O katedře

Filosofie se na Husitské teologické fakultě přednáší tak, aby se student setkal s celkem bez marga. Co tím myslíme? Tento obor na naší fakultě se nesmí stát pouhou vědou, v níž každý výrok bude, především a jedině, zkoumán z hlediska výrokové logiky.

Víme velmi dobře, že největší chybou filosofa je strach z chyby, jenž pak nedovolí ani svobodně se tázat. Proto je tím nejdůležitějším sdílený prostor svobodného tázání. Nechceme filosofii, která je v podstatě dějinami a logikou. Proto dáváme přednost výuce, která směřuje k celku – k bytí, tak jak to v ontologii má být.

   První přednášky seznámí studenta se všemi základními ontologickými, gnozeologickými a etickými problémy v dějinách evropské i neevropské filosofie. „Úvod do filosofie“ a „Dějiny filosofického myšlení“ jsou takovými  předměty. Je jich tam ovšem víc. Pak přecházíme k precizaci filosofie antické, středověké, a novověké. Zvlášť podrobně se věnujeme filosofii 20. století.

Teprve od tohoto základu se pak odvažujeme přejít k tématům náboženským a jiným. Tomu slouží velmi rozsáhlá nabídka povinně volitelných a výběrových předmětů, jež se obměňuje dle vzniklé potřeby, kterou pečlivě sledujeme. Nechceme vychovat přísného vědce, chceme studenta - člověka, jenž se setkal s údivem, rozumí svému „rozumění,“ a proto je schopen rozumět radikálně jinému. To je krédo filosofie na HTF UK.     

Setkáte se zde s filosofií především křesťanskou, ale i židovskou, islámskou, s buddhismem, hinduismem, šintoismem, taoismem. Naším úkolem je vychovat ve studentovi sebevědomou bytost, jež je schopna rozumět celku bez marga, jež je schopna distance od právě probíhající přítomnosti, jež je schopna samostatné tvořivé akce a reakce.
Poslední změna: 4. prosinec 2014 10:38 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám