Extenze 2018

Vážení a milí, srdečně Vás zveme na další cyklus přednášek pro širokou církevní i necírkevní veřejnost Extenze 2018, které k příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky budou na téma Snahy o obnovu myšlení a společnosti. Téma se však nevyčerpá „pouze“ na tématech prvorepublikových, ale na obnovných snahách obecně.


Scházet se budeme v 19:00 ve Farského sále Husova sboru na Vinohradech (Dykova 1, Praha 10).


Program přednášek:


 • 24. 1. 2018, Masaryk - náboženský člověk a myslitel - prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.


  Anotace: Vetšinou se o T. G. Masarykovi mluví v souvislosti s politikou a vznikem Československého státu, ale zpravidla se nezmiňuje náboženský rozměr jeho myšlení. Je na nás křesťanech, abychom tento duchovní rozměr Masarykova boje připomínali. Masaryk se ve svém jednání hluboce opíral o důvěru v Boží prozřetelnost a tak je třeba vidět, že Československá republika není jenom vybojovaná, ale také vymodlená. • 31. 1. 2018, Reformátor Štrasburku Martin Bucer - německá a česká reformace 16. století - ThDr. Jaroslav Hrdlička


  Anotace: Martin Bucer (1491-1551) z alsaského Schlettstadu vstoupil do dominikánského řádu, studoval na heidelberské universitě. Roku 1518 se setkal s Martinem Lutherem, který na něho měl značný vliv. O tři roky později vystoupil z řádu. Po delším putování se stal duchovním ve Štrasburku. Město orientoval reformačně a usiloval o jeho politickou spolupráci s reformačními městy ve Švýcarsku. Tady navázal přátelství i s Jeanem Calvinem, jenž ve Štrasburku několik let působil. Bucer zaujal prostředkující stanovisko ve sporech o podstatu večeře Páně mezi Zwinglim a Lutherem, jež promítl do Štrasburského vyznání víry. Po porážce protestantů ve šmalkaldské válce byl jedním z předních odpůrců augšpurského Interim a v roce 1549 musel Štrasburk opustit. Přijal pozvání Thomase Cranmera do Anglie. Zde v exilu působil na univerzitě v Cambridge a roku 1551 zemřel. • 7. 2. 2018, Svoboda svědomí jako nutný předpoklad víry - Mgr. Filip Sedlák


 • 14. 2. 2018, Liturgický a dramatický prostor v pojetí avantgardního scénografa a církevního architekta Miroslava Kouřila - Mgr. Pavel Kolář, Th.D., M.T.S.


  Anotace: Ing. Miroslav Kouřil patřil k předním avantgardním scénografům meziválečného českého divadla. Podílel se na všech významných představeních Divadla E.F. Buriana (D34-D41), plánoval multifunkční Divadlo práce, vypracoval koncept theatergraphu a po únorovém převratu se stal mimo jiné zakladatelem Scénografického ústavu. Miroslav Kouřil byl také velmi aktivní v Církvi československé, ve které spoluzakládal Sekci výtvarných umělců a architektů, podílel se mimo jiné na tvorbě pravidel pro plánovaní církevních staveb a uspořádání liturgického prostoru i jeho výzdoby a předložil několik nerealizovaných návrhů sborových staveb pro CČS. V Kouřilově pojetí liturgického prostoru se původním způsobem uplatňují zásady komuniálního uspořádání, se kterými se setkáváme také v progresivních návrzích na reformu liturgického prostoru zejména v německém kulturním prostředí (Rudolf Schwarz). Domnívám se, že k tomu nemalou měrou přispělo jeho pojetí dramatického prostoru, které však nedokázal plně využít ve své reflexi prostoru bohoslužebného. Jakou podobu by takové domyšlení mohlo získat v současné praxi CČSH? • 21. 2. 2018, Anežka Ebertová – služebnice strany? - Mgr. Martin Holý
Poslední změna: 28. leden 2018 19:04 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám