Specifický vysokoškolský výzkum

Vyhlášení termínů 9. kola soutěže Specifického vysokoškolského výzkumu Univerzity Karlovy 2018

Bylo vyhlášeno 9. kolo podávání přihlášek do Specifického vysokoškolského výzkumu (dále SVV), kterým se rozumí výzkum prováděný především studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských a magisterských studijních programů. Soutěž projektů SVV je vyhlašována každoročně v souladu s níže uvedenými podmínkami.


Zahájení příslušného kola soutěže: 1. 12. 2017

Lhůta pro hromadné podání návrhů na rektorát UK: 31. 1. 2018


V rámci vyhlášení 9. kola soutěže SVV stanovuje děkanka HTF interní termín Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy pro podání přihlášek na 22. ledna 2018.


Podmínky 9. kola SVV 2018 a formuláře k dispozici na stránkách viz https://www.cuni.cz/UK-3362.html


Fakultní koordinátor:

ThDr. Marketa Langer

Fakultní koordinátor GA UK, GA ČR, PROGRES, PRIMUS, SVV

Fakultní koordinátor sběru publikační činnosti OBD (RIV)

Technická redakce: Časopis Theologická revue

E-mail: marketa.langer@htf.cuni.cz

Úřední hodiny: středa 12-14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 210

Kancelář: H402aŘešené projekty SVV v roce 2017:

SVV č. 260 356/2017

Název projektu: Fenomén migrace v náboženské reflexi, role náboženského probuzení, sekularizační a desekularizační procesy v křesťanství a judaismu

Hlavní řešitel: doc. ThDr. J. Vogel, Th.D.


SVV č. 260 357/2017

Název projektu: Teologická studentská vědecká konference

Hlavní řešitel: prof. ThDr. J. B. Lášek


Poslední změna: 29. prosinec 2017 12:04 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám