Úřední deska


Vyhlášení výběrového řízení pro studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2018/2019

Vyhlášení ke stažení (.pdf)


Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení pro studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2018/2019.


K výběrovému řízení se může přihlásit každý student bakalářského, navazujícího magister-ského nebo doktorského studia, který nevyčerpal maximální délku pobytu (12 měsíců) v daném druhu studia. Přihlašování probíhá prostřednictvím webové aplikace a fyzické přihlášky v období od 1. března do 27. března 2018. Pro přijetí přihlášky k výběrovému řízení je nutné dodat všechny požadované dokumenty.


Všechny kompletní přihlášky odevzdané ve vypsaném termínu budou postoupeny do výběrového řízení, které bude provádět komise formou pohovoru s uchazeči. Pohovor bude probíhat v jednom termínu (5. dubna 2018), bude se konat v jazyce studia a bude prověřovat znalost cizího jazyka a motivaci ke studiu v zahraničí.


Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny do pěti pracovních dní od konání pohovoru výběrového řízení na webové a listinné úřední desce fakulty.


Součástí fyzické přihlášky jsou tyto dokumenty: strukturovaný životopis v jazyce studia, moti-vační dopis v jazyce studia zvlášť pro každou univerzitu, na níž se uchazeč hlásí, doklad o studijním průměru za celou dobu studia na UK HTF, doklad o znalosti jazyka studia a doporučení katederního koordinátora (toto se týká pouze University Bayreuth a Jagiellonian University in Krakow – Institute for the Study of Religions). Všechny dokumenty a další pokyny jsou uvedeny na webových stránkách fakulty: http://www.htf.cuni.cz/HTF-100.html


Pro další informace se obracejte na fakultního koordinátoru Erasmus+:

Mgr. Antonín Šedivý

H108, 222 539 209


Druhy a výše poplatků spojených se studiem na Univerzitě Karlově pro akademický rok 2018/2019

Přehled ke stažení (.pdf)


Rozhodnutí děkanky na obsazení místa mzdová účetní

Na základě závěrů jednání komise pro výběrové řízení ze dne 21. 12. 2017 jsem rozhodla o přijetí do pracovního poměru tohoto uchazeče: Kristýna Hendrychová

V Praze, dne 28. 12. 2017

doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D., děkanka fakulty


Rozhodnutí děkanky na obsazení místa - odborný asistent Katedry učitelství

Na základě závěrů jednání komise pro výběrové řízení ze dne 10. října 2017 jsem rozhodla o přijetí do pracovního poměru tohoto uchazeče: PhDr. Jana Mottlová, Ph.D.

V Praze, dne 10. 10. 2017

doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D., děkanka fakulty


Grantová agentura ČR

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018.

Podrobnosti zde.
Poslední změna: 19. únor 2018 18:31 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám