Univerzita třetího věku

Na fakultě probíhá Univerzita třetího věku formou Dialogu generací (společná výuka pro juniory i seniory). Vybírat lze jakýkoliv předmět z akreditovaných studijních oborů (semináře, cvičení a jazyky pouze po domluvě s vyučujícím). Předměty je možné vybírat z aktuální Karolínky (seznamu přednášek, seminářů a cvičení HTF UK) i online v PDF.


Zájemci z řad seniorů, kteří dosáhli důchodového věku, mohou podat přihlášku do akademického roku 2018/19 na studijní oddělení fakulty do konce června 2018. Senioři budou na základě přihlášek pozváni na zápis, kde obdrží podrobnější informace a zaplatí 600 Kč zápisného.


Speciálně pro seniory je od roku 2008 pořádán navíc pro posluchače U3V v každém semestru kulturně-historický cyklus přednášek, jazykové kurzy a vzdělávací exkurze. Při absolvování nejméně 4 předmětů (z toho nejméně 1 kulturně-historického cyklu) z nabízených přednášek U3V, má posluchač nárok na Osvědčení o absolvování U3V na HTF UK se slavnostním ceremoniálem v Karolinu Univerzity Karlovy.


Přihláška ke studiuCyklus přednášek Univerzity třetího věku na HTF UK

„Ve znamení osudových osmiček“

Vždy v úterý 20. 2. – 15. 5. 2018

10.15–12.30 – aula H109 v přízemí hlavní budovy UK HTF


 • 20. 2. – ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.: Dva „osmašedesáté“ raného středověku v dějinách Apeninského poloostrova / úvod do programu semestru

 • 27. 2. – Mgr. Jan Kremer: 1158 – Korunovace knížete Vladislava a jeho zajímavé časy

 • 6. 3. – ThDr. Jaroslav Hrdlička: 1278, osudový rok Přemysla Otakara II.

 • 13. 3. – PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.: Osudové lucemburské osmičky

 • 20. 3. – PhDr. Lena Arava Novotná, Th.D.: 1348, rok černé smrti a pogromů

 • 27. 3. – Mgr. et Mgr. Klára Andresová: Rok 1618 – Od třetí pražské defenestrace k počátkům první celoevropské války

 • 10. 4. – Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek: Jiří z Poděbrad českým králem

 • 17. 4. – Prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.: 1648 – dramatický rok války a míru

 • 24. 4. – Doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D.: Rok barikád a konstitucí

 • 15. 5. – Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., dr. h. c.: Berlínský kongres a nové uspořádání poměrů na Balkáně


Změna programu vyhrazena

Ve znamení osudových osmiček (.doc)


Uvedení do latinského jazyka a římských reálií

Cvičení s doplňujícími přednáškami Univerzity třetího věku na UKHTF


Začátečníci: úterý 14:45–16:15 v učebně L 303

Pokročilí: úterý 13:00–14:30 v učebně L 303

Vyučující: Mgr. Lucie Kopecká, Mgr. Ladislava Říhová


Anotace: Náplní kursu je výuka latinského jazyka doplněná o tematické okruhy z římských dějin.

Vyučuje se podle učebnice M. Přecechtělové Latina nejen pro teology (Praha 2009). Studenti jsou postupně seznamováni s problematikou latinské morfologie a syntaxe a metodikou překladu z latiny. V rámci procvičování probrané látky se překládají jednotlivé věty a souvětí, později, v závislosti na aktuálním množství zvládnuté mluvnice, i souvislé latinské texty rozmanité délky a druhu. Výuka jazyka tvoří cca dvě třetiny kursu. Je doplněna tematickými okruhy z římských dějin zahrnujícími původ Římanů, jejich kultury a jazyk, římské náboženství, období království, republiky a císařství, vztah římské říše a křesťanství, aspekty rozpadu impéria a přínos římské říše pro evropskou civilizaci.

Anotace ke stažení (.doc)


Angličtina pro Univerzitu třetího věku

 • 1. kurs - úterý 13.00 -14.30 hod. v učebně L206, od 10.10. do 12.12. 2017, mírně pokročilá úroveň

 • 2. kurs - pátek 10.15 -11,45 hod. v učebně H308, od 13.10. do 15.12. 2017, mírně pokročilá úroveň

Pozn.: V obou kursech se probírá stejné učivo.

Vyučující: Mgr. Hana Ptáčková


Anotace:

Náplní kursu je výuka anglického jazyka (slovní zásoba, gramatika a frazeologie) na úrovni pre-intermediate až intermediate, rozšířená  o základní teologickou slovní zásobu a texty dle zájmu studentů. Vyučuje se podle učebnice New English File Pre-Intermediate, autoři Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. V zimním semestru se bude probírat File/Lekce 8.


Vzdělávací exkurze U3V - „Nejen Filosofská historie…“

5.–8. červen 2018, Kontakt pro informace a rezervaci referátů: , tel. 723 978 795


 • Úterý 5. června

  V 6.30 odjezd od benzínové pumpy MOL u nádraží Holešovice (ulice U Elektrárny).

  Poděbrady – bývalé centrum pánů z Kunštátu a Poděbrad, od počátku 20. století lázně

  Růžový palouček – mytické místo loučení evangelických exulantů s vlastí

  Litomyšl – bývalé biskupství, rodiště Bedřicha Smetany a dějství Jiráskovy Filosofské historie s renesančním zámkem

  - prohlídka rozšířeného okruhu „celým zámkem“ renesančního sídla Pernštejnů

  - Smetanova rodná světnička

  - Váchalovo Portmoneum

  - městské muzeum (dle času)

  - návštěva minipivovaru Veselka, kde se vaří pivo „Bedřich“

  - exkurze, shrnutí dne a možnost posezení - ubytování v prostorách zámeckého areálu ve 2 a 3 lůžkových pokojích


 • Středa 6. června

  Hrad Svojanov – „vila českých královen“ – prohlídka hradu

  Kunštát – prohlídka hradu a centra města

  Hrad Pernštejn (dle času) – mimořádně zachovalý středověký hrad pánů z Pernštejna

  Porta Coeli (dle času) – cisterciácké opatství z 13. století Ve večerních hodinách návrat do Prahy


 • Pátek 8. června

  Exkurze po pražských místech spojených s A. Jiráskem a revolucí 1848, tematický seminář. Sraz před budovou Karolina po promoci U3V (cca ve 12.15 hod).


Cena 1390,-Kč obsahuje částečný příspěvek na náklady exkurze – doprava, ubytování na dvou- či třílůžkových pokojích se snídaní formou švédských stolů a vstupy do navštěvovaných objektů. Počet míst je omezen. Účast je podmíněna vypracováním tematické relace dle zadání (ke stažení níže), v opačném případě cena činí 1990,-Kč. Platbu je nutno provést v HOTOVOSTI na hospodářském oddělení UK HTF nejpozději do 24. 4. 2018. Přihlásit se lze na emailu nebo na tel. čísle 723 978 795. Po provedení platby je účastník přihlášen, v případě odhlášení po 24. 4. za sebe účastník zajistí náhradníka, jinak riskuje propadnutí zaplacené částky. Drobná změna programu vyhrazena.


Podrobnosti a témata referátů ke stažení (.docx)Poslední změna: 2. červen 2018 10:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám