doc. Jiří Janák, Th.D.

Kontakt

pracovna H 305

telefon: +420 241 733 122

email: jiri.janak@ff.cuni.cz


Badatelské zaměření

Náboženství a magie starého Egypta, egyptské texty pro dosažení zásvětí (např. Kniha mrtvých), starověká náboženství.


Vyučované předměty

Úvod do staroegyptského náboženství; Staroegyptská magie; Mýtické myšlení a kosmologie.


Publikace (výběr)

Janák, Jiří. Staroegyptská Kniha mrtvých – kapitola 105. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2003. ISBN: 80-86263-37-1.

Janák, Jiří. Brána nebes – encyklopedie staroegyptských božstev. 1. vyd. Praha: Libri, 2005. ISBN: 80-7277-235-X.

Janák, Jiří. Staroegyptské náboženství I: Bohové na zemi a v nebesích. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2009. ISBN: 978-80-7298-314-8.

Janák, Jiří. „Revealed but Undiscovered. A New Letter to the Dead“, Journal of Near Eastern Studies. 2003, 3, s. 275-277.

Janák, Jiří. „Journey to the Resurrection. Chapter 105 of the Book of the Dead in the New Kingdom“, Studen zur Altägyptischen Kultur. 2003, 31, s. 193-210.

Janák, Jiří. „A Question of Size. A Remark on Early Attestations of the Ba Hieroglyph”, Studien zur altägyptischen Kultur 40, 2011, s. 143-153.

Janák, Jiří. „Spotting the Akh. The Presence of the Northern Bald Ibis in Ancient Egypt and its Early Decline“, Journal of the American Research centre in Egypt 46 (2010), 2011, s. 17-31.


Kompletní seznam bibliografie

Články na Academia.edu


Profesní životopis

2011 – habilitace pro obor egyptologie

2007/2008 – stipendijní pobyt na Univerzitě v Oxfordu v rámci nadace Anglo-Czech Educational fund

od 2005 vědecký pracovník Českého egyptologického ústavu FF UK

od 2004 odborný asistent katedry religionistiky HTF UK

1999-2004 asistent katedry religionistiky HTF UK

2000-2004 vědecký pracovník Českého národního egyptologického centra (FF UK)

1999-2003 pedagogická činnost na katedře religionistiky HTF UK v rámci postgraduálního studia

1999-2003 doktorské studium na UK HTF (ThD.)

1995-1996 studium klasické archeologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

1994-1999 studium teologie a religionistiky na UK HTF (Mgr.)Poslední změna: 20. listopad 2014 09:54 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám