Univerzita třetího věku

Na fakultě probíhá Univerzita třetího věku formou Dialogu generací (společná výuka pro juniory i seniory). Vybírat lze jakýkoliv předmět z akreditovaných studijních oborů (semináře, cvičení a jazyky pouze po domluvě s vyučujícím). Předměty je možné vybírat z aktuální Karolínky (seznamu přednášek, seminářů a cvičení HTF UK) i online v PDF.


Zájemci z řad seniorů, kteří dosáhli důchodového věku, mohou podat přihlášku do akademického roku 2016/17 na studijní oddělení fakulty do konce června 2016. Senioři budou na základě přihlášek pozváni na zápis, kde obdrží podrobnější informace a zaplatí 500 Kč zápisného.


Speciálně pro seniory je od roku 2008 pořádán navíc pro posluchače U3V v každém semestru kulturně-historický cyklus přednášek a vzdělávací exkurze. Při absolvování nejméně 4 předmětů (z toho nejméně 1 kulturně-historického cyklu) z nabízených přednášek U3V, má posluchač nárok na Osvědčení o absolvování U3V na UK HTF se slavnostním ceremoniálem v Karolinu Univerzity.


Přihláška ke studiuCyklus přednášek Univerzity třetího věku na UK HTF

Poválečné časy spouštění železné opony

Vždy v úterý 4. 10. – 13. 12. 2016, 10.15–12.30 – aula H109 v přízemí hlavní budovy UK HTF


 • 6. 10. – ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.: Seznámení s programem semestru/ Itálie po druhé světové válce

 • 11. 10. – PhDr. Lubor Václavů: Československo 1945–1947

 • 18. 10. – ThDr. Jaroslav Hrdlička: Česká historiografie po druhé světové válce

 • 25. 10. – doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D: Německé církve po 2. světové válce / Církev československá po 2. světové válce

 • 1. 11. – ThDr. Pavel Helan, Th.D./Petr Hanzlík: Česká i světová hudba v poválečných časech

 • 8. 11. – PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D.: Vznik státu Izrael

 • 15. 11. – Mgr. Michal Macháček: Zápas o Slovensko 1945–1948

 • 22. 11. – prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.: Východní Evropa 1945–1949

 • 29.11. – prof. ThDr. Jan B. Lášek: Vztah církví a státu v zemích, které směřovaly za železnou oponu

 • 6. 12. – PhDr. Vít Smetana, Ph.D.: Příčiny a počátky studené války

 • 13. 12. – PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D.: Cesta ke smrti Jana Masaryka / ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.: ukončení semestru


Změna programu vyhrazena

Program ke stažení (.doc)


Uvedení do latinského jazyka a římských reálií

Cvičení s doplňujícími přednáškami Univerzity třetího věku na UKHTF


Začátečníci: úterý 14:45–16:15 v učebně L 303

Pokročilí: úterý 13:00–14:30 v učebně L 303

Vyučující: Mgr. Lucie Kopecká, Mgr. Ladislava Říhová


Anotace: Náplní kursu je výuka latinského jazyka doplněná o tematické okruhy z římských dějin.

Vyučuje se podle učebnice M. Přecechtělové Latina nejen pro teology (Praha 2009). Studenti jsou postupně seznamováni s problematikou latinské morfologie a syntaxe a metodikou překladu z latiny. V rámci procvičování probrané látky se překládají jednotlivé věty a souvětí, později, v závislosti na aktuálním množství zvládnuté mluvnice, i souvislé latinské texty rozmanité délky a druhu. Výuka jazyka tvoří cca dvě třetiny kursu. Je doplněna tematickými okruhy z římských dějin zahrnujícími původ Římanů, jejich kultury a jazyk, římské náboženství, období království, republiky a císařství, vztah římské říše a křesťanství, aspekty rozpadu impéria a přínos římské říše pro evropskou civilizaci.

Anotace ke stažení (.doc)


Angličtina pro Univerzitu třetího věku

 • 1. kurs - úterý 13.00 -14.30 hod. v učebně L306, zač. 4. 10. do 20. 12. 2016, mírně pokročilá úroveň

 • 2. kurs - pátek 10.15 -11,45 hod. v učebně H308, zač. 7. 10. do 13. 1. 2017, mírně pokročilá úroveň

Pozn.: V obou kursech se probírá stejné učivo.

Vyučující: Mgr. Hana Ptáčková


Anotace:

Náplní kursu je výuka anglického jazyka doplněná o základní teologickou slovní zásobu.

Vyučuje se podle učebnice New English File Pre-Intermediate, autoři Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. Tento semestr se bude probírat File/Lekce 6. Studenti se učí,opakují si slovní zásobu, časy a gramatické jevy na úrovni pre-intermediate. Výuka je rozšířena o základní teologickou terminologii a jednoduché texty dle úrovně a zájmu studentů.


Vzdělávací exkurze U3V

Jarní exkurze se připravuje.


Uskutečněné exkurze

Po stopách Karla IV. – Radyně, Lauf a Norimberk (.pdf)

Nejen po stopách panovníka Karla IV. - Karlovarsko (.doc)

Sudety - po území zabraném německou říší

Krajem Jana Husa a jeho následovníků

"Ve stínu příprav na světovou válku + klášter Kladruby"

"Zlatou érou lázeňských šviháků"

"Přes Čechy do Míšně a Drážďan"

"Kraj Bible Kralické a Jakuba Demla"

Jednodenní tuzemská exkurze "Pardubice"

Adventní jihozápad Čech

Metropole a významná místa podunajské monarchie

"Od Velké Moravy k Tomáši Baťovi"

Kouřim a Lipany

Kalokagathia pro starší a pokročilé - Kutnohorsko

Města Horní Lužice a severní Čechy

Nejen po stopách zakladatelů ČSR

Mezi stříbrem a husitstvím

Po stopách Královehradecka

Přes téměř ztracená města po místa bájných legendPoslední změna: 21. listopad 2016 22:05 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám