Studium na fakultě

Husitská teologická fakulta

Husitská teologická fakulta představuje teologickou fakultu s multidisciplinárním zaměřením. Svoje posluchače připravuje k akademické práci, k duchovenskému poslání i k uplatnění v různých profesích v oblasti školství, kultury, sociálních služeb, státní správy, nebo i politiky a služeb v zahraničí. Husitská teologická fakulta je od svých počátků spjata s Církví československou husitskou, která vznikla začátkem roku 1920 z hnutí katolického modernismu.Studium a akademické působení na fakultě je však přístupné všem bez rozdílu konfese, pohlaví, rasy, politické příslušnosti a světového názoru. Fakulta respektuje konfesionální postoje posluchačů a je nábožensky tolerantní, o čemž svědčí také pestrost nabízených studijních oborů.


Teologie

Fakulta nabízí studium teologie tří konfesí - husitskou teologii, pravoslavnou teologii a starokatolickou teologii v několika různých kombinacích. Studenti absolvují studium biblistiky, aby byli schopni vědecky interpretovat starozákonní i novozákonní písemnictví, a to i se znalostí klasických jazyků. Díky výuce církevních dějin se seznamují s historií křesťanství od nejstarších dob po současnost se zvláštním zřetelem na období katolického modernismu 19. a 20. století, z nějž vzešla Církev československá husitská. Studium systematické teologie pak přibližuje studentům témata křesťanského teologického myšlení v jeho úplných počátcích i v dalším dějinném vývoji.


Husitskou teologii je možno kombinovat s filozofií, religionistikou, judaistikou a také se specializací na německý jazyk. Pravoslavná teologie v současnosti nabízí kombinace s filozofií, religionistikou, novořeckou filologií a s východoevropskými a s jihovýchodoevropskými studii.


Humanitní studia

Ve studijním programu humanitních studií je možno kombinovat obory filozofie, religionistiky a judaistiky.


Obor filozofie poskytuje studentům znalosti systematické filozofie, dějin filozofického myšlení (antika, středověk, novověk), náboženské filozofie (křesťanství a judaismus), etiky a logiky. Studenti čtou filozofické texty také v klasických jazycích (řečtina a latina) a alespoň v jednom světovém jazyce.


Studium religionistiky se zaměřuje na jednotlivá náboženství současnosti i minulosti a zároveň reflektuje problematiku vědeckého studia náboženství. V oblasti dějin náboženství klade důraz především na studium náboženství starověkého Předního východu a studium velkých monoteistických systémů judaismu, křesťanství a islámu, a to z hlediska jejich dějin, soudobé problematiky a vzájemných vztahů. Dalším specifikem je důraz na současné podoby duchovního života.


Během studia oboru judaistika se studenti zabývají židovskou tradicí z historické i jazykové perspektivy. Stěžejními tématy jsou židovská mystika a filosofie, rabínská literatura, židovské tradice a zvyky, dějiny židovského národa i antisemitismu. Jazyky vyučované v rámci judaistiky jsou pak biblická, středověká i moderní hebrejština (ivrit) a také biblická a talmudická aramejština.Sociální práce a učitelství

Cílem oboru Sociální a charitativní práce je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných odborníků pro regulované povolání sociálního pracovníka, zaměřené na všeobecnou sociální práci a sociální služby v církevní a mimocírkevní oblasti, a pro profese v působnosti státní správy, profese kulturně, literárně a publicisticky zaměřené a pro teoretické činnosti v sociálně vědní oblasti či vědecko-výzkumné práce.


Pedagogické obory na Husitské teologické fakultě připravují studenta na sociálně pedagogickou činnost, poskytování výchovného a sociálně právního poradenství a také na navazující magisterské studium s pedagogickým zaměřením. Absolventi navazujícího programu Učitelství etiky, náboženství a filozofie pak mohou vyučovat na základních a středních školách, a to předměty náboženství, občanská výchova, etická výchova a základy společenských věd.


Výhody studia na Univerzitě Karlově

Studenti Husitské teologické fakulty mají díky velké prostupnosti Univerzity Karlovy možnost navštěvovat podle svého zájmu a specializace semináře a přednášky ostatních fakult. Jako studenti Univerzity Karlovy také mohou zažádat o zahraniční stipendium a vyjet až na jeden rok na vybranou zahraniční univerzitu.


Studentský život

Na Husitské teologické fakultě působí studentský spolek Elíša, jehož členové organizují studentské výjezdy, večírky, klubové přednášky, diskuse a další společenské akce. Studenti se také mohou zapojit do činnosti fotbalového týmu "Boží bojovníci," který v současnosti úspěšně reprezentuje fakultu v Hanspaulské lize. Univerzita Karlova samotná pak svým studentům nabízí velký počet sportovních aktivit a společenských událostí.Poslední změna: 6. listopad 2015 10:54 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám