Studijní obory

Teologie (jednooborová)

Teologie v kombinacích

Humanitní studia

Specializace v pedagogice

Učitelství pro střední školy

Sociální práce

Programy ve spolupráci s jinými fakultami UK

Doktorský studijní program Teologie (Ph.D.)


Teologie (jednooborová)

Tříleté bakalářské studium

Bakalářský studijní program Teologie – jednooborové prezenční studium


Bakalářský studijní program Teologie – jednooborové kombinované (dálkové) studium

Poznámka: Všichni úspěšní absolventi bakalářského studia výše zmíněných oborů mohou dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu.


Dvouleté navazující magisterské studium

Dvouletý navazující magisterský studijní program Teologie – jednooborové prezenční studium


Dvouletý navazující magisterský studijní program Teologie – jednooborové kombinované (dálkové) studiumTeologie v kombinacích

Tříleté bakalářské studium

Bakalářský studijní program Teologie – dvouoborové prezenční studium

Poznámka: Všichni úspěšní absolventi bakalářského studia výše zmíněných oborů mohou dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu.


Dvouleté navazující magisterské studium

Navazující magisterský studijní program Teologie – dvouoborové prezenční studiumHumanitní studia

Tříleté bakalářské studium

Bakalářský studijní program Humanitní studia – dvouoborové prezenční studium

Poznámka:

Poznámka: Všichni úspěšní absolventi bakalářského studia výše zmíněných oborů mohou dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu.  


Dvouleté navazující magisterské studium

Navazující magisterský studijní program Humanitní studia – dvouoborové prezenční studiumSpecializace v pedagogice

Tříleté bakalářské studium

Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice – prezenční studium

Poznámka: Studenti mohou pokračovat v navazujícím magisterském oboru Učitelství náboženství, etiky a filozofie.


Poznámka: Studium ve spolupráci s VOŠ pedagogickou na Evropské.


UPOZORNĚNÍ:

Na základě rozhodnutí Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství o omezení akreditace studijního oboru Sociální pedagogika uskutečňovaného na Husitské teologické fakultě UK (spočívajícího v zákazu přijímat ke studiu další uchazeče) ze dne 29. 1. 2018 považujeme za nezbytné Vás o této skutečnosti informovat a zároveň Vám doporučit podání další přihlášky na studijní obor dle Vašeho zájmu respektive výběru.

Husitská teologická fakulta v součinnosti s Rektorátem Univerzity Karlovy podává proti výše uvedenému rozhodnutí odvolání k přezkumné komisi Akreditačního úřadu a celou věc řeší. V případě, že odvolání dopadne v neprospěch Husitské teologické fakulty, nebudeme moci činit další kroky směřující k případnému přijetí přihlášených uchazečů a přijímací řízení bude zastaveno.


Učitelství pro střední školy

Dvouleté navazující magisterské studium

Navazující magisterský program Učitelství pro střední školy - prezenční studiumSociální práce

Tříleté bakalářské studium

Bakalářský studijní program Sociální práce – prezenční studium

Poznámka: Všichni úspěšní absolventi bakalářského studia mohou dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu.


Dvouleté navazující magisterské studium

Dvouletý navazující magisterský obor Sociální a charitativní práce (studijní program Sociální práce)Programy ve spolupráci s jinými fakultami UK

Tříleté bakalářské studium

- ve spolupráci s Pedagogickou fakultou

Bakalářský studijní program Teologie – dvouoborové prezenční studium

Přijímací řízení pořádá naše fakulta.

Studenti mohou pokračovat i v dvouoborovém navazujícím magisterském studiu: Husitská teologie – Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - německý jazyk


- ve spolupráci s Filozofickou fakultou

Bakalářský studijní program Teologie – dvouoborové prezenční studium

Přijímací řízení pro obor Pravoslavná teologie pořádá naše fakulta. Přijímací řízení oborů Východoevropská studia, Jihovýchodoevropská studia a Novořecká filologie pořádá Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a řídí se pravidly UK FF.


Dvouleté navazující magisterské studium

- ve spolupráci s Pedagogickou fakultou

Bakalářský studijní program Teologie – dvouoborové prezenční studium

Přijímací řízení pořádá naše fakulta.Doktorský studijní program Teologie (Ph.D.)

Prezenční i kombinované (dálkové) studium pro obor:

  • Judaistika (studium v českém jazyce)


Prezenční studium pro obor:

  • Husitská teologie (studium v českém i německém jazyce)


Termín podávání přihlášek:  30. 4. 2017

Podrobné informace o přijímacím řízení k doktorskému studiuPoslední změna: 16. únor 2018 14:05 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám