Večerní kolokvia

Program:

 • 12. 10. 2017, 17:00, aula H109

  Mgr. Jiří Dynda (FF UK, AV ČR)

  Strukturální interpretace mýtů a bohatýři ruských bylin

  Anotace: Přednáška ukáže na příkladu málo známého materiálu ruské folklorní epiky strukturální přístup ke studiu mytologických a epických látek. Vedle seznámení s žánrovými a formálními zvláštnostmi ruských bylin, které mohou být zajímavé pro religionisty, bude představena strukturální a komparativní interpretace jednoho konkrétního epického příběhu, který popisuje setkání mladého hrdiny Ilji Muromce s jeho starým mentorem, umírajícím obrem Svjatogorem. Mladý hrdina přebírá Svjatogorovu moc a postavení přijetím jeho životní síly, a stává se tak nejdůležitějším bohatýrem ruských epických písní. Autor se pokusí tento v mnoha momentech bizarní mytologický příběh o neodvratné smrti starého hrdiny vyložit v kontextu bylinné tradice a jejích eurasijských paralel a pokusí se nalézt možné odpovědi na otázku, proč si tento narativ lidé na ruském Severu vyprávěli až do počátku 20. století.


 • 26. 10. 2017, 17:00, aula H109

  Mgr. Zdenko Vozar (FF UK)

  Středověká alychymie mezi praxí a univerzitou

  Anotace: Arabská alchymie se v latinském prostoru objevuje v 11.-12. století. Její recepce a následná transformace nebyla bezproblémová a přinesla zajímavé výzvy jak pro teology, filosofy, lékaře a právníky, tedy univerzitní vzdělance a elity, tak i pro kupce a řemeslníky. Přednáška prezentuje ve zkratce její vybrané formy na základě některých autorů a děl.


 • 9. 11. 2017, 17:00, aula H109

  prof. Pavel Hošek (ETF UK)

  Náboženskost v díle Jaroslava Foglara

  Anotace: Prof. Pavel Hošek vydal přednedávnem knihu, kde hodnotí spirituální význam díla Jaroslava Folara a otázku, zda se "foglaring" dá nebo nedá chápat jako implicitní náboženství. Přijďte si jej poslednout na další přednášce z cyklu Večerní Kolokvia!


 • 23. 11. 2017, 17:00, učebna H308

  Mgr. František Novotný (FF MU)

  Středověké konspirační teorie

  Anotace: Existovaly ve dobách králů a rytířů konspirační teorie? Vynalezli už tenkrát chemtrails, zlopověstné jedy rozprašované vzduchoplavci z oblohy? A kdo tenkrát plnil roli mazaných iluminátů?

  Se zprávami o světovládném spiknutí zednářů, bankéřů nebo židovských průmyslníků se v době internetu setkal nejspíš už každý. Bylo by ale chybou považovat podobné zkazky za produkt informační postmoderny, dokonce i za vynález dvacátého století. Konspirační teorie nejsou nic nového pod sluncem, a vedle proměn v čase vykazují i řadu konstant, které vybízejí k historickému a antropologickému studiu.

  Přednáška se proto zblízka podívá nejen na to, jak vypadaly teorie spiknutí ve vrcholném a pozdním středověku, ale také na to, jak zkoumat konspirační teorie coby trans-historický jev na pomezí folklóru, pomluv a politické propagandy.


 • 14. 12. 2017, 17:00, aula H109

  Dr. Jan Lukavec

  Popkulturní bytosti očima kulturologie a religionistiky


Co jsou Večerní kolokvia?

Večerní kolokvia navazují na religionistický projekt „Podvečerních kolokvií“, které běžely na HTF UK v posledních několika letech. Jednalo se o cyklus nezávislých, jednorázových přednášek s různými tématy, jejichž cílem bylo obohatit odborný dialog na HTF UK a přivést k nám zajímavé veřejně působící osobnosti. Většinu hostů tvoří přirozeně akademičtí pracovníci z jiných fakult i vysokých škol: ty zveme, abychom rozšířili své znalosti i mimo okruh běžných témat, které se na HTF UK přednášejí. Rádi však uvítáme také kmenové pracovníky fakulty a dáme jim příležitost, aby pohovořili o nejnovějším výzkumu, kterým se zabývají a který dosud nepronikl do jejich běžných přednášek a seminářů.


Čeští univerzitní odborníci na Kolokviích

Za poslední dva roky, kdy se Kolokvia pomalu rozbíhala, jsme uspořádali celkem čtrnácti akcí. Mezi nimi vyniká např. přednáška doc. Guiseppe Maiella o dějinách pojetí vampyrismu v literatuře, prezentace prof. Hoška na téma esoterických motivů v Lewisově Narnii, výklad Dr. Jana Kapusty o náboženství současných guatemalských Mayů nebo přednáška Dr. Lenky Philippové o karibských kořenech fenoménu zombie a jeho proměnách v hollywoodské kinematografii. Nezanedbatelnou součást Kolokvií tvoří také prezentace knih – snažíme se zvát autory, kterým čerstvě vyšla zajímavá publikace, a po přednášce dát také možnost publiku, aby si knihu zakoupilo a rovnou nechalo podepsat. Nejúspěšnější akcí tohoto typu byl jistě křest knihy doc. Martina Fárka, kam dokonce dorazili zástupci propagačního oddělení nakl. Karolinum včetně oficiálního fotografa.


Besedy

Vedle přednášek a prezentací knih tvoří součást Kolokvií také besedy. Běžný formát akademické přednášky tu střídá cca půlhodinová prezentace s následnou hodinovou diskusí, pozvaným hostem pak nebývá univerzitní odborník, nýbrž jiný typ veřejně působící osobnosti. V minulosti jsme tyto akce uspořádali celkem tři. Při první nás navštívila Vilma Kadlečková, česká spisovatelka a autorka ságy Mycelium, při druhé David Weber, americký spisovatel žánru military science fiction, který se u příležitosti turné po střední Evropě uvolil stavit se i u nás. Cílem takto laděných kolokvií není jen setkání se zajímavými tvůrci, ale především možnost nahlédnout „pod pokličku“ popkultuře a způsobu, jakým vznikají její obsahy. Obě besedy tak tvořily součást cyklu zaměřeného na porozumění fenoménu mimozemšťana v západní kultuře a debata se točila kolem tématu, jakým způsobem pracuje se svými mimozemskými postavami spisovatel sám.  Třetím hostem byl Brian Storker, jehož literární dílo navazuje na Draculu Brama Stokera: povídali jsme si o upírech a o způsobu, jakým s tímto populárním fenoménem naložil ve své vlastní tvorbě.


Kolokvia v novém hávu

Co je tedy nyní nového? Především jsme se rozhodli připojit Kolokvia k projektu Večerní akademie religionistiky a otevřít je i pro vzdělanou veřejnost. Zároveň navýšíme celkový počet přednášek až cca na šest a zpestříme výběr témat tak, aby pokrýval pokud možno celou pestrou škálu nejen z religionistiky sensu stricto, ale i z příbuzných oborů, například teologie, historie nebo filosofie. Tři formáty (přednáška, křest knihy a beseda) však zůstanou zachovány, stejně jako tematické zaměření na náboženství a vše, co s ním souvisí.


Jak se o nás dozvědět

Vždy nejpozději v polovině října (v případě ZS) nebo počátkem března (v LS) bude k dispozici předběžný program na daný semestr. Vlastní akce budou vždy avízovány cca 14 dní dopředu. Elektronicky lze pozvánky najít jak na stránkách Katedry religionistiky HTF UK, tak na Facebooku ve formě události, kde se budou objevovat především na stránce Večerní akademie religionistiky, ale také ve skupinách HTF UK, Studenti judaistiky a religionistiky HTF UK a na stránkách filmového klubu („Religionistický seminář popkulturních filmů“). Pozvánky však najdete na fakultě i fyzicky, a to v podobě letáčku na velké nástěnce u vrátnice i na religionistické nástěnce u Poradny vedle menzy.


Budeme se na Vás těšit!
Poslední změna: 10. listopad 2017 12:49 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám