Úřední deskaVyhlášení výběrového řízení na obsazení místa akademického pracovníka: Katedra religionistiky – Odborný/á asistent/ka

Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje v souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v platném znění, výběrové řízení na pozici Odborný/á asistent/ka na Katedře religionistiky.


Termín podání přihlášek do: 17. 9. 2018


Vyhlášení soutěže o podporu projetů v rámci Institucionálního plánu na roky 2019–2020

Text vyhlášení (.pdf)

Formulář pro podání projektu (xlsx.)

Fakulta vyhlašuje soutěž o podporu projektů v rámci Institucionálního plánu UK pro roky 2019–2020. Soutěž se vyhlašuje v tematickém okruhu Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů / kurzů. V textu vyhlášení jsou obsaženy podrobnější informace, požadavky na podávané projekty a termíny, přiložen je formulář pro podání projektu.


Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa akademického pracovníka: Katedra učitelství – Odborný/á asistent/ka

Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje v souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v platném znění, výběrové řízení na pozici Odborný/á asistent/ka na Katedře učitelství.


Termín podání přihlášek do: 30. 6. 2018


Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa akademického pracovníka: Katedra učitelství – Odborný/á asistent/ka

Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje v souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v platném znění, výběrové řízení na pozici Odborný/á asistent/ka na Katedře učitelství.


Termín podání přihlášek do: 30. 6. 2018


Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa výzkumný/á pracovník/ice – senior

Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje v souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v platném znění, výběrové řízení na pozici výzkumný/á pracovník/ice – senior v rámci projektu Výzva č. 02_16_27 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP VVV (MŠMT). Název projektu: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy. Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495


The Dean of the Hussite Theological Faculty of Charles University (HTF UK) announces in accordance with the Rules of Selection Procedure of the Charles University, as amended, the selection procedure for the position of a senior researcher – within the project Call No. 02_16_27 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP VVV (MŠMT) [International mobility of researchers in the priority axis 2 OP VVV]. Title of the project: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy [International mobility of researchers of Charles University]. Registration number of the project: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495


Přijímací zkoušky do Ph.D. studia v ak. roce 2018/2019

Přijímací zkoušky do Ph.D. studia v ak. roce 2018/2019 – řádný termín: 5. 6. 2018

Přijímací zkoušky do Ph.D. studia v ak. roce 2018/2019 – náhradní termín: 13. 6. 2018


Druhy a výše poplatků spojených se studiem na Univerzitě Karlově pro akademický rok 2018/2019

Přehled ke stažení (.pdf)Hodnocení výuky studenty

Zveřejnění výsledků Hodnocení výuky studenty v zimním a letním semestru akademického roku 2017/2018

Výsledky Hodnocení výuky studenty v zimním a letním semestru akademického roku 2017/2018 byly zveřejněny spolu se zprávami z těchto hodnocení na webové stránce Hodnocení výuky studenty v bakalářských a magisterských studijních programech.Grantová agentura ČR

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018.

Podrobnosti zde.
Poslední změna: 16. srpen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám