Univerzita třetího věku

Na fakultě probíhá Univerzita třetího věku formou Dialogu generací (společná výuka pro juniory i seniory). Vybírat lze jakýkoliv předmět z akreditovaných studijních oborů (semináře, cvičení a jazyky pouze po domluvě s vyučujícím). Předměty je možné vybírat z aktuální Karolínky (seznamu přednášek, seminářů a cvičení HTF UK) i online v PDF.


Zájemci z řad seniorů, kteří dosáhli důchodového věku, mohou podat přihlášku do akademického roku 2016/17 na studijní oddělení fakulty do konce června 2016. Senioři budou na základě přihlášek pozváni na zápis, kde obdrží podrobnější informace a zaplatí 500 Kč zápisného.


Speciálně pro seniory je od roku 2008 pořádán navíc pro posluchače U3V v každém semestru kulturně-historický cyklus přednášek a vzdělávací exkurze. Při absolvování nejméně 4 předmětů (z toho nejméně 1 kulturně-historického cyklu) z nabízených přednášek U3V, má posluchač nárok na Osvědčení o absolvování U3V na UK HTF se slavnostním ceremoniálem v Karolinu Univerzity.


Přihláška ke studiuCyklus přednášek Univerzity třetího věku na UK HTF

Téma: „Ve znamení výročí narození Karla IV. a upálení Jeronýma Pražského“

Vždy v úterý 16. 2.–17. 5. 2016, 10:15 -12:30 – aula H109 v přízemí hlavní budovy UK HTF


 • 16. 2. – Prof. ThDr. Jan B. Lášek: Karel IV. a reforma církve

 • 23. 2. – ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.: Seznámení s programem Karel Lucemburský a Itálie

 • 1. 3. – Doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D.: Ženy doby Karla IV.

 • 8. 3. – Doc. RNDr. Martin Šolc, CSc: Astronomie a astrologie na dvoře Karla IV. – plánování Nového Města, staroměstská mostecká věž, strahovský hvězdný atlas Al-Sufího

 • 15. 3. – Mgr. Pavlína Cermanová, Ph.D.: Karel IV. jako „poslední císař světa“

 • 22. 3. – PhDr. Miloslava Blažková, CSc.: Filosofie v době Karla

 • 5. 4. – Mgr. Václav Žůrek, Ph.D.: Karel IV. jako moudrý panovník

 • 12. 4. – PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.: Politické dílo Karla IV.

 • 19. 4. – PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D.: Židé v době vlády

 • 26. 4. – Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc: Dědictví Karla IV. a Jan Zhořelecký

 • 3. 5. – Doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D: Jeroným Pražský – učenec, cestovatel, mučedník

 • 10. 5. – ThDr. Jaroslav Hrdlička: Postava panovníka Karla IV. u první generace žáků Jaroslava Golla

 • 17. 5. – ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.: Obraz Karla IV. ve filmu a televizních dokumentech

Program ke stažení (.doc)Uvedení do latinského jazyka a římských reálií

Začátečníci: úterý 14:45–16:15 v učebně L303

Pokročilí: úterý 13:00–14:30 v učebně L303

Začátek výuky v LS: 16. 2. 2016

Konec výuky v LS: 17. 5. 2016

Vyučující: Mgr. Lucie Kopecká, Mgr. Ladislava Říhová


Anotace:

Náplní kursu je výuka latinského jazyka doplněná o tematické okruhy z římských dějin.

Vyučuje se podle učebnice M. Přecechtělové Latina nejen pro teology (Praha 2009). Studenti jsou postupně seznamováni s problematikou latinské morfologie a syntaxe a metodikou překladu z latiny. V rámci procvičování probrané látky se překládají jednotlivé věty a souvětí, později, v závislosti na aktuálním množství zvládnuté mluvnice, i souvislé latinské texty rozmanité délky a druhu. Výuka jazyka tvoří cca dvě třetiny kursu. Je doplněna tematickými okruhy z římských dějin zahrnujícími původ Římanů, jejich kultury a jazyk, římské náboženství, období království, republiky a císařství, vztah římské říše a křesťanství, aspekty rozpadu impéria a přínos římské říše pro evropskou civilizaci.

ke stažení (.doc)


Angličtina pro Univerzitu třetího věku

 • 1. kurs  -  úterý 13.00 -14.30 hod. v učebně L306, zač. 16.2. do 17.5. 2016, mírně pokročilá úroveň

 • 2. kurs  -  pátek 10.15 -11,45 hod. v učebně H308, zač. 19.2. do 20.5. 2016, mírně pokročilá úroveň

Pozn.: V obou kursech se probírá stejné učivo, pouze v pátečním kursu jsou volná místa.

Vyučující: Mgr. Hana Ptáčková


Anotace:

Náplní kursu je výuka anglického jazyka doplněná o základní teologickou slovní zásobu.

Vyučuje se podle učebnice New English File Pre-Intermediate, autoři Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson.

Studenti se naučí/zopakují si základy angličtiny, tj. základní slovní zásobu, skladbu anglické věty, základní časy a gramatické jevy. Výuka je rozšířena o základní teologickou terminologii a jednoduché texty dle úrovně a zájmu studentů.

ke stažení (.docx)


Novinky v posuzování nároků na dávky

Cyklus přednášek Univerzity třetího věku „Novinky v posuzování nároků na dávky“

Vždy ve středu 25. 5.–15. 6. 2016, 14.00–15.30 na UK HTF v místnosti L 204

Vyučující: PhDr. Anna Arnoldová


Anotace:

 • důchodového pojištění: invalidní a starobní důchod

 • nemocenského pojištění: peněžité pomoci v mateřství, nemocenské, ošetřovného

 • zdravotních služeb, zejména vysvětlení kategorie státní pojištěnci (za které hradí zdravotní pojištění stát)

 • státní sociální podpory: přídavek na dítě, porodné, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek

 • sociálních služeb: příspěvek na péči při stanovení stupňů závislosti

 • příspěvků na zvláštní pomůcky, např. na pořízení motorového vozidla, nároků na průkazy TP, ZTP a ZTP/P, příspěvku na mobilitu

ke stažení (.doc)


Vzdělávací exkurze U3V

Vzdělávací exkurze Univerzity třetího věku na UK HTF „Po stopách Karla IV. (II)“ se připravuje na říjen 2016.Poslední změna: 10. květen 2016 22:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám