Večerní akademie religionistiky a teologie


Zimní semestr 2016

Katedra religionistiky nabízí pravidelné cykly večerních přednášek předních českých odborníků na světová náboženství. Přednášky jsou určeny pro veřejnost i studenty UK a probíhají v rámci kurzů celoživotního vzdělávání. Garantem programu je doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.


E-mail:

Facebook: www.facebook.com/religionistika


Místo konání

Velká aula (H109), Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy

Pacovská 350/4, Praha 4, 4 minuty chůze od stanice metra C Budějovická, mapa


Cena

Plná cena (úterky nebo čtvrtky): 1680 Kč

Zlevněná cena (úterky a čtvrtky): 2880 Kč (48 přednášek)

Zlevněná cena pro páry (úterky nebo čtvrtky): 2880 Kč (2x 24 přednášek) - sleva pro přihlášené v páru

Zlevněná cena (úterky nebo čtvrtky): 1440 Kč (24 přednášek) - pro členy Klubu Alumni UK


Vstup na jednu přednášku: 80 Kč (do 19 let zdarma)

Vstup na jednu přednášku pro člena Klubu Alumni UK: 70 Kč (po předložení průkazu Klubu Alumni UK)


Jak se přihlásit?


  1. Stáhněte si přihlášku (.doc).

  2. Zašlete vyplněnou přihlášku na email . Její přijetí Vám potvrdíme.

  3. Uhraďte kurzovné na číslo účtu 66661389/0800, variabilní symbol: 2607. Přijetí kurzovného Vám co nejdříve potvrdíme.

  4. Před zahájením semestru budete pozváni na první přednášku, kde proběhne zápis a obdržíte permanentku.


Letáčky ke stažení (změny vyhrazeny):


Program na zimní semestr 2016 je v přípravě:


Večerní akademie religionistiky (úterní cyklus):Večerní akademie teologie (čtvrteční cyklus):4. října6. října17:00 - Náboženství ve virtuální realitě

Mgr. Zuzana Kostićová, Ph.D.

1. Náboženství online a online náboženství: teoretické pomůcky k uchopení náboženství ve věku kyberprostoru. Kosmologické a náboženské proměny v důsledku společenských změn a proměn životního stylu. Fenomén hyperreality a hyperreálných náboženství.


18:30 - Alternativní spiritualita západního původu

doc. ThDr. Ivan Štampach17:00 - Výpověď o Bohu v knize Daniel

doc. Jiří Beneš, Th.D.: První přednáška

Úvod do studia knihy Daniel. Teologické důrazy a způsob výpovědi o Bohu v celé knize. Příběh, který v Septuagintě předchází Danielově knize a jeho funkce. Název knihy jako způsob k jejímu čtení. Vyznavačská jména, spirituální výzbroj protagonistů a jejich vyznavačský zápas. Základní vyznání víry a způsob popisu jednání Boha v první kapitole.


18:30 - Postavy, události a reálie Nového zákona

Mgr. Jiří Lukeš, Th.D.11. října13. října17:00 - Náboženské menšiny Blízkého východu

ThDr. Jiří Gebelt, Th.D. a hosté


18:30 - Víra a klasická fantasy literatura

doc. Pavel Hošek, Th.D.17:00 - Bible v rané církvi

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.: 1. První křesťanská Bible – Septuaginta

Co bylo Biblí raného křesťanství? Co znamená „Septuaginta“ a co praví různé legendy o vzniku řeckého překladu židovských Písem? Jaký měly tyto legendy smysl? Proč křesťané navázali na tuto legendární tradici? A jaká mohla být praxe čtení Písma v různých církvích?


18:30 - Náboženství a přírodní vědy: dějiny

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.:18. října20. října17:00 - Náboženství ve virtuální realitě

Mgr. Zuzana Kostićová, Ph.D.

2. Nová média a náboženství – vymezení pojmů a všeobecný přehled. Smartphony, internetové prostředí, sociální sítě, virtuální reality, hry, MMO, transmédia. Tradiční versus alternativní religiozita.


18:30 - Alternativní spiritualita západního původu

doc. ThDr. Ivan Štampach17:00 - Výpověď o Bohu v knize Daniel

doc. Jiří Beneš, Th.D.: Druhá přednáška

Záměr aramejsky psaných textů v knize Daniel. Stavba a struktura příběhu ve druhé kapitole. Výpovědi o Bohu od jednotlivých postav – způsob jednání Boha a výpověď o jeho univerzální vládě. Role výkladu a forma interpretace králova snu. Danielovo a královo vyznání víry. První obraz Božího soudu.


18:30 - Postavy, události a reálie Nového zákona

Mgr. Jiří Lukeš, Th.D.25. října27. října17:00 - Náboženské menšiny Blízkého východu

ThDr. Jiří Gebelt, Th.D. a hosté


18:30 - Víra a klasická fantasy literatura

doc. Pavel Hošek, Th.D.17:00 - Bible v rané církvi

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.: 2. Jak četli Písmo první křesťané a proč

Spisy Nového zákona a další raně křesťanská literatura jako svědectví o způsobu křesťanské četby židovských Písem. Existuje něco jako typicky „křesťanská“ četba Písma? Byla křesťanská interpretace na počátku unifikovaná, nebo vidíme pluralitu přístupů?


18:30 - Náboženství a přírodní vědy: dějiny

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.:1. listopadu3. listopadu17:00 - Náboženství ve virtuální realitě

Mgr. Zuzana Kostićová, Ph.D.

3. Tradiční náboženství online: případ křesťanství, islámu a buddhismu. Sebeprezentace, misijní působení, služby pro věřící. Problémy a konflikty.


18:30 - Alternativní spiritualita západního původu

doc. ThDr. Ivan Štampach17:00 - Výpověď o Bohu v knize Daniel

doc. Jiří Beneš, Th.D.: Třetí přednáška

Králův zápas proti Danielovu Bohu. Obraz královy konverze – druhá fáze. Vyznání víry mládenců a krále. Modlitba mládenců v peci a výzva k bohoslužbě podle septuagintních dodatků ke třetí kapitole (role a funkce těchto dodatků). Druhý obraz Božího soudu.


18:30 - Postavy, události a reálie Nového zákona

Mgr. Jiří Lukeš, Th.D.8. listopadu10. listopadu17:00 - Náboženské menšiny Blízkého východu

ThDr. Jiří Gebelt, Th.D. a hosté


18:30 - Víra a klasická fantasy literatura

doc. Pavel Hošek, Th.D.17:00 - Bible v rané církvi

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.: 3. Od židovského svitku k biblickému kánonu

Je křesťanství náboženstvím knihy? „Litera zabíjí, Duch dává život.“ Papiáš z Hierapole a Ignác z Antiochie: Svědectví knihy versus „živý hlas“ aneb desakralizace Písem. Rozmanité postoje křesťanů k židovskému dědictví ve 2. stol. Pokus o odmítnutí židovské tradice a proč vlastně zvítězila koncepce kontinuity.


18:30 - Náboženství a přírodní vědy: dějiny

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.:15. listopadu16. listopadu17:00 - Náboženství ve virtuální realitě

Mgr. Zuzana Kostićová, Ph.D.

4. Alternativní religiozita online. Nová náboženská hnutí. Hnutí nového věku a popkulturní spiritualita. Specifické online formy náboženství. Vliv médií na specifickou podobu postmoderní alternativní religiozity.


18:30 - Alternativní spiritualita západního původu

doc. ThDr. Ivan Štampach17:00 - Výpověď o Bohu v knize Daniel

doc. Jiří Beneš, Th.D.: Čtvtá přednáška

Zpráva o přítomnosti a působení Boha v příběhu králova snu ve čtvrté kapitole Danielovy knihy. Danielovo a královo vyznání víry (popis jednání skrytého Boha). Obraz královy konverze – třetí fáze. Třetí obraz Božího soudu.


18:30 - Postavy, události a reálie Nového zákona

Mgr. Jiří Lukeš, Th.D.22. listopadu24. listopadu17:00 - Náboženské menšiny Blízkého východu

ThDr. Jiří Gebelt, Th.D. a hosté


18:30 - Víra a klasická fantasy literatura

doc. Pavel Hošek, Th.D.17:00 - Bible v rané církvi

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.: 4. Órigenés a zrození vědecké biblistiky

Kulturní pozadí Órigenova díla. Órigenés jako filolog a textový kritik (Hexapla). Órigenés jako metodický exegeta (spis O počátcích a biblické komentáře). Órigenés jako kazatel (homiletické série). Dopady Órigenova díla na další tradici.


18:30 - Náboženství a přírodní vědy: dějiny

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.:29. listopadu1. prosince17:00 - Náboženství ve virtuální realitě

Mgr. Zuzana Kostićová, Ph.D.

5. Náboženství a počítačové hry. Singleplayer: případ Tomb Raider. Multiplayer: případ Second Life a World of Warcraft.


18:30 - Alternativní spiritualita západního původu

doc. ThDr. Ivan Štampach17:00 - Výpověď o Bohu v knize Daniel

doc. Jiří Beneš, Th.D.: Pátá přednáška

Epifanie skrze písmena (nápis na zdi). Danielova výpověď o Bohu v jeho přímé řeči ke králi. Výklad, význam a smysl nápisu na zdi v příběhu Da 5). Čtvrtý obraz Božího soudu - soud nad králem v páté kapitole.


18:30 - Postavy, události a reálie Nového zákona

Mgr. Jiří Lukeš, Th.D.6. prosince8. prosince17:00 - Náboženské menšiny Blízkého východu

ThDr. Jiří Gebelt, Th.D. a hosté


18:30 - Víra a klasická fantasy literatura

doc. Pavel Hošek, Th.D.17:00 - Bible v rané církvi

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.: 5. Když Písmo klame

Jsou v Písmu místa obsahující omyl nebo nesmysl? Jakými způsoby se s takovýmito místy křesťanská exegeze vypořádávala? Odkud se vzala tradice alegorického výkladu? Jaké měla podoby a jakou odezvu vyvolala?


18:30 - Náboženství a přírodní vědy: dějiny

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.13. prosince


15. prosince17:00 - Náboženství ve virtuální realitě

Mgr. Zuzana Kostićová, Ph.D.

6. Transmediální světy. Transmédia jako mytologie, rituální složka transmediálního komplexu, vztahy k tradiční religiozitě. Další souvislosti (fandom, cosplay, stará rpg, larp).


18:30 - Alternativní spiritualita západního původu

doc. ThDr. Ivan Štampach17:00 - Výpověď o Bohu v knize Daniel

doc. Jiří Beneš, Th.D.: Šestá přednáška

Modlitba jako příčina sociálních problémů. Náboženský postoj jako nástroj společenské pozice i jako východisko v existenciální nouzi. Danielovo vyznavačské gesto. Náboženská konverze perského krále v šesté kapitole. Pátý obraz Božího soudu.


18:30 - Postavy, události a reálie Nového zákona

Mgr. Jiří Lukeš, Th.D.20. prosince22. prosince17:00 - Náboženské menšiny Blízkého východu

ThDr. Jiří Gebelt, Th.D. a hosté


18:30 - Víra a klasická fantasy literatura

doc. Pavel Hošek, Th.D.17:00 - Bible v rané církvi

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.: 6. Když se teologové červenají

Píseň písní v tradici křesťanského starověku. Kdo překonal rozpaky nad doslovným smyslem? Dvě tradice alegorického výkladu: eklesiologický nebo mystický jinotaj.


18:30 - Náboženství a přírodní vědy: dějiny

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.:Podrobnosti o dalších kurzech celoživotního vzdělávání HTF UK naleznete na: http://www.htf.cuni.cz/HTF-93.htmlPoslední změna: 11. červenec 2016 13:42 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám