Úřední deska

Vyhlášení výběrového řízení pro studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2017/2018

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení pro studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2017/2018.


K výběrovému řízení se může přihlásit každý student bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studia, který nevyčerpal maximální délku pobytu (12 měsíců) v daném druhu studia. Přihlašování probíhá prostřednictvím webové aplikace a fyzické přihlášky v období od 20. února do 26. března 2017. Pro přijetí přihlášky k výběrovému řízení je nutné dodat všechny požadované dokumenty.


Všechny kompletní přihlášky odevzdané ve vypsaném termínu budou postoupeny do výběrového řízení, které bude provádět komise formou pohovoru s uchazeči. Pohovor bude probíhat v jednom termínu (30. března 2017), bude se konat v jazyce studia a bude prověřovat znalost cizího jazyka a motivaci ke studiu v zahraničí.


Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny do pěti pracovních dní od konání pohovoru výběrového řízení na webové a listinné úřední desce fakulty.


Součástí fyzické přihlášky jsou tyto dokumenty: strukturovaný životopis v jazyce studia, motivační dopis v jazyce studia zvlášť pro každou univerzitu, na níž se uchazeč hlásí, doklad o studijním průměru za celou dobu studia na UK HTF, doklad o znalosti jazyka studia a doporučení katederního koordinátora (toto se týká pouze University Bayreuth a Jagiellonian University in Krakow – Institute for the Study of Religions). Přihláška, všechny dokumenty a další pokyny jsou uvedeny na webových stránkách fakulty.

Pro další informace se obracejte na fakultního koordinátoru Erasmus+:

Mgr. Antonín Šedivý, , H108, 222 539 209.


Plný text vyhlášení a seznam univerzit, na nichž lze absolvovat studijní pobyt (.pdf)


Vyhlášení výběrového řízení pro výukový pobyt v rámci Mezinárodní kreditové mobility programu Erasmus+

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení pro výukový pobyt v rámci Mezinárodní kreditové mobility programu Erasmus+ na letní semestr akademického roku 2016/2017.

Místo pobytu: Uzhhorod National University, Užhorod, Ukrajina

Předpokládané datum pobytu: Letní semestr AR 2016/2017

Oblast výuky: Církevní právo

Přihlášky je možné podávat od 9. 2. 2017 do 16. 2. 2017.

Přihlášky obsahující stručný motivační dopis a plán výuky (16 hodin) je nutné odevzdat k rukám Mgr. Antonína Šedivého ve výše zmíněném termínu.


Bližší informace o výběrovém řízení:

Mgr. Antonín Šedivý

Koordinátor Erasmus+

H108, 222 539 209

Vyhlášení výběrového řízení ke stažení (.pdf)


Výsledky voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy pro volební období 2017-2020

Do Akademického senátu Univerzity Karlovy byli za Husitskou teologickou fakultu zvoleni

do studentská komory:

Mgr. Veronika Matějková

Bc. Filip Sedlák

do pedagogické komory:

ThDr. Pavel Helan, Th.D.

ThDr. Jaroslav Hrdlička


Podrobné výsledky (.pdf)


Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na Katedře učitelství

Výběrová komise ve složení:

  • prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc. - předseda

  • prof. ThDr. Jan B. Lášek, Dr.h.c. – člen

  • doc. Pavlína Janošová, Ph.D. – člen

  • doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D - člen

  • doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. – člen

doporučila na svém jednání dne 29.9.2016 k přijetí na místo odborného asistenta/odborné asistentky PhDr. Zuzanu Svobodovou, Ph.D.

Rozhodnutí děkana: V souladu s doporučením výběrové komise bude na místo odborné asistentky přijata PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

30. 9. 2016
Poslední změna: 15. únor 2017 12:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám