Nástěnka studijního oddělení

Úřední hodiny SO

Metodika uznávání předmětů z jiného studia


  • UPOZORNĚNÍ: Vyzýváme studenty vyšších ročníků (u bc. studia od 3. roč. výše a u nmgr. studia od 2. roč. výše), kteří dosud neodevzdali na studijní odd. zadání bc. nebo mgr. práce, aby tak učinili neprodleně.

  • Informace k poplatkům spojených se studiem včetně formuláře žádosti o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku. Opatření rektora č. 9/2012

  • Druhy a výše poplatků

  • Plnění volitelných kurzů na jiných fakultách a VŠ

    Studenti si mohou plnit (po dohodě s příslušným pedagogem) volitelné kurzy i na jiných fakultách UK nebo jiných vysokých školách. Studijnímu oddělení HTF pouze písemně oznámí "co, kde a u koho plní".

Sdělení pedagogů

  • Dnes (15. 1.) jsou konzultační hodiny dr. Mazačové zrušeny z důvodu akutního stomatologického ošetření.

  • Ve středu 17. 1. se ze zdravotních důvodů ruší zkoušky z úvodu do psychologie a vývojové psychologie u dr. Žáčkové. Budou nahrazeny ve stejné časy dne 7. 2.

  • Informace o zkouškách a zápočtech doc. Beneše: vy, kdo se kvůli počtu přihlášených nemůžete zúčastnit ani v jednom ze tří řádných zkouškových termínů, můžete přijít zítra, tj. v pátek 19.1. od 8,30 k L 102 na zápočet či zkoušku z Kursorické četby hebrejštiny, Dějin Izraele, Písemnictví SZ, Teologie SZ.




Poslední změna: 18. leden 2018 12:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208



Jak k nám