Aktuální výzvy

Tato stránka obsahuje všechny aktuální výzvy ke studiu a k pobytům v zahraničí.

Pro více informací o jednotlivých nabídkách se obracejte na .


Univerzita Karlova - meziuniverzitní dohody

Fond mobility Univerzity Karlovy

Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Fulbrightova komise

Další nabídky


Univerzita Karlova - meziuniverzitní dohody

Meziuniverzitní dohody Univerzity Karlovy nabízí studentům kromě tradičních jedno- a dvousemestrálních pobytů také krátkodobé stáže a letní jazykové kurzy. Máte-li zájem o vycestování v rámci těchto dohod, je třeba, abyste si nejdříve ověřili, zda je v dohodě s danou zahraniční univerzitou zakotvena možnost studentské mobility a zda je na této univerzitě Vámi studovaný obor zastoupen.

Podrobné informace k meziuniverzitním dohodám


Termín a destinace

Nabídka

1. listopadu

Jihoafrická republika


Pobyt v rámci meziuniverzitní dohody (University of Pretoria) Informace

1. února

Izrael


Pobyt v rámci meziuniverzitní dohody (Hebrew University of Jerusalem). Informace

12. února

Rusko


Pobyt v rámci meziuniverzitní dohody (Lomonosov Moscow State University). Informace

19. února, 16:00

Německo


Měsíční letní kurzy němčiny (Technische Universität Dresden). Informace

19. února, 16:00

Německo


Měsíční letní kurzy němčiny (Universität Heidelberg). Informace

19. února, 16:00

Německo


Měsíční letní kurzy němčiny (Universität des Saarlandes – Saarbrücken). Informace

19. února, 16:00

Německo


Měsíční letní kurzy němčiny (Universität Bonn). Informace

19. února, 16:00

Německo


Měsíční letní kurzy němčiny (Justus-Liebig Universität Giessen). Informace

19. března, 16:00

Švýcarsko


Stipendijní pobyty pro studenty a doktorandy (Universität Basel). Informace

19. března, 16:00

Německo


Stipendijní pobyty pro studenty a doktorandy (Universität Bayreuth). Informace

19. března, 16:00

Německo


Stipendijní pobyty pro studenty a doktorandy (Goethe Universität Frankfurt am Main). Informace

19. března, 16:00

Německo


Stipendijní pobyty pro studenty a doktorandy (Universität Leipzig). Informace

19. března, 16:00

Německo


Stipendijní pobyty pro studenty a doktorandy (Universität Heidelberg). Informace

19. března, 16:00

Německo


Stipendijní pobyty pro studenty a doktorandy (Universität des Saarlandes – Saarbrücken). Informace

1. května

Jihoafrická republika


Pobyt v rámci meziuniverzitní dohody (University of Pretoria) Informace

1. září

Rusko

Pobyt v rámci meziuniverzitní dohody (Lomonosov Moscow State University). Informace


Fond mobility Univerzity Karlovy

Přihlášky do Fondu mobility UK (zimní semestr) odevzdávejte na odd. vědy HTF.

Informace o Fondu mobility Univerzity Karlovy naleznete zde.

Na OZV RUK musí být přihlášky doručeny přímo jednotlivými fakultami či součástmi, nikoli samotnými žadateli!


Kontakt: ThDr. Marketa Langer, Ph.D. ( )


Erasmus+

Výsledky výběrového řízení ve věci prodloužení studijních pobytů programu Erasmus+ (letní semestr akademického roku 2018/2019)

Celý text výsledků (.pdf)

Přihlášku do výběrového řízení ve věci prodloužení studijních pobytů programu Erasmus+ na letní semestr akademického roku 2018/2019 podal celkem jeden student HTF UK. Přihláška uchazeče splňovala podmínky stanovené vyhlášením výběrového řízení.

Při výběrovém řízení dne 5. 11. 2018 bylo rozhodnuto o nominaci tohoto uchazeče na prodloužení studijního pobytu v letním semestru akademického roku 2018/2019.


Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, plnící úkoly, které plynou ze zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva. DZS má na starosti řadu mezinárodních programů a realizuje aktivity vztahující se k oblasti podpory vzdělávání. Služby DZS jsou určeny jak jednotlivcům, studentům, pedagogům, ředitelům všech typů škol a dalším odborníkům, tak organizacím a firmám věnujícím se vzdělávání i orgánům místních samospráv a v neposlední řadě také Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.


Akademická informační agentura (AIA)

AKTION Česká republika - Rakousko

Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS)

Další nabídky DZS

Akademická informační agentura (AIA)

Akademická informační agentura (AIA) je součástí Domu zahraniční spolupráce. Jejím úkolem je informovat o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv a o dalších možnostech zahraničního studia.


Termín a destinace

Nabídka

15. listopadu

Německo

Stipendijní pobyty. Informace

16. listopadu

Švýcarsko

Stipendijní pobyty. Informace

22. listopadu

Izrael

Stipendijní pobyty. Informace

30. listopadu

Peru

Stipendijní pobyty. Informace

30. listopadu

Maďarsko

Stipendijní pobyty. Informace

1. prosince

Island

Stipendia pro studium moderní islandštiny. Informace

1. prosince

Makedonie

Stipendijní pobyty. Informace

1. prosince

Chorvatsko

Stipendijní pobyty. Informace

1. prosince

Egypt

Stipendijní pobyty. Informace

1. prosince

Slovinsko

Stipendijní pobyty. Informace

1. prosince

Švédsko

Stipendijní pobyty. Informace

15. prosince

Itálie

Stipendijní pobyty. Informace

15. prosince

Řecko

Stipendijní pobyty. Informace


AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. Program AKTION byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí. Program AKTION slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).


Termín a destinace

Nabídka


Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS)

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol a soukromých vysokých škol o.p.s. Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí. Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu.


Další nabídky DZS

Fulbrightova komise

Informace o Fulbrightově komisi naleznete zde.

Další nabídka Fulbrightovy komise se připravuje.


Další nabídky

Termín a destinace

Nabídka

Průběžně

Německo

Stipendia na letní školy a jazykové kurzy v Bavorsku. Informace

Průběžně

Německo


Nabídka stipendia na Mgr. studium. Informace

Různé termíny

Německo


Nabídka ročních dobrovolnických pobytů. Informace

Různé termíny

Česká republika

Program CIEE Flat Buddy funguje jako podpora americkým studentům během jejich jednosemestrálního studijního pobytu v Praze. Informace

Různé termíny

Různé země

Nabídka stáží v českých centrech. Informace
Poslední změna: 30. listopad 2018 10:48 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám