Aktuality
Fakulta
Katedry a ústavy
Studium
Zahraniční oddělení
Věda a výzkum
Rozvoj
Infoservis
Studentský spolek "Elíša"
Spolek přátel HTF UK
Naposledy změněné dokumenty
 

Aktuality


Odkaz v rámci webu Nástěnka studijního oddělení

Odkaz v rámci webu Studijní informační systém (SIS)

Dokument ke stáhnutĂ­ Seznam přednášek, seminářů a cvičení UK HTF (Karolínka) 2013/2014 (.pdf)

Dokument ke stáhnutĂ­ Opatření děkana 06/2013 Změny v Karolínce (.doc)

Odkaz v rámci webu Informace pro uchazeče o studium

Odkaz v rámci webu Otázky ke státním zkouškám 2013/2014

Dokument ke stáhnutĂ­ Opatření děkana 01/2014 ke státním závěrečným zkouškám pro akademický rok 2013/14

Zákaz pobytu zvířat v budově fakulty

(výjimkou jsou vodicí psi, příslušně označení speciálním obojkem)

Státní magisterské a bakalářské zkoušky - Dokument ke stáhnutĂ­ rozpis pro studenty na září 2014 (.doc)


Dokument ke stáhnutĂ­ Opatření děkana 04/2014 Poplatky spojené se studiem v akademickém roce 2014/15


 • Hlávkova kolej

  Kapacita vyhrazená českým studentům nebyla dosud vyčerpaná. Doporučené žádosti, podepsané děkanem fakulty je možné zasílat na sociální oddělení Odboru pro studium a zaležitosti studentů RUK do úterý 8. července 2014.

  Kapacita určená pro zahraniční studenty je již vyčerpaná. • Call for papers

  Na katedře Elektronické kultury a sémiotiky Fakulty humanitních studií UK bude v listopadu 2014 pořádána mezinárodní konference s názvem „100 Years of Modern Semiotics: Limits and Perspectives on Peirce´s Theory of Sign“.

  V případě zájmu, prosím, věnujte pozornost přiloženému CFP.

  Dokument ke stáhnutĂ­ Call for papers (.doc)


 • Promoce

  Bakalářské - 29.10.2014 v Profesním domě na Malé Straně

  Magisterské - 5.11.2014 v Karolínu

  Konkrétní pozvánky na časové skupiny přijdou absolventům přes SIS na začátku října.


 • Nově otevřená výzva ERC Advanced Grants

  rozpočet 450 mil. euro a uzávěrka 21.10. 2014.

  Text výzvy ExternĂ­ odkaz zde


 • Výzva - pro podávání projektů do výzvy ERA-Chairs

  (identifikátor výzvy je H2020-WIDESPREAD-2014-2)

  Více informací naleznte ExternĂ­ odkaz zde • CALL - Doktorandská konference 2014

  Husitská teologická fakulta UK v Praze organizuje dne 18. listopadu 2014 doktorandskou konferenci na téma:

  „Svět pro příští generace. Zápasy současné teologie o realizaci zvěsti radosti a naděje pro tento svět."

  Součástí konference je přednáška významného systematického teologa prof. Dr. Dr. h.c. Gunthera Wenze (Evangelisch-Theologische Fakultät, Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově)

  Přihlášku je nutné zaslat do 20. června 2014.

  Dokument ke stáhnutĂ­ podrobnější informace (.docx)


 • Studentská vědecká konference

  Ve dnech 27.-28. 11. 2014 se bude již čtvrtým rokem konat Studentská vědecká konference, během níž budou mít studenti HTF UK možnost prezentovat výsledky své vědecké činnosti. Součástí konference bude i soutěž o nejlepší příspěvky. Přihlášky je možné zasílat do 30. 6. 2014 na email: Mail 

  Dokument ke stáhnutĂ­ podrobnosti a vyhlášení konference


 • Diplomky na stojáka

  podzim 2014 v Praze na Jungmannově náměstí

  Cílem projektu je umožnit studentům a čerstvým absolventům prezentovat inovativní vědecké práce s možností aplikace do praxe a naučit studenty a absolventy svou práci kvalitně prezentovat.

  Projekt je zdarma a zájemci se mohou registrovat na ExternĂ­ odkaz www.diplomkynastojaka.cz Přihlásit se je možné do 15. října 2014.

  ExternĂ­ odkaz facebook; Dokument ke stáhnutĂ­ informační leták (.pdf)


 • 21. ročník soutěže o Bolzanovu cenu

  Jedná se o soutěž o nejlepší práci bez ohledu na stupně studijních programů (bc. - mgr. - dr.)

  Cena je udělována ve třech kategoriích podle oborových oblastí: v kategorii společenskovědní včetně teologických oborů, kategorii přírodovědné a kategorii lékařské.

  Dokument ke stáhnutĂ­ harmonogram (.pdf) • Nakladatelství Karolinum - e-knihy

  Nakladatelství Karolinum jako první v České republice šíří své e-knihy prostřednictvím databáze ebrary.

  Pro členy akademické obce UK je přístup k těmto titulům zdarma! Bližší informace naleznete ExternĂ­ odkaz zde


 • Stipendium Husovy nadace

  Vyhlášení nových ročníků programů Vzdělávací nadace Jana Husa, které jsou určeny studentům a akademickým pracovníkům českých a slovenských vysokých škol.

  • Stipendium Husovy nadace

   Cílem je umožnit začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) radostnější start do jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách. Stipendium ve výši 60.000,- Kč je jednoroční na akademický rok 2014/2015 a je určeno pro žadatele do 35 let (včetně), působící v humanitních a společenskovědních oborech. Uzávěrka žádostí: 30.6.2014

   ExternĂ­ odkaz www.vnjh.cz

  • Cena IUS et SOCIETAS

   Cena je udělována za eseje obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Soutěž je určena sociologům, politologům, právníkům, filozofům, ekonomům a studentům z dalších oborů sociálních věd. Uzávěrka: 31.5.2014

   ExternĂ­ odkaz www.iusetsocietas.cz

  • Grant Husovy nadace

   Pro projekty z oblasti vyššího vzdělávání, které rozvíjejí neaplikované humanitní, společenskovědní a příbuzné obory. Uzávěrka žádostí: 30.6.2014

   ExternĂ­ odkaz www.vnjh.cz


 • Experimentální laboratoř PLESS

  Na Katedře psychologie na FF UK v Praze vznikla nová experimentální laboratoř PLESS ( ExternĂ­ odkaz www.pless.cz ). Studenti i ne-studenti mají možnost registrovat se do databáze účastníků a být následně pozýváni k různým experimentům (nejen v kognitivní a sociální psychologii). Účast je dle možností odměňována finančně či věcně, účastníkům vždy na konci představíme zajímavý psychologický jev či výzkum. Detailní podmínky jsou vždy specifikovány v pozvánce na konkrétní výzkum.

  Registrace na ExternĂ­ odkaz www.pless.cz/orsee

  V případě dotazů pište na Mail 


 • Aktualizovaná nabídka stipendií poskytovaných na základě mezinárodních bilaterálních smluv na akademický rok 2013/2014

  Celá nabídka stipendií je k dispozici na ExternĂ­ odkaz www.zahranici-stipendium.cz, viz. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv, a to:

  1) jako dosud jednotlivé země, podle způsobu přidělování, v rubrikách "Výběrová řízení" a "Rozpis kvótů;

  2) v PDF verzi ke stažení, resp. vytištění: kompletní "Bulletin AIA" s přehledem nabídky stipendií na akademický rok 2013/2014 (v podobě brožury, na kterou jste byli v předchozích letech zvyklí). Tato verze bude k dispozici v nejbližších dnech.

  Upozorňujeme také na změnu financování cestovného studentům vyjíždějícím na stipendia na základě mezinárodních smluv. K této změně dojde od 1. ledna 2013. Informace najdete ExternĂ­ odkaz zde.
Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

9.červenec 2014 13:32

 


Rozcestník

 Úřední deska
 Kurzy pro veřejnost
 Univerzita 3. věku
 Knihovna
 Pro uchazečeZměny

 Seznam naposledy změněných dokumentůPoslední aktualizace 22.07 2014 19:33, Webmaster - Email : webmaster@htf.cuni.cz