Aktuality
Fakulta
Katedry a ústavy
Studium
Věda a výzkum
Zahraniční oddělení
Rozvoj
Infoservis
Studentský spolek "Elíša"
Spolek přátel HTF UK
Naposledy změněné dokumenty
 

Aktuality


Odkaz v rámci webu Nástěnka studijního oddělení

Odkaz v rámci webu Studijní informační systém (SIS)

Elektronické zápisy do předmětů: 15.9. - 12.10.2014

Odkaz v rámci webu Rozvrh

aktualizace: 26.9.2014

Dokument ke stáhnutĂ­ Seznam přednášek, seminářů a cvičení 2014/2015 (Karolínka) (.pdf)

Dokument ke stáhnutĂ­ Předběžné změny a opravy ke Karolínce 2014/2015 (.docx)

Odkaz v rámci webu Informace pro uchazeče o studium

Odkaz v rámci webu Otázky ke státním zkouškám 2013/2014

Dokument ke stáhnutĂ­ Opatření děkana 01/2014 ke státním závěrečným zkouškám pro akademický rok 2013/14

Zákaz pobytu zvířat v budově fakulty

(výjimkou jsou vodicí psi, příslušně označení speciálním obojkem)

Státní magisterské a bakalářské zkoušky - Dokument ke stáhnutĂ­ rozpis pro studenty na září 2014 (.doc)


Dokument ke stáhnutĂ­ Opatření děkana 04/2014 Poplatky spojené se studiem v akademickém roce 2014/15 • Grantová agentura UK vyhlásila 12. kolo soutěže na podávání grantových projektů studentů magisterského a doktorského studia se zahájením v roce 2015:

  Pravidla grantové soutěže a vstup do aplikace naleznete ExternĂ­ odkaz na stránkách Grantové agentury Univerzity Karlovy (ExternĂ­ odkaz http://www.cuni.cz/UK-33.html).

  Interní uzávěrka pro podání projektu na HTF UK je 10. listopad 2014.

  Interní uzávěrka pro podání pokračujícího projektu na HTF UK je 15. leden 2015.

  Interní uzávěrka pro podání závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů na HTF UK je 1. duben 2015.

  Kontaktní osoba pro GA UK: Eva Filipová (Mail  ).


Každoroční jarmark studentských spolků se letos koná na prominentní lokaci dvorů v Karolinu. Můžete se těšit na kapely The Spankers, Eggnoise, Futur swing či Vasilův rubáš a tematický LARP či kursy salsy. Dále na místě budou k dostání knihy z nakladatelství Karolinum, Academia, Portál a Vydavatelství FF UK s výraznou slevou. Součástí Jarmarku bude i představení UK Pointu a Informačního, poradenského a sociálního centra UK. Jarmark je prostor, kde máte možnost poznat jaké jsou možnosti zapojení v rámci spolků.


 • Vyhlášení výsledků soutěže na podporu projektů v rámci Institucionálního plánu UK pro rok 2015:

  Hodnotící komise provedla vyhodnocení přijatých projektů a navrhla k financování projekty v tematickém okruhu 1. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů / kurzů, které jsou uvedeny v následujícím PDF souboru: Dokument ke stáhnutĂ­ Výsledky soutěže. • Promoce

  Bakalářské - 29.10.2014 v Profesním domě na Malé Straně

  Magisterské - 5.11.2014 v Karolínu

  Konkrétní pozvánky na časové skupiny přijdou absolventům přes SIS na začátku října.


 • Univerzita Karlova v Praze Vás srdečně zve na Den celoživotního vzdělávání na UK - pro všechny od 3 do 99 let

  Přijďte se seznámit se širokou nabídkou vzdělávacích programů zájmových i profesních (pro učitele, lékaře, právníky a další), určených pro občany ČR i pro cizince, či s možnostmi vzdělávání prostřednictvím internetu.

  Akce se koná v sobotu 11. října 2014 od 9. 00 do 16. 00 hod. v prostorách Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1.

  Vstup zdarma. Dětský koutek. Bohatý doprovodný program.

  Více informací na ExternĂ­ odkaz www.denczv.cuni.cz


 • Brigáda pro studenty

  Nabízíme studentům brigádu – mytí nádobí ve fakultní výdejně, v pracovní dny vždy od 11 do 14 hodin, odměna 210 Kč netto za směnu. Hygienický průkaz podmínkou.

  Nástup 1. října nebo později podle dohody, možnost střídání i více pracovníků podle dohodnutého harmonogramu. Zájemci se mohou hlásit u mne (linka 207, resp. v kanceláři H 406c).


  JUDr. Libor Ládek,

  tajemník fakulty • Nabídka stipendijních pobytů na Universität Hamburg v letním semestru akademického roku 2014/2015

  Pro studenty vyšších ročníků a doktorandy.

  Zájemci odevzdají přihlášku s podklady na zahraniční oddělení HTF do 27. října 2014.

  Dokument ke stáhnutĂ­ nabídka (.doc) Dokument ke stáhnutĂ­ přihláška (.doc)


 • Program Bundesfreiwilligendienst

  V rámci německého programu Bundesfreiwilligendienst hledáme pro našeho německého partnera celkem tři zájemce o jednoleté zahraniční mobility dobrovolné služby v Německu od podzimu 2014. Pobyty jsou hrazeny z veřejných prostředků a jsou tak pro účastníky zdarma. Nabídka je vhodná zejména pro mladé lidi od 18 let s bydlištěm na území Česka. Nabídky jsou bez horní věkové hranice a mohou se účastnit i osoby středního věku nebo senioři.

  Dokument ke stáhnutĂ­ dobrovolnické místo 01 (.pdf) Dokument ke stáhnutĂ­ dobrovolnické místo 02 (.pdf) Dokument ke stáhnutĂ­ dobrovolnické místo 03 (.pdf)


 • Akademická mobilita 2015 v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce

  Seznam meziuniverzitních dohod a vzory pracovních programů: ExternĂ­ odkaz zde


 • Orientační týden pro prváky

  22.-26.9.2014 v Zelené posluchárně v Celetné 20.

  Jedná se o pásmo seminářů a přednášek, které pomohou zejména čerstvým studentům 1. ročníků při orientaci na univerzitě.

  ExternĂ­ odkaz podrobné informace


 • Vyhlášení Institucionálního rozvojového plánu fakulty (rozvojová priorita: Mezinárodní spolupráce) pro rok 2015

  Pobyt studentů na zahraničních univerzitách v rámci mezinárodních smluv, bilaterálních smluv o přímé spolupráci mezi vysokými školami, free mover.

  Součástí žádosti studenta musí být: místo pobytu, doba pobytu v zahraničí, souhlas zahraniční instituce, event. zvací dopis nebo potvrzení o přijetí.

  Tyto podklady nutno dodat co nejdříve (nejpozději do 31.8.2014) pí. Evě Filipové, e-mail:Mail 


 • Call for papers

  Na katedře Elektronické kultury a sémiotiky Fakulty humanitních studií UK bude v listopadu 2014 pořádána mezinárodní konference s názvem „100 Years of Modern Semiotics: Limits and Perspectives on Peirce´s Theory of Sign“.

  V případě zájmu, prosím, věnujte pozornost přiloženému CFP.

  Dokument ke stáhnutĂ­ Call for papers (.doc)


 • Nově otevřená výzva ERC Advanced Grants

  rozpočet 450 mil. euro a uzávěrka 21.10. 2014.

  Text výzvy ExternĂ­ odkaz zde


 • Výzva - pro podávání projektů do výzvy ERA-Chairs

  (identifikátor výzvy je H2020-WIDESPREAD-2014-2)

  Více informací naleznte ExternĂ­ odkaz zde


 • Diplomky na stojáka

  podzim 2014 v Praze na Jungmannově náměstí

  Cílem projektu je umožnit studentům a čerstvým absolventům prezentovat inovativní vědecké práce s možností aplikace do praxe a naučit studenty a absolventy svou práci kvalitně prezentovat.

  Projekt je zdarma a zájemci se mohou registrovat na ExternĂ­ odkaz www.diplomkynastojaka.cz Přihlásit se je možné do 15. října 2014.

  ExternĂ­ odkaz facebook; Dokument ke stáhnutĂ­ informační leták (.pdf)


 • 21. ročník soutěže o Bolzanovu cenu

  Jedná se o soutěž o nejlepší práci bez ohledu na stupně studijních programů (bc. - mgr. - dr.)

  Cena je udělována ve třech kategoriích podle oborových oblastí: v kategorii společenskovědní včetně teologických oborů, kategorii přírodovědné a kategorii lékařské.

  Dokument ke stáhnutĂ­ harmonogram (.pdf)


 • Experimentální laboratoř PLESS

  Na Katedře psychologie na FF UK v Praze vznikla nová experimentální laboratoř PLESS ( ExternĂ­ odkaz www.pless.cz ). Studenti i ne-studenti mají možnost registrovat se do databáze účastníků a být následně pozýváni k různým experimentům (nejen v kognitivní a sociální psychologii). Účast je dle možností odměňována finančně či věcně, účastníkům vždy na konci představíme zajímavý psychologický jev či výzkum. Detailní podmínky jsou vždy specifikovány v pozvánce na konkrétní výzkum.

  Registrace na ExternĂ­ odkaz www.pless.cz/orsee

  V případě dotazů pište na Mail 


 • Aktualizovaná nabídka stipendií poskytovaných na základě mezinárodních bilaterálních smluv na akademický rok 2013/2014

  Celá nabídka stipendií je k dispozici na ExternĂ­ odkaz www.zahranici-stipendium.cz, viz. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv, a to:

  1) jako dosud jednotlivé země, podle způsobu přidělování, v rubrikách "Výběrová řízení" a "Rozpis kvótů;

  2) v PDF verzi ke stažení, resp. vytištění: kompletní "Bulletin AIA" s přehledem nabídky stipendií na akademický rok 2013/2014 (v podobě brožury, na kterou jste byli v předchozích letech zvyklí). Tato verze bude k dispozici v nejbližších dnech.

  Upozorňujeme také na změnu financování cestovného studentům vyjíždějícím na stipendia na základě mezinárodních smluv. K této změně dojde od 1. ledna 2013. Informace najdete ExternĂ­ odkaz zde.
Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

30.září 2014 14:05

 


Rozcestník

 Úřední deska
 Kurzy pro veřejnost
 Univerzita 3. věku
 Knihovna
 Pro uchazečeZměny

 Seznam naposledy změněných dokumentůPoslední aktualizace 1.10 2014 09:15, Webmaster - Email : webmaster@htf.cuni.cz