Univerzita třetího věku

Na fakultě probíhá Univerzita třetího věku formou Dialogu generací (společná výuka pro juniory i seniory). Vybírat lze jakýkoliv předmět z akreditovaných studijních oborů (semináře, cvičení a jazyky pouze po domluvě s vyučujícím). Předměty je možné vybírat z aktuální Karolínky (seznamu přednášek, seminářů a cvičení HTF UK) i online v PDF.


Zájemci z řad seniorů, kteří dosáhli důchodového věku, mohou podat přihlášku do akademického roku 2018/19 na studijní oddělení fakulty do konce června 2018. Senioři budou na základě přihlášek pozváni na zápis, kde obdrží podrobnější informace a zaplatí 600 Kč zápisného.


Speciálně pro seniory je od roku 2008 pořádán navíc pro posluchače U3V v každém semestru kulturně-historický cyklus přednášek, jazykové kurzy a vzdělávací exkurze. Při absolvování nejméně 4 předmětů (z toho nejméně 1 kulturně-historického cyklu) z nabízených přednášek U3V, má posluchač nárok na Osvědčení o absolvování U3V na HTF UK se slavnostním ceremoniálem v Karolinu Univerzity Karlovy.


Přihláška ke studiuCyklus přednášek Univerzity třetího věku na HTF UK

„Ve znamení osudových osmiček II – dvacáté století“

Vždy v úterý 2. 10. – 11. 12. 2018

10.15–12.30 – aula H109 v přízemí hlavní budovy UK HTF


 • 2. 10. – PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D.: 28. říjen a jeho připomínání v Československu

 • 9. 10. – ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.:

  I. Československá otázka v r. 1918 a Itálie

  II. Cesta k Modu vivendi ČSR s Vatikánem

 • 16. 10.

  ThDr. Jaroslav Hrdlička: Složitá cesta biskupa G. A. Procházky k patriarchátu CČS

  ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.: „Jak se boří monarchie“ – pozvání na dokument

 • 23. 10. – PhDr. Jan Hálek, Ph.D. a PhDr. Boris Moskovič: „Maffie“ – mýtus a realita

 • 30. 10. – PhDr. Jiří Plachý, Ph.D.: Mnichov a jeho důsledky

 • 6. 11. – PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.: Vražda, která otřásla nejen Kolumbií

 • 13. 11. – PhDr. Daniel Povolný, Ph.D.: Ph.D.: Operace Dunaj

 • 20. 11. – Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.: Nagano jako socio-sportovní fenomén

 • 27. 11. – Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek: Rok 1948, rok zlomu životních osudů

 • 4. 12. – Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.: Vznik Evropského hospodářského společenství

 • 11. 12. – ThDr. Jaroslav Hrdlička: Československá církev v roce 1968

Změna programu vyhrazena

Ve znamení osudových osmiček II – dvacáté století (.doc)


Uvedení do latinského jazyka a římských reálií

Cvičení s doplňujícími přednáškami Univerzity třetího věku na UKHTF


Začátečníci: úterý 14:45–16:15 v učebně L 303

Pokročilí: úterý 13:00–14:30 v učebně L 303

Vyučující: Mgr. Lucie Kopecká, Mgr. Ladislava Říhová


Anotace: Náplní kursu je výuka latinského jazyka doplněná o tematické okruhy z římských dějin.

Vyučuje se podle učebnice M. Přecechtělové Latina nejen pro teology (Praha 2009). Studenti jsou postupně seznamováni s problematikou latinské morfologie a syntaxe a metodikou překladu z latiny. V rámci procvičování probrané látky se překládají jednotlivé věty a souvětí, později, v závislosti na aktuálním množství zvládnuté mluvnice, i souvislé latinské texty rozmanité délky a druhu. Výuka jazyka tvoří cca dvě třetiny kursu. Je doplněna tematickými okruhy z římských dějin zahrnujícími původ Římanů, jejich kultury a jazyk, římské náboženství, období království, republiky a císařství, vztah římské říše a křesťanství, aspekty rozpadu impéria a přínos římské říše pro evropskou civilizaci.

Anotace ke stažení (.doc)


Angličtina pro Univerzitu třetího věku

 • 1. kurs - úterý 13.00 -14.30 hod. v učebně L206, od 10.10. do 12.12. 2017, mírně pokročilá úroveň

 • 2. kurs - pátek 10.15 -11,45 hod. v učebně H308, od 13.10. do 15.12. 2017, mírně pokročilá úroveň

Pozn.: V obou kursech se probírá stejné učivo.

Vyučující: Mgr. Hana Ptáčková


Anotace:

Náplní kursu je výuka anglického jazyka (slovní zásoba, gramatika a frazeologie) na úrovni pre-intermediate až intermediate, rozšířená  o základní teologickou slovní zásobu a texty dle zájmu studentů. Vyučuje se podle učebnice New English File Pre-Intermediate, autoři Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. V zimním semestru se bude probírat File/Lekce 8.


Vzdělávací exkurze U3V

„Po východní části První republiky“

11.-15. října 2018


 • 1. den – čtvrtek 11. 10.

  V 6:30 odjezd z Prahy od hlavního nádraží (parkoviště naproti budově hlavního nádraží na magistrále směr Brno). Pro zájemce možný nástup v Brně, vlakové nádraží Horní Heršpice v 8:45.

  SKALICA – pozapomenuté první slovenské hlavní město v kraji M. R. Štefánika

  TRNAVA – slovenské centrum ostřihomské arcidiecéze, dnes sídlo arcibiskupství

  NITRA – centrum Pribinova Nitranského knížectví

  Ubytování, večeře (Žiar nad Hronom)

 • 2. den – pátek 12. 10.

  KREMNICA – historické báňské a mincovní město, mincovna Československa

  MARTIN – město vyhlášené za národní kulturní město Slováků, kde byla v roce 1918 podepsána tzv. martinská deklarace

  ČERNOVÁ A RUŽOMBEROK – místa spjatá s působením Andreje Hlinky

  KOŠICE – metropole východního Slovenska

  Ubytování, večeře (Mukačevo)

 • 3. den – sobota 13. 10.

  MUKAČEVO – do roku 1780 sídlo řeckokatolické eparchie s hradem Palanok a klášterem sv. Mikuláše

  KOLOČAVA – kraj Nikoly Šuhaje loupežníka

  CHUST (dle času) – v l. 1938-1939 sídlo autonomní vlády Karpatské Ukrajiny

  Ubytování, večeře (Mukačevo)

 • 4. den – neděle 14. 10.

  UŽHOROD – prvorepublikové centrum Podkarpatské Rusi

  Ve večerních hodinách odjezd do ČR.

 • 5. den – pondělí 15. 10.

  Návrat do Prahy (dle předpokladu v ranních či dopoledních hodinách).


Cena – posluchači U3V UK HTF 5330,- Kč; posluchači U3V ostatních fakult UK a Masarykovy univerzity v Brně, zaměstnanci a studenti UK 5660,- Kč při závazném přihlášení a platbou do 10. 9. 2018. Ostatní 5990,- Kč. Snížená cena je pro posluchače U3V a studenty spojena s povinností vypracování krátkého referátu souvisejícího s programem exkurze (cca 10 minut) dle zadání (jinak platí plná cena). Relace je přednášena v průběhu exkurze v autokaru či venku.

Přihlásit se je možné na internetové adrese: , a následně provést platbu v hotovosti na hospodářském oddělení UK HTF či bankovním převodem na účet UK HTF nejpozději do 10. 9. 2018. Při přihlášení uveďte celé jméno, adresu, rodné číslo (kvůli pojištění), telefonní kontakt, případně č. referátu, který Vás zaujal. Při úhradě převodem je následně třeba doložit potvrzení o platbě.

V ceně je zahrnuta doprava autokarem, 3x ubytování s polopenzí v hotelu ve dvou- (v případě zájmu tří) lůžkových pokojích a základní cestovní připojištění. Jednolůžkový pokoj lze zajistit za příplatek 1600,- Kč. Zájem o třílůžkové pokoje je třeba hlásit předem. V ceně není zahrnuta případná místní doprava a vstupy do historických objektů, lze však počítat se slevami, jako tomu bylo při předchozích exkurzích vzhledem k jejich univerzitnímu charakteru. Vzdělávací exkurze je především určena pro studenty denního i kombinovaného studia, posluchače U3V a zaměstnance UK, v případě volných míst je otevřena i pro další zájemce z řad veřejnosti. Počet účastníků – minimálně 32, maximálně 46.

O referáty (viz informace níže), lze požádat na internetové adrese: .

PŘIHLÁŠKU A POTVRZENÍ PLATBY JE NUTNÉ PROVÉST DO 10. 9. 2018.


Poznámka: Při nedodržování pokynů vedoucího exkurze v jejím průběhu je třeba počítat s jednáním (případně dopravou) na vlastní zodpovědnost. Změna programu je vyhrazena.


PRO ÚČAST JE NUTNÉ VLASTNIT CESTOVNÍ PAS S MINIMÁLNÍ DOBOU PLATNOSTI 3 MĚSÍCE PO SKONČENÍ CESTY! DOPORUČUJEME ZAJISTIT SI PŘEDEM UKRAJINSKÉ HŘIVNY.


Po východní části První republiky (.docx)Poslední změna: 2. říjen 2018 16:39 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám