OBD - sběr publikační činnosti

Důležité termíny a informace

Termíny konce sběru H18: HTF termín – bude upřesněn


Vstup do OBD:

https://verso.is.cuni.cz (jméno a heslo je stejné, jako do SISu).


Na HTF UK je organizací sběru publikační činnosti pověřeno Oddělení vědy, které zajišťuje:

 • školení pro uživatele OBD,

 • školení pro zpracovatele v platné metodice a dalších pokynů RVVI nebo UK, 

 • informační podporu zpracovatelům, včetně případných konzultací,

 • včasně vyhlašuje a zveřejňuje závazné termíny pro autory a zpracovatele k ukončení sběru dat za daný rok, formální zařazení výsledků do datové dávky pro RIV za daný rok a následné vygenerování datových dávek pro RIV za daný rok,

 • zpracování přehledů a analýz pro potřeby fakulty, 

 • namátkovou kontrolu a případnou opravu vybraných záznamů, 

 • komunikaci a konzultace s příslušnými pracovišti RUK a fakultními správci jiných fakult/součástí UK,

 • přípravu datových dávek pro Pilíř II a Pilíř III.


Informace Ústřední knihovny UK

Pro fyzickou evidenci dokumentů v katalogu NK (Národní knihovna ČR) www.nkp.cz v termínu do 30. května 2017 je nutné publikace fyzicky doručit do knihovny do 30. dubna 2017.

Forma fyzického doručení je libovolná: ČP, osobně do podatelny NK (tel. 221663210) nebo do Haly služeb (221663248). Je nezbytné do zásilky vložit oznámení, že se jedná o „rivové" publikace, které budou zpracovány ve zrychleném režimu.


Problematika Open Access (OA)

Ústřední knihovna se setkává s žádostmi o přidání časopisů do číselníku OBD. Jejich parametry jsou nedůvěryhodné (bliká IF, ačkoli žádné nemá, apod.). Takové časopisy velmi často naplňují definici tzv. predátorského časopisu.


Predátorský časopis je popsán jako časopis, který zneužívá myšlenku otevřeného přístupu ve svůj prospěch. Takové časopisy jsou založeny primárně k vybírání autorských poplatků a vytváření zisků.


Typické znaky predátorského časopisu:

 • žádné či fiktivní recenzní řízení,

 • téměř žádné překážky k publikování (práce pochybné úrovně),

 • nedodržování publikačních standardů,

 • minimální přínos pro sdílení vědeckých poznatků,

 • agresivní praktiky získávání příspěvků (emailové pozvánky k publikování v časopise či účasti na konferenci jako key-note speaker),

 • parazitování na jménech prestižních časopisů, zavádějící názvy časopisů a konferencí,

 • parazitování na známých jménech (uvedení známých vědců v redakčních radách bez jejich vědomí),

 • zcela stejná redakční rada pro více než jeden časopis vydavatelství.


Seznam predátorských časopisů udržuje knihovník Jeffrey Beall z University of Colorado:


Ověřit časopisy, zda nejsou predátorské, lze i na jednoduché stránce: thinkchecksubmit.org.


Pokud autor publikoval v časopise, který je označen jako predátorský, nebude možné jeho článek uplatnit do publikační činnosti OBD a nebude bodován.

Další info o OA naleznete na adrese: www.cuni.cz/UK-6477.html


Predátorské časopisy na webu Ústřední knihovny UKKontakt

ThDr. Marketa Langer

Fakultní správce sběru publikační činnosti

Kancelář: H402a

Úřední hodiny: dle individuální dohody

E-mail: 

Tel.: +420 222 539 210


Mapa stránek

Zpracovatelé - tato stránka obsahuje aktuální seznam zpracovatelů, platné návody a metodické materiály, dokumentaci k aktuálnímu kolu sběru publikační činnosti.

Užitečné odkazy - seznam odkazů užitečných pro ověřování správnosti záznamů výsledků.

Časté dotazy -  obsahuje odpovědi na dotazy, které se při komunikaci s fakultními správci často opakují a mohou poskytnout odpověď dříve, než kontaktujete  fakultního správce.Poslední změna: 27. listopad 2017 14:49 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám