Úřední deska


Výsledky výběrového řízení pro studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2018/2019

Výsledky ke stažení (.pdf)


Přihlášku do výběrového řízení ve věci studijních pobytů v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2018/2019 podalo celkem sedm studentů HTF UK. Přihlášky všech uchazečů splňovaly podmínky stanovené vyhlášením výběrového řízení.


Pohovoru, který je součástí výběrového řízení, se dne 5. 4. 2018 zúčastnilo sedm uchazečů. Všichni uchazeči splnili podmínku minimálního počtu bodů pro výjezd (70 bodů). Účastníci výběrového řízení byli informováni o výsledku výběrového řízení. Zároveň budou nominováni HTF UK na studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ na jednotlivé univerzity.


Druhy a výše poplatků spojených se studiem na Univerzitě Karlově pro akademický rok 2018/2019

Přehled ke stažení (.pdf)


Rozhodnutí děkanky na obsazení místa mzdová účetní

Na základě závěrů jednání komise pro výběrové řízení ze dne 21. 12. 2017 jsem rozhodla o přijetí do pracovního poměru tohoto uchazeče: Kristýna Hendrychová

V Praze, dne 28. 12. 2017

doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D., děkanka fakulty


Rozhodnutí děkanky na obsazení místa - odborný asistent Katedry učitelství

Na základě závěrů jednání komise pro výběrové řízení ze dne 10. října 2017 jsem rozhodla o přijetí do pracovního poměru tohoto uchazeče: PhDr. Jana Mottlová, Ph.D.

V Praze, dne 10. 10. 2017

doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D., děkanka fakulty


Grantová agentura ČR

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018.

Podrobnosti zde.
Poslední změna: 10. duben 2018 17:28 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám