Vědecká rada

Vědecká rada je samosprávným akademickým orgánem Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy a její činnost se řídí jednacím řádem vědecké rady fakulty. Členové vědecké rady fakulty jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta

uskutečuje vzdělávací a vědeckou činnost. Předsedou vědecké rady fakulty je děkan.


Zasedání vědecké rady v AR 2017/2018

1. zasedání, 18. 10. 2017

2. zasedání, 06. 12. 2017

3. zasedání, 07. 03. 2018

4. zasedání, 23. 05. 2018


Předseda

doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D.

Členové

prof. ThDr. Zdeněk Kučera, Dr.h.c.

prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr.h.c.

prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.

prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.


Externí členové

prof. Pavel Ambros, Th.D.

prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.

prof. ThDr. Július Filo, Dr.h.c.

prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.

prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.

prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.

doc. PhDr. Pavel Boček, CSc.

doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc.

ThDr. Tomáš Butta, Th.D.

PhDr. Jiří Beneš


Členové vědecké rady UK

prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr.h.c.

prof. ThDr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D.

prof. ThDr. Ján Liguš, PhD. (čestný člen)

Poslední změna: 25. květen 2017 15:42 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám