Aktuality
Fakulta
Katedry a ústavy
Studium
Zahraniční oddělení
Věda a výzkum
Rozvoj
Infoservis
Studentský spolek "Elíša"
Spolek absolventů
Naposledy změněné dokumenty
 

Aktuality


Odkaz v rámci webu Nástěnka studijního oddělení

Odkaz v rámci webu Studijní informační systém (SIS)

Pro dodatečný elektronický zápis kurzů za letní semestr

bude pro studenty otevřen SIS od 5. do 7. května 2014.

Odkaz v rámci webu Rozvrh LS 2013/2014 aktualizace: 28.3.2014

Dokument ke stáhnutí Seznam přednášek, seminářů a cvičení UK HTF (Karolínka) 2013/2014 (.pdf)

Dokument ke stáhnutí Opatření děkana 06/2013 Změny v Karolínce (.doc)

Odkaz v rámci webu Informace pro uchazeče o studium

Odkaz v rámci webu Otázky ke státním zkouškám 2013/2014

Dokument ke stáhnutí Opatření děkana 01/2014 ke státním závěrečným zkouškám pro akademický rok 2013/14

Zákaz pobytu zvířat v budově fakulty

(výjimkou jsou vodicí psi, příslušně označení speciálním obojkem)

Dokument ke stáhnutí Opatření děkana 04/2014 Poplatky spojené se studiem v akademickém roce 2014/15
 • Studijní oddělení bude v době velikonočních prázdnin (od 17. do 22. dubna) zavřené.


 • V rámci Volkswagen Maratonského víkendu 2014 se v neděli 11. května 2014 uskuteční i Běh o pohár rektora Univerzity Karlovy. Pro případné zájemce má Univerzita Karlova k dispozici ještě několik štafetových čísel. V případě zájmu je možné se přihlásit na emailu Mail  z Odboru vnějších vztahů UK. Podrobné informace o závodu Externí odkaz zde.


 • Technologická agentura ČR a Fraunhoferův institut pro střední a východní Evropu (FI MOEZ) srdečně zvou na přednášku:

  Akademické podnikání ve společenskovědních a humanitních oborech

  Den: 22. dubna 2014

  Čas: 13:00 – 14:30

  Místo: Technologická agentura ČR, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6

  Fraunhoferův institut pro střední a východní Evropu věnuje pozornost tématu zakládání podniků ve společenskovědních a humanitních oborech v rámci německo-polského projektu.

  Analýza se věnuje těmto základním oblastem:

  1. Typologie a zkušenosti se založením akademického podniku (startup/spinoff) ve společenskovědních a humanitních oborech

  2. Motivy a bariéry v akademickém podnikání ve společenskovědních a humanitních oborech a druhy jeho podpory

  3. Německo-polský kontext: podobnosti, rozdíly a vzájemné poučení

  Technologická agentura ČR Vás srdečně zve na prezentaci a k diskusi nad výše uvedenými tématy.

  Potvrzení účasti do 18.4.2014 na emailovou adresu Mail 

  Dokument ke stáhnutí leták (.pdf) Dokument ke stáhnutí podrobnější informace (.pdf)


 • Celovečerní dokumentární film: Všechny moje děti

  Přibližuje problémy romské menšiny v EU ze zcela nového pohledu. Film vznikal časosběrně a poprvé přináší autentický obraz a sociální studii romské osady. Farář Marián Kuffa se nesnaží jít cestou nekonečného „dávání“, ale snaží se Romy naučit, aby si uměli pomoci sami, vrací jim lidskou důstojnost. Film není „jen o Romech“, ale nastoluje všeobecné otázky z oblasti hledání hierarchie hodnot v dnešním životě.

  Externí odkaz www.vsechnymojedeti.eu

  Externí odkaz facebook.com/vsetkymojedeti


 • Nakladatelství Karolinum - e-knihy

  Nakladatelství Karolinum jako první v České republice šíří své e-knihy prostřednictvím databáze ebrary.

  Pro členy akademické obce UK je přístup k těmto titulům zdarma! Bližší informace naleznete Externí odkaz zde


 • Databáze eBook Religion Collection

  Univerzita Karlova má až do 30. dubna 2014 nastaven zkušební přístup k databázi eBook Religion Collection.

  Tato unikátní kolekce obsahuje více než 4 800 titulů elektronických knih v plném textu od více než 150 vydavatelů a pokrývá širokou škálu náboženských předmětů, včetně filozofie, etiky, dějin náboženství, křesťanství, judaismu, islámu a buddhismu. Přístup je zajištěn na platformě Ebscohost Externí odkaz http://search.ebscohost.com/ přes IP adresy.

  Dokument ke stáhnutí Návod na stahování elektronických knih pro čtení offline (.pdf)


 • Sdružení CESNET vyhlašuje celostátní soutěž pro všechny studenty a absolventy doktorských studijních programů (Ph.D.) do 35 let.

  Předmětem soutěže je zpracování případové studie inovativního využití služeb národní e-infrastruktury ve vědě, výzkumu či vzdělávání (nebo návrh služby nové). Hlavní cenou pro nejlepší návrh je finanční částka 100 000 Kč! Veškeré informace, termíny a podrobné podmínky soutěže jsou k dispozici na Externí odkaz www.cesnet.cz/soutez.

  Uzávěrka soutěže je 28. dubna 2014.

  Cílem soutěže je podpořit mladé vědecké pracovníky a studenty a zároveň v této komunitě zpopularizovat moderní IT služby a jejich využití pro vědeckou a výzkumnou práci. E-infrastruktura CESNET poskytuje služby především v oblasti informačních technologií, ale aplikační doména soutěžních případových studií není v žádném případě omezena pouze na tento obor. Naopak jsou vítány návrhy využití služeb e-infrastruktury napříč nejrůznějšími vědními obory, například v biologii, chemii, lingvistice či jakýchkoli jiných přírodních nebo humanitních vědách.

  V případě potřeby jakýchkoli dalších informací se prosím obracejte na adresu Mail 


 • Program absolvent

  Cyklus přednášek a kurzů Absolvent je určen pro všechny studenty Univerzity Karlovy, kteří mají zájem o informace z prostředí trhu práce a zároveň chtějí rozvíjet své osobní schopnosti a dovednosti.

  Program začíná 1.4. a končí 29.4.2014.

  více informací Externí odkaz zde; Dokument ke stáhnutí informační leták


 • Vyhlášení voleb do Akademického senátu UK HTF

  Volby se uskuteční v pondělí 28. 4., v úterý 29. 4. a ve středu 30. 4. 2014 vždy od 10 do 14 hodin na chodbě před studijním oddělením v budově UK HTF.


  Volební období senátorů je dvouleté.

  - do pedagogické komory budou voleni 2 kandidáti

  - do studentské komory budou voleni také 2 kandidáti.


  Návrhy kandidátů je možno podávat do 16. 4. 2014 do 12.00 hod. k p. tajemníku dr. Ládkovi.

  Dokument ke stáhnutí vyhlášení (.doc)


 • Norské fondy

  Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů. Program Spolupráce škol a stipendia (CZO7)

  Datum vyhlášení: 17. února 2014 00:00

  Konečný termín pro podání žádosti: 17. dubna 2014 24:00

  Podrobné informace: Externí odkaz http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/vyzva/


 • Konference Kříž versus půlměsíc. Literární a umělecká tvorba jako prostor střetů mezi křesťanstvím a islámem.

  24. a 25. dubna 2014 v Clam-Gallasově paláci v Praze.

  • Konference je připravována u příležitosti 400. výročí vydání Antialkoránu Václava Budovce z Budova. Jejím cílem je analyzovat nejrůznější formy interakce mezi křesťanstvím a islámem, které nalezly odraz v literární a umělecké tvorbě, geograficky vázané na evropský kontinent. Časově se chceme soustředit na období pozdního středověku a raného novověku s možnými dílčími přesahy oběma směry.

  • Návrhy referátů zasílejte spolu s abstraktem (v rozsahu minimálně jedné normostrany) do 28. února 2014 na adresu Mail 

  • Akci pořádá Filozofická fakulta UK Praha ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy. Jednacími jazyky konference budou čeština, slovenština, polština, němčina a angličtina. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na adrese Mail 

  Dokument ke stáhnutí podrobné informace (.pdf)


 • Stipendium Husovy nadace

  Vyhlášení nových ročníků programů Vzdělávací nadace Jana Husa, které jsou určeny studentům a akademickým pracovníkům českých a slovenských vysokých škol.

  • Stipendium Husovy nadace

   Cílem je umožnit začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) radostnější start do jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách. Stipendium ve výši 60.000,- Kč je jednoroční na akademický rok 2014/2015 a je určeno pro žadatele do 35 let (včetně), působící v humanitních a společenskovědních oborech. Uzávěrka žádostí: 30.6.2014

   Externí odkaz www.vnjh.cz

  • Cena IUS et SOCIETAS

   Cena je udělována za eseje obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Soutěž je určena sociologům, politologům, právníkům, filozofům, ekonomům a studentům z dalších oborů sociálních věd. Uzávěrka: 31.5.2014

   Externí odkaz www.iusetsocietas.cz

  • Grant Husovy nadace

   Pro projekty z oblasti vyššího vzdělávání, které rozvíjejí neaplikované humanitní, společenskovědní a příbuzné obory. Uzávěrka žádostí: 30.6.2014

   Externí odkaz www.vnjh.cz


 • Experimentální laboratoř PLESS

  Na Katedře psychologie na FF UK v Praze vznikla nová experimentální laboratoř PLESS ( Externí odkaz www.pless.cz ). Studenti i ne-studenti mají možnost registrovat se do databáze účastníků a být následně pozýváni k různým experimentům (nejen v kognitivní a sociální psychologii). Účast je dle možností odměňována finančně či věcně, účastníkům vždy na konci představíme zajímavý psychologický jev či výzkum. Detailní podmínky jsou vždy specifikovány v pozvánce na konkrétní výzkum.

  Registrace na Externí odkaz www.pless.cz/orsee

  V případě dotazů pište na Mail 


 • Aktualizovaná nabídka stipendií poskytovaných na základě mezinárodních bilaterálních smluv na akademický rok 2013/2014

  Celá nabídka stipendií je k dispozici na Externí odkaz www.zahranici-stipendium.cz, viz. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv, a to:

  1) jako dosud jednotlivé země, podle způsobu přidělování, v rubrikách "Výběrová řízení" a "Rozpis kvótů;

  2) v PDF verzi ke stažení, resp. vytištění: kompletní "Bulletin AIA" s přehledem nabídky stipendií na akademický rok 2013/2014 (v podobě brožury, na kterou jste byli v předchozích letech zvyklí). Tato verze bude k dispozici v nejbližších dnech.

  Upozorňujeme také na změnu financování cestovného studentům vyjíždějícím na stipendia na základě mezinárodních smluv. K této změně dojde od 1. ledna 2013. Informace najdete Externí odkaz zde.


Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

17.duben 2014 12:41

 


Rozcestník

 Úřední deska
 Kurzy pro veřejnost
 Univerzita 3. věku
 Knihovna
 Pro uchazečeZměny

 Seznam naposledy změněných dokumentůPoslední aktualizace 17.04 2014 12:41, Webmaster - Email : webmaster@htf.cuni.cz