Kurzy pro veřejnost


V souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy koná Husitská teologická fakulta specializované a zájmové kurzy určené absolventům vysokých a středních škol. Po úspěšném absolvování kurzu, jehož ukončení může být podmíněno kolokviem, zkouškou, testem nebo obhajobou písemné práce, získá posluchač Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání.


Účastníci kurzů celoživotního vzdělávání mají možnost během studia využívat zdarma služeb knihovny a připojení k internetu.


Pokud se absolvent kurzů celoživotního vzdělávání rozhodne pro studium některého ze studijních oborů fakulty, může požádat o jejich uznání jako volitelných předmětů řádného studia a to do 5 let od jejich absolvování.


Kurzovné se hradí složenkou nebo bankovním převodem na číslo účtu: 66661389/0800, variabilní symbol: 2607. Kurzovné je možné uhradit i hotově v pokladně fakulty. Na začátku kurzu předloží studenti potvrzení o zaplacení kurzovného na studijní oddělení fakulty nebo vyučujícímu při první hodině. Pokud hradí kurzovné zaměstnavatel, je nutné uvést IČO a DIČ.


Přihláška do kurzu


Závazné přihlášky do kurzů je třeba zaslat co nejdříve vzhledem k omezenému počtu míst na adresu:


Studijní oddělení UK HTF

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Nebo na internetovou adresu:


Přihlášku lze poslat poštou či formou přílohy e-mailu.


Pokud bude o kurz nedostatečný zájem, uchazeč bude včas vyrozuměn a kurzovné mu bude vráceno.


Jazykové kurzy:

Vzhledem k tomu, že na fakultu přicházejí studenti s maturitou z jednoho až dvou jazyků, nerealizuje HTF jazykové kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé v rámci řádného studia. Začátečníkům, jejichž jazykové schopnosti neodpovídají požadovaným vstupním znalostem, nabízí placené kurzy. V případě nenaplněné kapacity jednotlivých kurzů se mohou přihlásit i mimofakultní zájemci.


Aktuální nabídka kurzů pro veřejnost

Vzdělávací exkurze do zahraničí

„Po stopách první světové války a československých legií“ 29. 5. – 2. 6. 2017


Cena: zaměstnanci a studenti UK, posluchači U3V na UK, členové Klubu Alumni UK, Spolku absolventů a přátel UK HTF a zaměstnanci MUA 5675,- Kč při závazném přihlášení společně s platbou do 20. 4. 2017. Ostatní 5995,- Kč. Snížená cena je spojena s povinností vypracování krátkého referátu dle zadání souvisejícího s programem exkurze.


 • 1. den – pondělí 29. 5.V 5.40 odjezd z Prahy od Hlavního nádraží (zastávka turistických autobusů naproti budově Hlavního nádraží na magistrále ve směru na Brno).

  KOBARID (CAPORETTO) – Místo průlomu italské fronty v roce 1917. Muzeum války, procházka kolem památníku padlých a zákopů k malebnému vodopádu (okruh cca 4 km).

  PALMANOVA – Ubytování a večeře v pevnostním městě ve tvaru hvězdy. Možnost večerní procházky.


 • 2. den – úterý 30. 5.

  VITTORIO VENETO – Místo konce první světové války v Itálii. Muzeum války.

  CONEGLIANO – Městečko s ulicí „Československých mučedníků“.

  Cesta do oblasti Tridentska podél frontových linií s příležitostnými zastávkami (Osárium v Pasubiu, zákopy v Matassone atd. – dle času).

  Ubytování v oblasti Tridentska, večeře.


 • 3. den – středa 31. 5.

  CELODENNÍ TURISTIKA v pohoří Monte Altissimo di Nago (2079 m.n.m.) u Lago di Garda. Dle vlastních sil a schopností v individuálních skupinách. Možnost výstupu na Doss Alto (707 m.n.m.), místa mýtického boje československých legionářů v roce 1918.

  Alternativní program – pobyt ve městě

  RIVA DEL GARDA (možnost návštěvy muzea ve středověké vodní pevnosti, muzea vodní elektrárny atd.)

  Večerní ARCO  – městečko s hradem v malebné krajině, místo popravy československých legionářů. Ubytování, večeře.


 • 4. den – čtvrtek 1. 6.

  VALLE DI LEDRO – Dopolední pěší výlet kolem půvabného jezera Ledro, oblasti, odkud bylo v roce 1915 místní obyvatelstvo deportováno do vnitrozemí habsburské monarchie.

  ROVERETO – Muzeum Velké války v místní středověké pevnosti, Zvon míru.

  BRIXEN (pouze dle časových možností) – místo nuceného pobytu Karla Havlíčka Borovského.

  Ve večerních hodinách odjezd do České Republiky.


 • 5. den – pátek 2. 6. Návrat do Prahy v ranních hodinách.


Podrobnosti a témata referátů ke stažení (.doc)


Večerní akademie religionistiky a teologie

Podrobné informace o přednáškách zde: "Večerní akademie religionistiky a teologie"

Přihlášky a dotazy pro Večerní akademii religionistiky na e-mail:


Uvedení do hebrejštiny a judaismu - zimní semestr 2016

Vyučující: Mgr. Kamila Špinarová

Termín: každou středu od 5. října do 21. prosince (mimo 12. října pro svátek Jom kipur)

Čas: 17:00-18:30

Učebna: L205

Hodinová dotace: 11 vyučovacích dvouhodin (90 minut)

Zaváděcí cena: 1490 Kč za semestr

Kontakt:

Anotace: Náplní kursu je uvedení do hebrejského jazyka a úvod do judaismu. Studenti jsou pozvolně seznamováni s hebrejským písmem, s vokalizačním systémem biblické hebrejštiny, s gramatikou biblické hebrejštiny a se základní slovní zásobou. Studenti získají přehled o historickém vývoji zápisu hebrejského písma a o vývoji hebrejského jazyka od nejstarších dob až po současnost. Prostřednictvím četby významných pasáží Tóry a dalších židovských reálií jsou studenti seznámeni s průběhem židovského liturgického roku, s průběhem a významem všech svátků a významných dní. Výuka je doplněna tematickými okruhy o židovských reáliích formujících podobu judaismu, o historii židovského národa a současném stavu jak světového tak českého židovstva.


Ostatní kurzy

Kurzy se připravují

Přihlášky pro kurzy CŽV na e-mail:


Uskutečněné kurzy:

Němčina pro začátečníky

Němčina pro začátečníky D3/2013

Nemčina - konverzace

Němčina pro začátečníky

Němčina pro začátečníky D2/2012

Němčina pro pokročilé začátečníky D3/2012

Němčina - konverzace

Němčina pro začátečníky - intenzivní vstupní kurz

Němčina pro pokročilé začátečníky - intenzivní vstupní kurz

Němčina pro začátečníky – pokračování/3

Němčina pro začátečníky III/3 březen - červen 2012 – pokračování kurzu

Španělština – začátečníci II

Italština – začátečníci

Němčina pro začátečníky - pokračování

Němčina pro začátečníky III - pokračování

Němčina pro začátečníky

Němčina pro začátečníky III - pokračování kurzu

Němčina - konverzace

Španělština - začátečníci

Francouzština - začátečníci

Čeština (nejen) pro cizince z románsky mluvících zemí

Němčina pro začátečníky II – pokračování kurzu

Němčina konverzace – pokračování kurzu

Španělština - začátečníci

Španělština - mírně pokročilí

Němčina - konverzace

Němčina pro začátečníky II

Italština - začátečníci - intenzivní kurz

Jak správně napsat životopis a připravit se na pracovní pohovor

Němčina pro začátečníky I.

Rétorika v praxi

Hebrejština II.

Italština - mírně pokročilí

Francouzština pro začátečníky

Španělština pro začátečníky

Hebrejština

Italská konverzace

Němčina pro začátečníky I.

Četba italských textů

Rétorika v praxi

Italština - pokročilí - intenzivní kurz

Italština - začátečníci - intenzivní kurz

Italština - mírně pokročilí - intenzivní kurz

Němčina pro záčátečníky II

Četba italských textů II

Italština  začátečníci – intenzivní

Italština  mírně pokročilí – intenzivní

Četba italských textů

Rétorika v praxi

Řeč těla - nedílná součást projevu

Sexualita a erotika v náboženství

Italština začátečníci - intenzivní

Italština mírně pokročilí - intenzivní

Francouzština (intenzivní kurs)

Francouzština II

Profesionální jednání po telefonu

Moderní rétorika pro pokročilé

Aplikovaná muzikoterapie

Úvod do grafologie a psychologie osobnostiUskutečněné vzdělávací exkurze:

Mládí markraběte Karla Lucemburského a Itálie (.pdf)

Po italských stopách Karla IV.

Milánsko 2015

„Neapolsko a Řím“ - Sestřihy z proběhlé exkurze „Neapolsko a Řím“"Srdcem Itálie - Řím, Umbrie a Lazio"

"Po stopách Michelangela a Shakespeara"

"Antický Řím a etruské Lazio"

"Mnichov, tajemná Umbrie, San Marino a Ravenna"

Toskánsko - památky, Lucemburkové, Silvio Piccolomini

Neapolsko -Tajemný kraj Homéra a Vergilia II

Památky Bavorska, Piemontu a Lombardie

Neapolsko -Tajemným krajem Homéra a Vergilia podruhé

Kalokagathia I.

"Od Aquileie po Trident"

Florencie, Montepulciano a Řím - perly střední Itálie

"Tajemným krajem Homéra a Vergilia – skvosty italské Kampánie"

„Krajem aquilejských patriarchů a linie Velké války“

Poslední změna: 13. březen 2017 11:42 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám