Úřední deska

Vyhlášení harmonogramu volby kandidáta na funkci děkana

Vyhlášení ke stažení (.pdf)

Předseda Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje harmonogram volby kandidáta na funkci děkana HTF UK. Volba kandidáta na funkci děkana probíhá v souladu s Jednacím řádem Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, čl. 18.


Termín odevzdání návrhů na kandidáta na funkci děkana: do soboty 6. 4. 2019 13:30:

  • Návrhy se odevzdávají předsedovi AS HTF UK, doc. PhDr. Bedřichu Noskovi, CSc., a to buď osobně či do poštovní schránky (č. 47).

  • Návrh je třeba odevzdat společně s přílohami, jež jsou uvedeny v Jednacím řádu AS HTF UK, čl. 18.


Termín předvolebního zasedání AS HTF UK, na kterém mohou vystoupit kandidáti na funkci děkana a představit akademické obci svůj program: pondělí 29. 4. 2019 13:30 (H109/H111).


Termín volebního zasedání AS HTF UK: pondělí 6. 5. 2019 13:30 (H401).


Vyhlášení výběrového řízení pro výukové pobyty v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2018/2019

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení pro výukové pobyty v rámci programu Erasmus+ na zimní a letní semestr akademického roku 2018/2019.

Seznam univerzit, na nichž je možné uskutečnit výukový pobyt, je uveřejněn na webu.

Přihlášky obsahující stručný motivační dopis je možné podávat od 9. 11. 2018 do 30. 11. 2018 na podatelnu fakulty.


Celý text vyhlášení (.pdf)


Výsledky výběrového řízení ve věci prodloužení studijních pobytů programu Erasmus+ (letní semestr akademického roku 2018/2019)

Přihlášku do výběrového řízení ve věci prodloužení studijních pobytů programu Erasmus+ na letní semestr akademického roku 2018/2019 podal celkem jeden student HTF UK. Přihláška uchazeče splňovala podmínky stanovené vyhlášením výběrového řízení.

Při výběrovém řízení dne 5. 11. 2018 bylo rozhodnuto o nominaci tohoto uchazeče na prodloužení studijního pobytu v letním semestru akademického roku 2018/2019.


Celý text výsledků (.pdf)


Přijímací zkoušky do Ph.D. studia v ak. roce 2018/2019

Přijímací zkoušky do Ph.D. studia v ak. roce 2018/2019 – řádný termín: 5. 6. 2018

Přijímací zkoušky do Ph.D. studia v ak. roce 2018/2019 – náhradní termín: 13. 6. 2018


Druhy a výše poplatků spojených se studiem na Univerzitě Karlově pro akademický rok 2018/2019

Přehled ke stažení (.pdf)Hodnocení výuky studenty

Zveřejnění výsledků Hodnocení výuky studenty v zimním a letním semestru akademického roku 2017/2018

Výsledky Hodnocení výuky studenty v zimním a letním semestru akademického roku 2017/2018 byly zveřejněny spolu se zprávami z těchto hodnocení na webové stránce Hodnocení výuky studenty v bakalářských a magisterských studijních programech.Grantová agentura ČR

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018.

Podrobnosti zde.
Poslední změna: 28. leden 2019 14:44 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám