Rigorózní práce

Rigorózní práce má prokázat autorovu schopnost k samostatné tvůrčí činnosti a hlubší znalosti zpracovávané tematiky.

Formální úprava rigorózní práce (.doc)


  • Rigorózní práce se odevzdává v tištěné podobě, svázaná, ve třech vyhotoveních, z nichž alespoň jedno musí být v pevné vazbě. Současně se odevzdává jeden její stejnopis na technickém nosiči dat (CD, DVD) ve formátu „doc“ a „pdf“ přichycený úchytem (vlepenou kapsou) na vnitřní zadní stranu výtisku v pevné vazbě.

  • Každá rigorózní práce musí obsahovat název práce a jeho překlad do anglického jazyka, její shrnutí (resumé) v anglickém jazyce v rozsahu nejméně jedné normostrany. (Jedna normostrana = minimálně 30 řádků a 65 znaků na řádku).

  • Minimální rozsah vlastního textu rigorózní práce činí 100 normostran (nezapočítávají se přílohy, seznam literatury).

  • Bibliografická citace se řídí normou ISO 690.


Archiv rigorózních prací


Poslední změna: 8. červen 2016 11:40 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám