Grantová agentura UK

Vyhlášení 15. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2018)

Přihlášky nových projektů

 1. Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (www.cuni.cz/UK-33.html).

 2. Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 9. října 2017.

 3. Lhůta pro podání přihlášek nových projektů na fakultě je stanovena na 15. listopadu 2017.

 4. Lhůta pro podání přihlášek nových projektů na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 23. listopadu 2017.

 5. Limity finančních prostředků a podmínky pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora č. 41/2017.


Doporučení pro žadatele o nové projekty:

Kontaktujte koordinátora v dostatečném předstihu v rámci fakultního termínu odevzdání přihlášek nových projektů pro detailní informace k podání projektu.


Žádosti o pokračování projektů

 1. Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (www.cuni.cz/UK-33.html).

 2. Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 9. října 2017.

 3. Lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů na fakultě je stanovena na 18. ledna 2018.

 4. Lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 25. ledna 2018.

 5. Limity finančních prostředků všech pokračujících projektů jsou stanoveny opatřením rektora č. 41/2017.

Závěrečné zprávy

 1. Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (www.cuni.cz/UK-33.html).

 2. Závěrečné zprávy projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 9. října 2017.

 3. Lhůta pro podání závěrečných zpráv na fakultě je stanovena na 4. dubna 2018.

 4. Lhůta pro podání závěrečných zpráv na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 12. dubna 2018.

  Tento termín je platný i pro projekty s označením „hodnocení odloženo“.


Kontaktní osoba:

ThDr. Marketa Langer

E-mail:

Tel.: +420 222 539 210

Kancelář: H402a


Poslední změna: 7. září 2017 11:19 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám