ThDr. Jiří Gebelt, Th.D.

Kontakt

Pracovna: H305

Telefon: +420 241 733 122

E-mail:

Profil na Academia.edu

Badatelské zaměření

 • teorie a metodologie religionistiky

 • Mandejci

 • gnostická náboženství

 • manicheismus

Vyučované předměty

 • Calvin und Weber

 • Četba religionistických textů: Magie a náboženství

 • Četba religionistických textů: Posvátné a profánní

 • Fenomenologie náboženství

 • Gnóze: vybrané problémy bádání

 • Mandejské rituály

 • Religionistická hermeneutika

 • Religionistika a etnografická krize reprezentace

 • Religionistika a teologie

 • Studium rituálů I. a II.

 • Úvod do religionistické práce

 • Úvod do religionistiky I. a II.

Publikace (výběr)

 • Jiří Gebelt, „Menšinové nábožensko-etnické skupiny na Blízkém východě”, in: Jiří Gebelt a kol, Ve stínu islámu: Menšinová náboženství na Blízkém východě, Vyšehrad Praha 2016, s. 11-29. ISBN 978-80-7429-692-5.

 • Jiří Gebelt, „Mandejci“, in: Jiří Gebelt a kol, Ve stínu islámu: Menšinová náboženství na Blízkém východě, Vyšehrad Praha 2016, s. 380-410. ISBN 978-80-7429-692-5.

 • Jiří Gebelt, „Tworuschkova „praktická religionistika“, Theologická revue, 2015, 86(3), 242-256. ISSN 1211-7617.

 • Jiří Gebelt, „Udo Tworuschka – Praktická religionistika. Základní teoretické a metodické úvahy“. Theologická revue, 2015, 86(3), 231-241. ISSN 1211-7617.

 • Jiří Gebelt, „Mandejská eschatologie“, in: Zdeněk Vojtíšek (ed.): Apokalypsa, nebo transformace? Mileniální koncepce v minulosti i současnosti, Praha: Dingir 2014, 77-94.

 • Jiří Gebelt, „Mandi - mandejská svatyně“, in: Oerter, Wolf B., Ondráček, Václav, Vítková, Zuzana (eds.), Coptica – gnostica – mandaica. Studie a texty Evangelické teologické fakulty 22, 2013/1, 127-144.

 • Jiří Gebelt, „Bádání o Mandejcích: problémy, tendence a perspektivy“, Theologická revue 88, 2012, s. 315-339.

 • Jiří Gebelt, „Mandejský rituál 'Předání roucha' (ahaba d-mania)“, Pantheon 7,2, 2012, s. 82-105. (ISSN 1803-2443)

 • Jiří Gebelt: „Břetislav Horyna, Kritik der religionswissenschaftlichen Vernunft - Plädoyer für eine empirisch fundierte Theorie und Methodologie, Stuttgart: Kohlhammer 2011“, Religio. Revue pro religionistiku 2012, str. 123-125 (recenze).

 • Jiří Gebelt, „Die Hochzeit des Großen Šišlam: das Hochzeitsritual der Mandäer“, in: Blažek, Jiří - Veverková, Kamila - Biernot David (eds.), Šalom. Pocta Bedřichu Noskovi k sedmdesátým narozeninám, Brno : L. Marek, 2012. 978-80-87127-56-8, s. 114-125.

 • Jiří Gebelt, „Religionistika jako rozumějící věda: Joachim Wach (1898-1955)“, Theologická revue 81, 2010, x-x. (ISSN 1211-7617)

 • Jiří Gebelt, „K mandejským rituálům“, Pantheon 7, 2010, 139-154. (ISSN 1803-2443)

 • Jiří Gebelt, „Über die Intentionen der Intentionsforschung. Zur Neophänomenologie der Religionen von J. Waardenburg“, in: Court , Jürgen - Klöcker, Michael (Hg.), Wege und Welten der Religionen. Forschungen und Vermittlungen, Frankfurt am Main: Otto Lembeck 2009, 157-163. (ISBN 978-3-87476-591-6)

 • Jiří Gebelt, „Masbuta. Mandejský ‘křest’”, in: Theologická revue 80, 2009, 44-65. (ISSN 1211-7617)

 • Jiří Gebelt, „Mandejské rituální hostiny“, in: L. Pecha (ed.), Orientalia Antiqua Nova VIII. Sborník z vědeckého kolokvia, pořádaného v Plzni ve dnech 14.-15. února 2008, Plzeň 2008, 97-106. (ISBN 978-80-8709413-6.)

 • Jiří Gebelt, „Vývoj a proměny mandejské komunity“, in: Religio. Revue pro religionistiku 16, 2008, 33-55. (ISSN 1210-3640)

 • Jiří Gebelt, „Dnešní Mandejci“, in: L. Pecha (ed.), Antiqua Nova VII, Sborník z vědeckého kolokvia, pořádaného v Plzni ve dnech 15.-16. února 2007, Plzeň 2007, 61-70. (ISBN 978-80-87025-19-2)

 • Jiří Gebelt, „Die Mandäer“, in: Klöcker, Michael - Tworuschka, Udo (Hrsg.), Handbuch der Religionen, Olzog. Verl., München 2006, Bd. II, VI-2, str. 1-12. (ISBN 3-7892-9900-6)

 • Jiří Gebelt, „Religionistika jako svědectví víry. Fenomenologie náboženství Gerarda van der Leeuwa“ , Theologická revue 76, 2005, 404-422 (ISSN 1211-7617)

 • Jiří Gebelt, „Aplikovaná hermeneutika Jacquese Waardenburga. Sémantický a fenomenologický výzkum náboženství“, Religio. Revue pro religionistiku 12, 2004, 5-28. (ISSN 1210-3640)

 • Jiří Gebelt, „Personalizace religionistiky. Dialogická religionistika Wilfreda Cantwella Smitha“, Theologická revue 75, 2004, 61-73. (ISSN 1211-7617)

 • Jiří Gebelt, „Mandejské náboženství“, Religio. Revue pro religionistiku 4, 1996, 37-66 (ISSN 1210-3640).


Kompletní bibliografie


Profesní životopis

 • 2/2010-1/2015 výuka na katedře religionistiky UPCE

 • 2004-2007 vedoucí katedry religionistiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 • od 2004 odborný asistent katedry religionistiky HTF UK

 • 1999-2004 asistent katedry religionistiky HTF UK

 • 2000-2002 badatelský pobyt na Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Stipendiant DAAD)

 • 1997-1999 pedagogická činnost na katedře religionistiky HTF UK v rámci postgraduálního studia

 • 1997-2000/2002-2004 doktorské studium na UK HTF (ThDr., Th.D.)

 • 1994-1995 studium na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově (religionistika, filosofie, teologie, klas. filologie)

 • 1992-1996 studium filosofie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

 • 1991-1997 studium teologie a religionistiky na UK HTF (Mgr.)


Poslední změna: 17. únor 2017 11:24 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám