Publikace pedagogů


2012


BENEŠ, Jiří, ed. Otevřené dveře: Leviticus 19. Chomutov: L. Marek, 2012. 220 s. Pontes pragenses; č. 64. ISBN 978-80-87127-57-5.


BIERNOT, David; LUKEŠ, Jiří, et al. Konec tohoto světa: milenialismus a jeho místo v judaismu, křesťanství a islámu. Praha: Dingir, 2012. 169 s. ISBN 978-80-86779-24-9.


BLAŽEK, Jiří, ed.; VEVERKOVÁ, Kamila, ed.; BIERNOT, David, ed. Šalom: pocta Bedřichu Noskovi k sedmdesátým narozeninám. Brno: L. Marek, 2012. vi, 449 s. Deus et gentes; sv. 37. ISBN 978-80-87127-56-8.


2010


ARAVA-NOVOTNÁ, Lena, et al. Nová doba, stará zloba: soudobý antisemitismus v historickém kontextu. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 195 s. ISBN 978-80-7043-937-1.


DAMOHORSKÁ, Pavla. The Jewish prayer for the welfare of the country as the echo of political and historical changes in Central Europe. Praha: Vodnář, 2010. 178 s. ISBN 978-80-7439-016-6.


Machzor Ateret Jisra'el: le-Roš ha-šana im targum čechi: im slichot le-erev Roš ha-šana u-le-aseret jemej tešuva al pi minhag Behmen, Mehren, Šlezien ve-Ungarn: nusach aškenaz = Machzor Ateret Jisra'el: modlitební kniha pro Roš ha-šana s paralelním českým překladem a komentářem: se slichot pro Erev Roš ha-šana a deset dní pokání podle minhagu Čech, Moravy, Slezska a Horních a Dolních Uher: nosach aškenaz. Vyd. 1. Praha: Bergman, 5770 (2010). 590 s. Judaica. ISBN 978-80-904207-6-2. (Přeložili a komentářem opatřili Jiří Blažek a Markéta Holubová.)


NOSEK, Bedřich; DAMOHORSKÁ, Pavla. Židovské tradice a zvyky. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2010. 271 s. ISBN 978-80-246-1518-9.


2009 a starší


Adir ba-marom: sidur: le-chol, le-šabat u-le-jamim tovim im targum čechi: nosach aškenaz = sidur: modlitební kniha pro všední dny, šabat a svátky s paralelním českým překladem a komentářem: nosach aškenaz. Vyd. 1. Praha: Bergman, 5768 (2008). 676 s. Judaica. ISBN 978-80-904207-0-0. (Přeložil a komentářem opatřil Jiří Blažek za odborné spolupráce Markéty Holubové.)


ARAVA-NOVOTNÁ, Lena. Ecrire á l'ombre de Kafka: Neufs auteurs juifs de langue tchéque, 1900-1941. Jérusalem: Elkana, 2007. 327 s. ISBN 978-965-90579-3-1.


HOLUBOVÁ, Markéta. Ha-rav Šneur Zalman z Ljady: Likutej amarim - Tanja. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2007. 249 s. Pontes pragenses; sv. 46. ISBN 978-80-86263-97-7.


DAMOHORSKÁ, Pavla. Šma Jisra'el. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006. 149 s. ISBN 80-246-1094-9.


NOSEK, Bedřich; DAMOHORSKÁ, Pavla. Úvod do synagogální liturgie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005. 160 s. ISBN 80-246-0986-X.


NOSEK, Bedřich. Židovská gramatická literatura v českých zemích: od poloviny 18. do poloviny 19. století. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 153 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0687-9.


NOSEK, Bedřich. Aramejština babylónského Talmudu: praktická gramatika. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2001. 279 s. ISBN 80-246-0079-X.


Poslední změna: 4. prosinec 2014 10:18 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám