• Uchazeči
 • Druhé kolo přijímacího řízení

Druhé kolo přijímacího řízení

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje druhé kolo přihlášek

a přijímacího řízení na následující obory:


Bakalářské obory:

 • Husitská teologie (prezenční forma)

 • Husitská teologie (kombinovaná forma)

 • Husitská teologie – Filozofie (prezenční forma)

 • Husitská teologie – Judaistika (prezenční forma)

 • Husitská teologie – Religionistika (prezenční forma)

 • Pravoslavná teologie (prezenční forma)

 • Náboženství, etika a filozofie se zaměřením na vzdělávání


Navazující magisterské obory:

 • Husitská teologie (prezenční forma)

 • Husitská teologie (kombinovaná forma)

 • Husitská teologie – Filozofie (prezenční forma)

 • Husitská teologie – Judaistika (prezenční forma)

 • Husitská teologie – Religionistika (prezenční forma)

 • Pravoslavná teologie (prezenční forma)

 • Učitelství náboženství, etiky a filozofie


Informace pro uchazeče

Termín podání přihlášek: do 31. 7. 2018

Požadované doklady k vysokoškolské přihlášce na UK HTF:

- stručný životopis zaměřený především na motivaci ke studiu


Bakalářské studium:

Řádný termín přijímacího řízení - písemná i ústní část: 7. 9. 2018


Navazující magisterské studium:

Řádný termín přijímacího řízení - ústní část: 7. 9. 2018


Náhradní termín přijímacího řízení: 19. 9. 2018 (pro bakalářské i navazující magisterské studium)

(pouze pro uchazeče, kteří se z vážných důvodů nebudou moci zúčastnit řádného termínu a podají si písemnou žádost)


Pravidla pro podání přihlášky:

1) elektronická přihláška

Založení přihlášky na webu.

Vygeneruje se ID přihlášky = Variabilní symbol pro platbu administrativního poplatku

Administrativní poplatek: 600,- Kč (poplatek je nevratný).

Přihláška se netiskne a neodesílá poštou, potvrzuje se elektronickým odesláním.

Doporučujeme podávat elektronické přihlášky. Je to jednodušší, méně nákladné a rychlejší.


2) listinná přihláška

Založení přihlášky na webu.

Vygeneruje se ID přihlášky = Variabilní symbol pro platbu administrativního poplatku

Administrativní poplatek: 650,- Kč (poplatek je nevratný).

Elektronicky se neodesílá, na studijním oddělení HTF je třeba osobně vyplnit papírový formulář a doložit ID přihlášky, tj. variabilní symbol.

Listinnou přihlášku podávejte pouze ve výjimečných případech. I zde musí být založena přihláška na webu, aby bylo možno vygenerovat ID, tj. variabilní symbol.


Administrativní poplatek za přijímací řízení

Platbu na účet fakulty je nutné odeslat do 31. 7. 2018.


Banka: Česká spořitelna

Účet: 66661389/0800

Konstantní symbol pro platbu převodem: 0379

IBAN: CZ62 0800 0000 0000 6666 1389

SWIFT: GIBA CZ PX

Variabilní symbol: ID přihlášky

Specifický symbol: 111


Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019

I. Typ přijímacího řízení pro tříleté bakalářské studium:

jednokolové (2 části, 1. část není vyřazovací)

Kritériem pro přijetí na HTF bude bodový výsledek přijímací zkoušky a pořadí uchazeče na tom kterém oboru.


1. Písemná část:

znalostní test (kulturně literární, historické a náboženské otázky) (max. 50 bodů)

 • 10 kulturně literárních otázek po 1 bodu  (celkem lze získat 10 b.)

 • 10 historických otázek po 2 bodech  (celkem lze získat 20 b.)

 • 10 náboženských otázek po 2 bodech  (celkem lze získat 20 b.)


2. Ústní část:

pohovor zaměřený na motivaci ke studiu a vybraný obor (max. 50 bodů)


Celkem lze získat za obě části přijímací zkoušky maximálně 100 bodů.


Rozhodnutí o případném přijetí obdrží uchazeč až po dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení.


K maturitnímu vysvědčení ze zahraničí je nutná nostrifikační doložka. Bližší informace k případné nostrifikaci jsou k dispozici na Studijním oddělení fakulty.


U zahraničních uchazečů (neplatí pro Slovensko) je navíc vyžadována maturitní zkouška z českého jazyka nebo doklad o znalosti českého jazyka – CCE, úroveň B2. Ten je potřeba odevzdat do 20. září 2018 na Studijní oddělení fakulty.

Zkoušku lze absolvovat na Ústavu jazykové a odborné přípravy /UJOP/ Univerzity Karlovy: http://ujop.cuni.cz/cce


II. Typ přijímacího řízení pro dvouleté navazující magisterské studium:

jednokolové (1 část)

Ústní pohovor zaměřený na znalosti příslušného studijního oboru, odpovídající dosaženému bakalářskému vzdělání.


Pozn.: objektivita hodnocení bude zajištěna stejnými předsedy zkušebních komisí - po oborech.


Každému uchazeči budou položeny dvě otázky zaměřené na znalosti příslušného studijního oboru. Za každou otázku lze získat maximálně 20 bodů. Celkem lze získat maximálně 40 bodů.


Podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studia je ukončené vysokoškolské vzdělání a zisk alespoň 30 bodů z přijímací zkoušky.


Rozhodnutí o případném přijetí obdrží uchazeč až po dodání ověřené kopie bakalariátu, případně potvrzení o absolvování bakalářského (případně magisterského) studia z příslušné fakulty.


Pozn.: Úspěšní absolventi bakalářských studijních oborů z jakékoli VŠ mohou být přijati na základě kladně posouzené žádosti ke studiu v navazujících magisterských oborech stejného typu bez nutnosti účastnit se přijímací zkoušky, pokud během svého bakalářského studia absolvovali níže uvedené předměty s příslušným typem atestace s výsledným hodnocením výborně (1) nebo velmi dobře (2).


Navazující magisterské obory

Vyžadovaný předmět – typ atestace

Husitská teologie

jeden klasický jazyk (biblická hebrejština, novozákonní řečtina nebo latina) – zkouška

Písemnictví SZ I. a Písemnictví NZ I. – zápočet

Pravoslavná teologie

jeden klasický jazyk (biblická hebrejština, novozákonní řečtina, latina) – zkouška

Filozofie

Antická filozofie – zkouška

Středověká filozofie – zkouška

Novověká filozofie – zkouška

Judaistika

Biblická hebrejština – zkouška

Religionistika

Úvod do religionistiky – zkouška

Učitelství náboženství, etiky a filozofie

Obecná pedagogika – zkouška

Sociální psychologie – zkouška


K doložení absolvování VŠ studia v zahraničí je nutná nostrifikační doložka. Bližší informace na Studijním oddělení fakulty.


U zahraničních uchazečů (neplatí pro Slovensko) je navíc vyžadována maturitní zkouška z českého jazyka nebo doklad o znalosti českého jazyka – CCE, úroveň B2. Ten je potřeba odevzdat do 20. září 2018 na Studijní oddělení fakulty.

Zkoušku lze absolvovat na Ústavu jazykové a odborné přípravy /UJOP/ Univerzity Karlovy: http://ujop.cuni.cz/cce


Vybavení fakulty

 • Počítačová učebna

 • Menza se nachází přímo v budově fakulty.Poslední změna: 20. duben 2018 14:03 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám