ThDr. PhDr. Marek Dluhoš, Th. D., Ph.D.

Kontakt

pracovna v Poradně, místnosti vedle menzy

email: marekdl@post.cz


Badatelské zaměření

hermetismus, esoterismus, parapsychologie a psychotronika, vorové v zákoně - ruskojazyčné zločinecké organizace, náboženský nacionalismus a sekty v postsovětském prostoru.


Vyučované předměty

Na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy - Západní esoterní tradice, Česká esoterní tradice

Na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy - Historie a současnost ruskojazyčného organizovaného zločinu


Publikace

DLUHOŠ, Marek. Profesionální zločin a vorové v zákoně. In: HOFERKOVÁ, Stanislava et RASZKOVÁ, Tereza (eds.) III. Kriminologické dny. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 193-202. ISBN 978‐80‐7435‐572‐1 .


DLUHOŠ, Marek. Parapsychologie a psychotronika jako součást západní esoterní a české hermetické tradice. In: Theologická revue, 3/2014, ročník 85, s. 410-417. ISSN 1211-7617.


DLUHOŠ, Marek. Pohanství a nacionalismus na východě Evropy - Ukrajina. In: Dingir, 1/2015, ročník 18, s. 10. ISSN 1212-1371.


DLUHOŠ, Marek. Ruskojazyční zločinci a jejich religiozita. In: SVATOŠ, Roman et KŘÍHA, Josef (eds.) II. KRIMINOLOGICKÉ DNY. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. s. 33-40. ISBN 978-80-87472-65-1.


DLUHOŠ, Marek. Nejvyšší orgán ruskojazyčných zločineckých organizací – schodka. In: Kriminalistika, 2014, sv. 4/2013, s. 304–312. ISSN 1210-9150.


DLUHOŠ, Marek. Naše víra - naše impérium. In: Dingir 4/2013, s. 128-129. ISSN 1212-1371.


DLUHOŠ, Marek. Kriminální subkultura ruskojazyčných vězňů. In: Zoubková, Ivana et Firstová, Jana a kol. Kriminologie - aktuální problémy. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2013. s. 122-128. ISBN 978-80-7251-395-6.


DLUHOŠ, Marek. Millennialism in terms of Hermeticism. In: Millennialism. Expecting the End of the World in the Past and present. Praha: VS Praha, 2013. s. 135-141. ISBN 978-80-86779-30-0.


DLUHOŠ, Marek. Astromagie - boj proti osudu. In: Dingir 2/2013, s. 48-51. ISSN 1212-1371.


DLUHOŠ, Marek. Pokladna ruskojazyčné zločinecké organizace - obščak. In: Kriminalistika,č. 1/2013, ročník XXXXVI, s. 56-66. ISSN 1210-9150.


DLUHOŠ, Marek. Faustova renesanční magie. In: ZAJÍČEK, Samuel. Magie dnes. Sborník přednášek pořádaných na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. 1. vyd. Praha: Malvern, 2008. s. 223-238. ISBN 978-80-86702-36-0.


Monografie:

Dluhoš, Marek. Kabalistická teurgie. Praha : Vodnář, 2009. ISBN 978-80-7439-003-6.


Recenze:

Dluhoš, Marek. "Přehled esoterické tradice". in Dingir 2/2012. str. 66-67. ISSN 1212-1371.


Redakce knih:

von List, Guido. Tajemství run. Praha : Volvox Globator, 2011. ISBN 978-80-7207-824-0.Profesní životopis

Od 2015 Výuka na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (Historie a současnost ruskojazyčného organizovaného zločinu)

2014 Absolvováno doktorské studium na Katedře ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Téma práce: Vorové v zákoně - vůdcové zločinců postsovětského světa (od perestrojky k dnešku).

2013 červenec-srpen: Badatelský pobyt na Univerzitě Tarase Ševčenka v Kyjevě, Ukrajina.

2012 říjen Badatelský pobyt na Moskevské státní univerzitě M.V. Lomonosova, Ruská federace

2012 srpen-září Badatelský pobyt na Petrohradské státní univerzitě, Ruská federace

Od 2011 Výuka na katedře religionistiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy

2011 Badatelský pobyt na Univerzitě Tarase Ševčenka v Kyjevě, Ukrajina

2009-2010 Výuka na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

2009 Absolvování doktorského studia judaistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy

2007-2008 Studium na Ludwig-Maximilians Universität v Mnichově, Německo

2006-2007 Výuka na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy

1999-2004 Absolvování magisterského studia oboru pravoslavná teologie na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy

1992-1997 Absolvování magisterského studia oboru historie-germanistika na Filozofické fakultě Ostravské univerzity


Poslední změna: 23. listopad 2015 23:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám