Aktuality
Fakulta
Katedry a ústavy
Studium
Věda a výzkum
Zahraniční oddělení
Rozvoj
Infoservis
Studentský spolek "Elíša"
Spolek přátel HTF UK
Naposledy změněné dokumenty
 

Aktuality


Odkaz v rámci webu Nástěnka studijního oddělení

Odkaz v rámci webu Studijní informační systém (SIS)

Odkaz v rámci webu Rozvrh

aktualizace: 13.10.2014

Dokument ke stáhnutĂ­ Seznam přednášek, seminářů a cvičení 2014/2015 (Karolínka) (.pdf)

Dokument ke stáhnutĂ­ Předběžné změny a opravy ke Karolínce 2014/2015 (.docx)

Zákaz pobytu zvířat v budově fakulty

(výjimkou jsou vodicí psi, příslušně označení speciálním obojkem)

Dokument ke stáhnutĂ­ Opatření děkana 04/2014 Poplatky spojené se studiem v akademickém roce 2014/15


 • Informace o seminářích pro doktorandy a post-doktorandy, pořádaných IPSC UK: ExternĂ­ odkaz http://www.cuni.cz/UK-5062.html Na některé je již možné se přihlásit. • Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro akademický rok 2015/2016 – Rozpis kvót:

  Přesné specifikace k jednotlivým pobytům jsou k dispozici na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce MŠMT ČR. Viz: www.dzs.cz . Nabídka stipendií není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli uchazeči navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí. Stipendia jsou určena pro řádné studenty Univerzity Karlovy v Praze. Vybraní uchazeči by jimi tudíž měli zůstat i během svého stipendijního pobytu v zahraničí.

  Zájemci musí předložit ve dvou vyhotoveních (1 originál a 1 kopie) následující doklady:

  1. Přihlášku potvrzenou fakultou (Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia)

  2. Studijní záměr

  3. Studijní průměr

  Vzhledem k zavedení elektronické evidence podání Návrhu na vyslání si uchazeči příslušný formulář vyplní elektronicky na uvedené internetové stránce: www.dzs.cz (Odkaz: Programy - Akademická informační agentura- Mezinárodní smlouvy- VŠ stipendia - Formulář.)

  Vyplněné přihlášky a další doklady nutno dodat na zahraniční odd. v těchto termínech:

  Do 03. 11. 2014 : Rusko

  Do 8. 12. 2014 : Čína, Egypt, Chorvatsko, Itálie, Makedonie, Řecko, Slovinsko, Švédsko

  Do 5. 02. 2015: Slovensko


 • Jak sladit rodinný a pracovní život:

  Pro všechny zájemce z řad studentů doktorandských programů a zaměstnanců UK, kteří se chtějí dozvědět, jak efektivně a beze stresu zvládat zaměstnání či studium a k tomu i osobní a rodinný život, připravilo IPSC UK na středu 22.10. jednodenní interaktivní seminář pod vedením Mgr. Ivany Šindlerové z Evropské kontaktní skupiny. Podrobnosti ExternĂ­ odkaz ZDE.


 • Doktorandská konference „Svět pro příští generace:“

  Srdečně Vás zveme na vědeckou konferenci studentů doktorského studia „Svět pro příští generace“ Zápasy současné teologie o realizaci zvěsti radosti a naděje pro tento svět, která se bude konat dne 18. 11. 2014 na HTF UK v Praze, Praha, Pacovská 350/4, v posluchárně H 109. Konference se účastní studenti několika českých teologických fakult. Program konference: Dokument ke stáhnutĂ­ PDF


 • Grantová agentura UK vyhlásila 12. kolo soutěže na podávání grantových projektů studentů magisterského a doktorského studia se zahájením v roce 2015:

  Pravidla grantové soutěže a vstup do aplikace naleznete ExternĂ­ odkaz na stránkách Grantové agentury Univerzity Karlovy (ExternĂ­ odkaz http://www.cuni.cz/UK-33.html).

  Interní uzávěrka pro podání projektu na HTF UK je 10. listopad 2014.

  Interní uzávěrka pro podání pokračujícího projektu na HTF UK je 15. leden 2015.

  Interní uzávěrka pro podání závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů na HTF UK je 1. duben 2015.

  Kontaktní osoba pro GA UK: Eva Filipová (Mail  ). • Vyhlášení výsledků soutěže na podporu projektů v rámci Institucionálního plánu UK pro rok 2015:

  Hodnotící komise provedla vyhodnocení přijatých projektů a navrhla k financování projekty v tematickém okruhu 1. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů / kurzů, které jsou uvedeny v následujícím PDF souboru: Dokument ke stáhnutĂ­ Výsledky soutěže.


 • Promoce

  Bakalářské - 29.10.2014 v Profesním domě na Malé Straně

  Magisterské - 5.11.2014 v Karolínu

  Konkrétní pozvánky na časové skupiny přijdou absolventům přes SIS na začátku října.


 • Brigáda pro studenty

  Nabízíme studentům brigádu – mytí nádobí ve fakultní výdejně, v pracovní dny vždy od 11 do 14 hodin, odměna 210 Kč netto za směnu. Hygienický průkaz podmínkou.

  Nástup 1. října nebo později podle dohody, možnost střídání i více pracovníků podle dohodnutého harmonogramu. Zájemci se mohou hlásit u mne (linka 207, resp. v kanceláři H 406c).


  JUDr. Libor Ládek,

  tajemník fakulty • Nabídka stipendijních pobytů na Universität Hamburg v letním semestru akademického roku 2014/2015

  Pro studenty vyšších ročníků a doktorandy.

  Zájemci odevzdají přihlášku s podklady na zahraniční oddělení HTF do 27. října 2014.

  Dokument ke stáhnutĂ­ nabídka (.doc) Dokument ke stáhnutĂ­ přihláška (.doc)


 • Program Bundesfreiwilligendienst

  V rámci německého programu Bundesfreiwilligendienst hledáme pro našeho německého partnera celkem tři zájemce o jednoleté zahraniční mobility dobrovolné služby v Německu od podzimu 2014. Pobyty jsou hrazeny z veřejných prostředků a jsou tak pro účastníky zdarma. Nabídka je vhodná zejména pro mladé lidi od 18 let s bydlištěm na území Česka. Nabídky jsou bez horní věkové hranice a mohou se účastnit i osoby středního věku nebo senioři.

  Dokument ke stáhnutĂ­ dobrovolnické místo 01 (.pdf) Dokument ke stáhnutĂ­ dobrovolnické místo 02 (.pdf) Dokument ke stáhnutĂ­ dobrovolnické místo 03 (.pdf)


 • Akademická mobilita 2015 v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce

  Seznam meziuniverzitních dohod a vzory pracovních programů: ExternĂ­ odkaz zde


 • Nově otevřená výzva ERC Advanced Grants

  rozpočet 450 mil. euro a uzávěrka 21.10. 2014.

  Text výzvy ExternĂ­ odkaz zde


 • Výzva - pro podávání projektů do výzvy ERA-Chairs

  (identifikátor výzvy je H2020-WIDESPREAD-2014-2)

  Více informací naleznte ExternĂ­ odkaz zde


 • Experimentální laboratoř PLESS

  Na Katedře psychologie na FF UK v Praze vznikla nová experimentální laboratoř PLESS ( ExternĂ­ odkaz www.pless.cz ). Studenti i ne-studenti mají možnost registrovat se do databáze účastníků a být následně pozýváni k různým experimentům (nejen v kognitivní a sociální psychologii). Účast je dle možností odměňována finančně či věcně, účastníkům vždy na konci představíme zajímavý psychologický jev či výzkum. Detailní podmínky jsou vždy specifikovány v pozvánce na konkrétní výzkum.

  Registrace na ExternĂ­ odkaz www.pless.cz/orsee

  V případě dotazů pište na Mail 
Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

21.říjen 2014 11:34

 


Rozcestník

 Úřední deska
 Kurzy pro veřejnost
 Univerzita 3. věku
 Knihovna
 Pro uchazečeZměny

 Seznam naposledy změněných dokumentůPoslední aktualizace 21.10 2014 15:47, Webmaster - Email : webmaster@htf.cuni.cz