psychologie Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze (výuka a klinická praxe, výzkum psychologie rodiny)

1968 - 1971 Psychologický ústav CSAV, Praha (výzkum osobnosti, výuka)

1967 - 1968 Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy, Praha (výzkum dětské osobnosti, výuka)

1966 - 1967 Laboratory for Personality and Group Analysis (Raymond B. Cattell), University of Illinois (faktorově analytický výzkum osobnosti)

1962 - 1965 Psychologický ústav Univerzity Karlovy, Praha (výzkum v diagnostice schopností a osobnosti, univerzitní výuka)


Poslední změna: 20. listopad 2014 10:22 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám