Mgr. Jiří Motl, Ph.D.

Kontakt

Pracovna L201

Telefon: +420 241 733 122

Email:

Badatelské zaměření

Vztah duševní nemoci a náboženství, psychologie náboženství, Friedrich Nietzsche, zenový buddhismus, spiritualita a psychoterapie, psychosomatika.

Vyučované předměty

Psychologie náboženství I. a Psychologie náboženství II.; Hlubinná psychologie náboženství I. a II.; Techniky navozování spirituálních prožitků; Psychopatlogie a náboženství

Studium

 • 2008-dosud: doktorské studium FF UK (obor religionistika). Téma disertační práce: Spiritualita a duševní nemoc. Vedoucí: Prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc.

 • 2005-2008 magisterské studium religionistiky (Filosofická Fakulta, Univerzita Pardubice). Diplomová práce na téma Náboženství a duševní nemoc.

 • 2005-2006 Islámská Teologická Fakulta v Istanbulu (Istanbul University). Zaměření na súfismus a islámskou recepci Friedricha Nietzscheho

 • 2002-2005 bakalářské studium religionistiky (Filosofická Fakulta, Univerzita Pardubice). Bakalářská práce na téma Nietzsche a náboženství.

 • 2001-2002 bakalářské studium religionistiky (Filosofická Fakulta Masarykovy Univerzity v Brně).

 • 1995-1997 Střední sklářská škola (Světlá nad Sázavou), obor obchod ve sklářském průmyslu.

 • 1992-1995 Střední sklářská škola (Světlá nad Sázavou), obor foukač dutého skla.

Profesní zkušenosti

 • 2014-dosud: výuka na Technické univerzitě v Liberci. Vyučované předměty: Obecná psychologie, Vývojová psychologie, Pedagogická psychologie, Sociální psychologie.

 • 2011-dosud: garant religionistického bloku Letní filosofické školy. Garantem celé akce je prof. PhDr. Pavel Floss.

 • 2009-dosud: výuka na Husitské teologické fakultě UK. Vyučované předměty: Psychologie náboženství I a II, Hlubinná psychologie náboženství I a II, Psychopatologie a náboženství, Techniky navozování spirituálních zážitků.

 • 2014-2015 výuka předmětu Psychologie náboženství na Filosofické fakultě UK (společně s prof. Tomášem Halíkem).

 • 2010-2011 výuka předmětu Psychologie náboženství na Filosofické fakultě UK.

 • 2008 pracovní stáž na Jagellonské Universitě v Krakově. Oblast bádání: vztah psychopatologie a náboženství.

 • 1998-2001 zaměstnán jako foukač dutého skla, Světlá nad Sázavou.

 • 1997-1998 zaměstnán jako tavič na vanových pecích, Světlá nad Sázavou.

Monografie

 • Vojtíšek, Zdeněk, Pavel Dušek a Jiří Motl. Spiritualita v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2012, 231 s. ISBN 978-80-262-0088-8.

 • Balcar, Jan, Lenka Krejčová, Jiří Motl a Dana Moravcová. Přehled vybraného zdravotního znevýhodnění pro akademické pracovníky. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-166-5

Články

 • Motl, Jiří. Kritická analýza konceptu psychospirituální krize. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2011, roč. 55, č. 6, s. 546-555. ISSN 0009-062x.

 • Motl Jiří, Anna Vaněčková, Matyáš Müller a David Studenovský. A History of Psychotherapy in the Czech Lands. European Journal of Mental Health. 2015. vol. 10, issue 1, s. 78-92, ISSN 1788-4934.

 • Motl, Jiří. Léčebný potenciál náboženství optikou transkulturální psychiatrie a psychologie. In Sawicki, Silvester et al. Psychospirituální dimenze osobnosti. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2009, s. 143-150. ISBN 978-80-7414-162-1.

 • Motl, Jiří. Nietzsche: odpůrce askeze a buddhista?. Vulgo.net. 2008. Recenzováno prof. Pavlem Koubou.

 • Motl Jiří. Náboženství a světový mír. In: Bubík, Tomáš a Henryk Hoffmann (eds.). Náboženství a politika. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, sv. Pantheon (Univerzita Pardubice). ISBN 9788071949947.

 • Motl, Jiří. Religiozita Vietnamců v ČR. Dingir: časopis o současné náboženské scéně. 2007, roč. 9, č. 4, s. 16-18. ISSN 1212-1371

 • Motl, Jiří a Martin Novák. Náboženský rozměr kontrakultury. Dingir: časopis o současné náboženské scéně. 2006, roč. 8, č. 2,. s. 52-54. ISSN 1212-1371.

 • Motl, Jiří. Je Bůh opravdu mrtev? Pantheon: Religionistický časopis. 2006, roč. 2, č. 1, s. 285-296. ISSN 1803-2443.

Skripta a slovníky

 • Motl, Jiří. Spiritualita a psychopatologie. Praha: Husitská teologická fakulta, 2015. Elektronická skripta vytvořená s podporou grantu na inovaci studijních materiálů při HTF UK.

 • Motl, Jiří. Psychologický slovník. Liberec: Technická univerzita, 2014. Elektronický slovník v systému Moodle.

Další činnost

 • 2011-dosud psychoterapeutický výcvik (Institut pro výcvik v Gestalt terapii).

 • 2009-2012 hlavní řešitel grantu financovaného Grantovou agenturou University Karlovy. Projekt se zabýval vztahem duševní nemoci a náboženství.

 • 2006-2007 spoluřešitel výzkumného projektu Religiozita vietnamské komunity v ČR, projekt byl financován Grantovou agenturou University Karlovy.

 • 11/2007–01/2008; 10/2008–03/2009: absolvování dvou odborných stáží v psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě (Badatelská oblast: vliv náboženství na průběh duševního onemocnění.Poslední změna: 17. únor 2016 10:44 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám