Archiv projektů GA UK


2015

 • Holý, Martin - Křesťanská mírová konference na pozadí historických a politických souvislostí

 • Jelínková, Dominika - Masaryk a Rádl. Pokus o nové uchopení náboženství v náboženské krizi konce 19. a počátku 20. století

 • Vinš, Petr Jan - Přenosný oltář ve středověké liturgické praxi a ve šlechtické sebereprezentaci

2014

 • Říhová, Ladislava - Specifika náboženské konverze v díle Arnobia ze Sikky a jeho přínos pro analýzu náboženské situace dnes

 • Kováč, Martin - Starokatolická církev v Československu (1968 - 1989)

 • Holý, Martin - Vladimír Kubáč - osobnost českého teologa v kontextu doby

2013

 • Vladařová, Petra - Židovské hřbitovy a židovská komunita v částech regionu severního Plzeňska, Rokycanska a Rakovnicka

 • Svoboda, Boris - Rétorika vybraných Ježišových rečí v evanjeliu Matúša a Lukáša

 • Léblová, Marta - Pražská arcidiecéze ve víru společenských, kulturních, politických a církevních událostí v letech 1848 až 1885

2012

 • Luptáková, Marina - Problém byzantského ikonoklasmu (730-843): rozbor metodologických východisek a konceptů představitelů "školy Annales" ve světle teologie ikony

 • Pavlíček, Ota - Kvestie mistra Štěpána z Pálče UODH v kontextu jeho díla a její doktrinální vztah k textům mistra Jeronýma Pražského

 • Pavlovská, Zuzana - Mnohonárodnostní podmínky českých Židů mezi léty 1760 – 1820

2010

 • Tilkovská, Klára - Novokřtěnectví jako inspirace americké náboženské scény

2009

 • Luptáková, Marina - Ikonoborecké spory VIII. století v historické a teologické perspektivě

 • Martínková, Libuše - Nová média v současném náboženském životě a církevní praxi: Výzkum nových náboženských komunikačních kontextů

 • Pavlíček, Ota - Filosofická a teologická rovina učení mistra Jeronýma Pražského v českém a evropském kontextu

2008

 • Bravená, Noemi - Zástupnost v teologii Dietricha Bonhoeffera


Poslední změna: 5. září 2016 11:35 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám