prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.

Kontakt

pracovna H 305

email: lubos.kropacek@ff.cuni.cz


Profesní životopis

Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc., orientalista a afrikanista. Narozen 1939 v Praze, vystudoval v letech 1959-64 FF UK (obory arabština, angličtina; k nim od roku 1960 a pak v aspirantuře si přibral afrikanistiku). Na FFUK získal aspiranturu pro obor dějiny Afriky (pod vedením dr. I. Hrbka), kterou ukončil v r. 1969 předložením doktorské disertace o Dárfúrském sultanátu. Materiál k ní shromažďoval v roce 1967 za stipendijního pobytu v Káhiře. V roce 1968 se zúčastnil expedice studentů a absolventů UK do Lambaréné přes 13 afrických států. Disertaci však mu nebylo v období normalizace dovoleno obhajovat, namísto toho musel z fakulty odejít a živil se až do roku 1990 tlumočením a překlady, hlavně arabštiny.

V roce 1990 byl rehabilitován, mohl obhájit disertaci a habilitoval se na docenta. Získal  učitelské místo na FFUK, kde byl roku 2001 jmenován profesorem oboru Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky.


L. Kropáček se ve své odborné práci zabývá širokým spektrem historických, filologických a religionistických témat. Publikoval slovníky arabštiny a svahilštiny, podílel se na slovníku etymologických výkladů afrických a asijských toponym. Z jeho afrikanistických prací vynikají dějiny arabizace Súdánu publikované v General History of Africa (vydalo v několika jazykových verzích UNESCO) a práce k dějinám Dárfúru.

V posledních 20 letech se věnuje intenzívně vědecké práci a popularizaci témat vztahujících se k islámu. Tento zájem, podnícený již pobytem v Egyptě v roce 1967, projevil již 2 svazky univerzitních skript Moderní islám (1971), užívanými dodnes. Kropáčkovy islamologické monografie z novější doby zahrnují zejména Duchovní cesty islámu (1993, 5. vyd. 2011), Islámský fundamentalismus (1996), Blízký východ na přelomu tisíciletí (1999), Islám a Západ (2002) a Súfismus. Dějiny islámské mystiky (2008). V současnosti připravuje profesor Kropáček monografii Islám a křesťanství (rozbory teologické a historický vývoj vztahů).


L. Kropáček často vystupuje v médiích a publikoval též velký počet popularizačních prací a recenzí. Účastní se aktivně křesťansko-muslimského dialogu pro vytváření dobrých vztahů v Evropě (členem ekumenické komise Islám v Evropě jmenovaným Radou evropských biskupských konferencí CCEE v letech 1999-2004 aj.). Přednáší o islámské problematice na HTF, externě též na FFUK. Spolupracuje i s dalšími humanitně a teologicky zaměřenými fakultami UK.


Bibliografie za roky 2010 a 2011

Bibliografie od roku 1999Poslední změna: 20. listopad 2014 10:05 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám