Studijní materiály

Skripta HTF UK

Spiritualita a psychopatologie - Mgr. Jiří Motl

Pro předměty: Psychopatologie a náboženství, Psychologie náboženství I. a II.

PDF verze

ePUB verze


Džinismus - Mgr. Ing. Josef Bartošek

Pro předmět: Džinismus

PDF verze


Management a komunitní sociální práce v neziskovém sektoru - Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D.

PDF verze


Sociální etika - Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D.

Pro předměty: Sociální etika I. a II.

PDF verze


Praxe a diplomová práce v kontextu profesního rozvoje - Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D.

Studijní opora pro posluchače magisterského obor u Sociální a charitativní práce

PDF verze


Rozmluvy o řeči aneb základy mluvní techniky - MgA. Alena Špačková

Pro předměty: Kultura mluveného projevu I. a II., Komunikační dovednosti

PDF verze


Strategie v sociální komunikaci - MgA. Alena Špačková

PDF verze


Sociální gerontologie a geriatrie - MUDr. Jiřina Ondrušová

PDF verzeStudium online

E-learningové kurzy HTF UK

Studijní literatura on-line


Materiály kateder

Studijní materiály katedry systematické teologie

Studijní materiály katedry biblistiky

Studijní materiály katedry praktické teologie

Studijní materiály katedry psychosociálních věd a etiky

Studijní materiály katedry religionistiky

Studijní materiály katedry učitelství

Studijní materiály ústavu židovských studií

Poslední změna: 23. únor 2018 11:25 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám