Univerzita třetího věku

Na fakultě probíhá Univerzita třetího věku formou Dialogu generací (společná výuka pro juniory i seniory). Vybírat lze jakýkoliv předmět z akreditovaných studijních oborů (semináře, cvičení a jazyky pouze po domluvě s vyučujícím). Předměty je možné vybírat z aktuální Karolínky (seznamu přednášek, seminářů a cvičení HTF UK) i online v PDF.


Zájemci z řad seniorů, kteří dosáhli důchodového věku, mohou podat přihlášku do akademického roku 2018/19 na studijní oddělení fakulty do konce června 2018. Senioři budou na základě přihlášek pozváni na zápis, kde obdrží podrobnější informace a zaplatí 600 Kč zápisného.


Speciálně pro seniory je od roku 2008 pořádán navíc pro posluchače U3V v každém semestru kulturně-historický cyklus přednášek, jazykové kurzy a vzdělávací exkurze. Při absolvování nejméně 4 předmětů (z toho nejméně 1 kulturně-historického cyklu) z nabízených přednášek U3V, má posluchač nárok na Osvědčení o absolvování U3V na HTF UK se slavnostním ceremoniálem v Karolinu Univerzity Karlovy.


Přihláška ke studiuCyklus přednášek Univerzity třetího věku na HTF UK

„Ve znamení osudových osmiček“

Vždy v úterý 20. 2. – 15. 5. 2018

10.15–12.30 – aula H109 v přízemí hlavní budovy UK HTF


 • 20. 2. – ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.: Dva „osmašedesáté“ raného středověku v dějinách Apeninského poloostrova / úvod do programu semestru

 • 27. 2. – Mgr. Jan Kremer: 1158 – Korunovace knížete Vladislava a jeho zajímavé časy

 • 6. 3. – ThDr. Jaroslav Hrdlička: 1278, osudový rok Přemysla Otakara II.

 • 13. 3. – PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.: Osudové lucemburské osmičky

 • 20. 3. – PhDr. Lena Arava Novotná, Th.D.: 1348, rok černé smrti a pogromů

 • 27. 3. – Mgr. et Mgr. Klára Andresová: Rok 1618 – Od třetí pražské defenestrace k počátkům první celoevropské války

 • 10. 4. – Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek: Jiří z Poděbrad českým králem

 • 17. 4. – Prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.: 1648 – dramatický rok války a míru

 • 24. 4. – Doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D.: Rok barikád a konstitucí

 • 15. 5. – Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., dr. h. c.: Berlínský kongres a nové uspořádání poměrů na Balkáně


Změna programu vyhrazena

Ve znamení osudových osmiček (.doc)


Uvedení do latinského jazyka a římských reálií

Cvičení s doplňujícími přednáškami Univerzity třetího věku na UKHTF


Začátečníci: úterý 14:45–16:15 v učebně L 303

Pokročilí: úterý 13:00–14:30 v učebně L 303

Vyučující: Mgr. Lucie Kopecká, Mgr. Ladislava Říhová


Anotace: Náplní kursu je výuka latinského jazyka doplněná o tematické okruhy z římských dějin.

Vyučuje se podle učebnice M. Přecechtělové Latina nejen pro teology (Praha 2009). Studenti jsou postupně seznamováni s problematikou latinské morfologie a syntaxe a metodikou překladu z latiny. V rámci procvičování probrané látky se překládají jednotlivé věty a souvětí, později, v závislosti na aktuálním množství zvládnuté mluvnice, i souvislé latinské texty rozmanité délky a druhu. Výuka jazyka tvoří cca dvě třetiny kursu. Je doplněna tematickými okruhy z římských dějin zahrnujícími původ Římanů, jejich kultury a jazyk, římské náboženství, období království, republiky a císařství, vztah římské říše a křesťanství, aspekty rozpadu impéria a přínos římské říše pro evropskou civilizaci.

Anotace ke stažení (.doc)


Angličtina pro Univerzitu třetího věku

 • 1. kurs - úterý 13.00 -14.30 hod. v učebně L206, od 10.10. do 12.12. 2017, mírně pokročilá úroveň

 • 2. kurs - pátek 10.15 -11,45 hod. v učebně H308, od 13.10. do 15.12. 2017, mírně pokročilá úroveň

Pozn.: V obou kursech se probírá stejné učivo.

Vyučující: Mgr. Hana Ptáčková


Anotace:

Náplní kursu je výuka anglického jazyka (slovní zásoba, gramatika a frazeologie) na úrovni pre-intermediate až intermediate, rozšířená  o základní teologickou slovní zásobu a texty dle zájmu studentů. Vyučuje se podle učebnice New English File Pre-Intermediate, autoři Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. V zimním semestru se bude probírat File/Lekce 8.


Vzdělávací exkurze U3V - „Krajem osudů Martina Luthera“

18.–19. říjen 2017

Kontakt pro informace a rezervaci referátů: , tel. 723 978 795


 • 1. den – středa 18. října

  Odjezd od hotelu Diplomat v Dejvicích v 6.15

  Hrad Wartburg (UNESCO) – durynský, svého času nedobytný hrad, v letech 1521–1522 místo úkrytu Martina Luthera

  Eisenach – místo pobytu Martina Luthera i výroby automobilů Wartburg

  Gotha (dle času) – bývalé hlavní město vévodství i místo vzniku známého salámu

  Erfurt – hlavní město Durynska s bohatou historií – biskupstvím od r. 742, nejstarší evropskou synagogou, i místem, kde Martin Luther získal v roce 1505 titul magistra…

  Ubytování v Erfurtu na 2 a 3 lůžkových pokojích. Snídaně formou balíčku.

 • 2. den – 1. čtvrtek 19. října

  Výmar (UNESCO) – od roku 1552 hlavní město vévodství,  místo vyhlášení Výmarské republiky

  Buchenwald – koncentrační tábor, kde zemřela mj. i italská princezna Mafalda Marie Savojská

  Saská Kamenice (Chemnitz) – zastávka na saské straně Krušných hor s nádechem „DDR“

  Ve večerních hodinách návrat do Prahy.


Cena 1490,-Kč (obsahuje částečný příspěvek na náklady exkurze – doprava a ubytování na dvou- či třílůžkových pokojích, snídaně formou balíčku). Počet míst je omezen. V ceně nejsou započítány vstupy do historických objektů v zahraničí (nutno počítat cca 10-12 euro za vstup do hradu Wartburg) Účast je podmíněna vypracováním tematické relace dle zadání (i 2 osoby zpracovávající 1 referát v případě účasti vyšší, než počet referátů), v opačném případě cena činí 2190,-Kč. Platbu je nutno provést v HOTOVOSTI na hospodářském oddělení UK HTF nejpozději do 10. 10. 2017. Přihlásit se můžete na emailu nebo na tel. čísle 723 978 795. Po provedení platby je účastník přihlášen, v případě odhlášení po 10. 10. za sebe musí účastník zajistit náhradníka. Drobná změna programu vyhrazena.


Podrobnosti a témata referátů ke stažení (.docx)


Uskutečněné cykly přednášek

Martin Luther a reformace

Svět se železnou oponou

Poválečné časy spouštění železné opony

Ve znamení výročí narození Karla IV. a upálení Jeronýma Pražského

Ve stínu druhé světové války

Jan Hus, jeho odkaz a reflexe

Dramatický závěr třicátých let

Společnost v krizi v nástupu let třicátých

Poklidný konec dvacátých let?

Od Velké války k letům dvacátým, bouřlivým i zlatým

Belle Époque a Velká válka

Závěr století telegrafu a páry

Historické přelomy druhé třetiny 19. století

Památka jako kulturní pramen

Kapitoly z období romantismu

"Osvícenství – post tenebras spero lucem?"

Baroko – období temna?

Renesance - znovuzrození antiky?

Svět středověku v politickém i duchovním kontextu

Antický svět a jeho dědictví

Náboženství a společnost od osvícenství až po moderní dobu


Uskutečněné exkurze

Po stopách luteránské reformace (.docx)

Po stopách Karla IV. – Radyně, Lauf a Norimberk (.pdf)

Nejen po stopách panovníka Karla IV. - Karlovarsko (.doc)

Sudety - po území zabraném německou říší

Krajem Jana Husa a jeho následovníků

"Ve stínu příprav na světovou válku + klášter Kladruby"

"Zlatou érou lázeňských šviháků"

"Přes Čechy do Míšně a Drážďan"

"Kraj Bible Kralické a Jakuba Demla"

Jednodenní tuzemská exkurze "Pardubice"

Adventní jihozápad Čech

Metropole a významná místa podunajské monarchie

"Od Velké Moravy k Tomáši Baťovi"

Kouřim a Lipany

Kalokagathia pro starší a pokročilé - Kutnohorsko

Města Horní Lužice a severní Čechy

Nejen po stopách zakladatelů ČSR

Mezi stříbrem a husitstvím

Po stopách Královehradecka

Přes téměř ztracená města po místa bájných legendPoslední změna: 5. únor 2018 11:39 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám