Vědecká rada

Vědecká rada je samosprávným akademickým orgánem Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy a její činnost se řídí jednacím řádem vědecké rady fakulty. Členové vědecké rady fakulty jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečuje vzdělávací a vědeckou činnost. Předsedou vědecké rady fakulty je děkan.


Zasedání vědecké rady v AR 2017/2018

1. zasedání, 18. 10. 2017

2. zasedání, 13. 12. 2017

3. zasedání, 14. 03. 2018

4. zasedání, 23. 05. 2018


Předseda

doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D.

Členové

prof. ThDr. Zdeněk Kučera, Dr.h.c.

prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr.h.c.

prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.

prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.


Externí členové

prof. Pavel Ambros, Th.D.

prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.

prof. ThDr. Július Filo, Dr.h.c.

prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.

doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.

doc. PhDr. Pavel Boček, CSc.

doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc.

ThDr. Tomáš Butta, Th.D.

PhDr. Jiří Beneš


Zápisy ze zasedání vědecké rady HTF UK

Zápisy ze zasedání vědeckých rad do akademického roku 2016/2017 jsou k dispozici na oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků v kanceláři H402a.


Akademický rok 2017/2018


Vědecká rada Univerzity Karlovy

Členové vědecké rady UK

prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr.h.c.

prof. ThDr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D.

prof. ThDr. Ján Liguš, PhD. (čestný člen)


Zápisy ze zasedání vědecké rady UK

Zápisy se zasedání vědecké rady UK jsou k dispozici v archivu UK.
Poslední změna: 11. leden 2018 11:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám