Historie oddělení

Z historie


Studium judaistiky a hebraistiky má v českých zemích bohatou tradici. Ta počíná již v 18. století Josefem Dobrovským a pokračuje o století později Wolfgangem Wesselym až k zakladatelům tohoto oboru, jejichž žáci jsou a dodnes byli nositeli této tradice, a to Otto Muneles, Jaroslav Oliverius a nedávno zesnulý Vladimír Sadek.


V nedávné době


Ústav židovských studií Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze byl založen v roce 2005 a navazuje na činnost Katedry biblistiky a judaistiky téže fakulty. Jeho hlavní náplní je výzkum v rámci oboru judaistika a pedagogická činnost vážící se k tomuto oboru. Ústav židovských studií se věnuje v rámci svého působení stěžejním tématům judaistiky, jimiž bezesporu jsou: židovská mystika a filosofie, rabínská literatura, židovské tradice a zvyky, dějiny židovského národa, synagogální liturgie i dějiny antisemitismu. Ústav židovských studií zaštiťuje rovněž i výuku jazyků doplněnou o četby příslušných textů. Mezi tyto jazyky patří: biblická hebrejština a aramejština, aramejština Babylonského talmudu, rabínská středověká hebrejština a moderní hebrejština (ivrit).


Dnes


V listopadu 2012 došlo k opětovnému sloučení Ústavu židovských studií a Katedry biblistiky a k vytvoření Katedry biblistiky a judaistiky, Oddělení judaistiky a Oddělení biblistiky.


Poslední změna: 4. prosinec 2014 10:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám