29. května 2018

Vyhlášení soutěží, na něž se studenti fakulty hlásí sami.


25. ročník soutěže o Bolzanovu cenu

Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy udělovanou studentům za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované uchazečem v průběhu studia. Jde o mimořádné ocenění jednotlivců z řad studentů Univerzity Karlovy. Udělení ceny se osvědčuje diplomem a je s ním spojena peněžitá odměna.


Odkazy:


Fakultní termín pro odevzdání podkladů pro nominace: 15. 10. 2018


Bc. a Mgr. studenti/absolventi odevzdají podklady k nominaci na studijní oddělení:

Kontakt:

Mgr. Jitka Chaloupková

E-mail:

Tel.: +420 222 539 203

Kancelář: H104


Ph.D. studenti/absolventi odevzdají podklady k nominaci na oddělení vědy:

Kontakt:

ThDr. Marketa Langer

E-mail:

Úřední hodiny: středa 12-14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 210

Kancelář: H402a


Cena Josefa Vavrouška

Děkanka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) vyhlašuje veřejnou soutěž studentských a vědecko-výzkumných prací o Cenu Josefa Vavrouška, která je věnována nejrůznějším aspektům problematiky trvalé udržitelnosti a hodnotám reprezentovaným osobností Josefa Vavrouška. Cena je určena studentům, doktorandům a mladým pracovníkům českých a slovenských vysokých škol a vědecko-výzkumných pracovišť.


Odkazy:Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám