Aktuální výzvy

Tato stránka obsahuje všechny aktuální výzvy ke studiu a k pobytům v zahraničí.

Pro více informací o jednotlivých nabídkách se obracejte na .


Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Erasmus+

Fond mobility Univerzity Karlovy

Fulbrightova komise

Další nabídky

Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,  plnící úkoly, které plynou ze zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva. DZS má na starosti řadu mezinárodních programů a realizuje aktivity vztahující se k oblasti podpory vzdělávání. Služby DZS jsou určeny jak jednotlivcům, studentům, pedagogům, ředitelům všech typů škol a dalším odborníkům, tak organizacím a firmám věnujícím se vzdělávání i orgánům místních samospráv a v neposlední řadě také Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.


Akademická informační agentura (AIA)

AKTION Česká republika - Rakousko

Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS)

Další nabídky DZS

Akademická informační agentura (AIA)

Akademická informační agentura (AIA) je součástí Domu zahraniční spolupráce. Jejím úkolem je informovat o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv a o dalších možnostech zahraničního studia.


Termín a destinace

Nabídka

30. dubna

Slovensko

Stipendia pro navazující magisterské a doktorské studium. Informace

19. května

Japonsko

Postgraduální stipendia, stipendia k absolvování vysokoškolského studia v Japonsku. Informace.

AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. Program AKTION byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí. Program AKTION slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).


Termín a destinace

Nabídka

Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS)

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol a soukromých vysokých škol o.p.s. Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí. Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu.


Termín a destinace

Nabídka

Další nabídky DZS

Termín a destinace

Nabídka

Erasmus+

Vyhlášení výběrového řízení pro studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2017/2018

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení pro studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2017/2018. Přihlášky je možné podávat od 20. 2. 2017 do 26. 3. 2017. Výběrové řízení se bude konat 30. 3. 2017. Další informace lze nalézt na fakultní stránce věnované programu Erasmus+.

Vyhlášení ke stažení (.pdf)


Vyhlášení výběrového řízení pro studijní pobyt v rámci Mezinárodní kreditové mobility programu Erasmus+

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení pro studijní pobyt v rámci Mezinárodní kreditové mobility programu Erasmus+ na zimní semestr akademického roku 2017/2018.

Místo pobytu: Uzhhorod National University, Užhorod, Ukrajina

Předpokládané datum pobytu: Zimní semestr AR 2017/2018

Oblast studia: Církevní právo

Počet míst: 1 (4 měsíce)

Přihlášky je možné podávat od 16. 3. 2017 do 29. 3. 2017. Studijní pobyt je určen pro studenty navazujícího magisterského a doktorského studia. Přihlášky spolu s motivačním dopisem a plánem studijního záměru je nutné odevzdat Mgr. Antonínovi Šedivému ( ) ve výše zmíněném termínu.

Vyhlášení ke stažení (.pdf)

Přihláška ke stažení (.pdf)


Fond mobility Univerzity Karlovy

Informace o Fondu mobility Univerzity Karlovy naleznete zde.


Přihlášky do Fondu mobility UK (zimní semestr) odevzdávejte na odd. vědy HTF do 10. října 2016.

Na OZV RUK musí být přihlášky doručeny přímo jednotlivými fakultami či součástmi, nikoli samotnými žadateli!


Kontakt: ThDr. Marketa Langer ( )

Fulbrightova komise

Informace o Fulbrightově komisi naleznete zde.

Další nabídka Fulbrightovy komise se připravuje.

Další nabídky

Termín a destinace

Nabídka

Různé termíny

Německo

Nabídka ročních dobrovolnických pobytů. Informace

Různé termíny

Česká republika

Program CIEE Flat Buddy funguje jako podpora americkým studentům během jejich jednosemestrálního studijního pobytu v Praze. Informace

1. května 2017

Německo

Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce v délce 1-6 měsíců (prosinec 2017 až květen 2018). Informace

10. května 2017

Itálie

Stipendijní pobyty.

Informace 1

Informace 2

Informace 3

1. prosince 2017

Německo

Stipendium na semestrální/roční pobyty pro studenty bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia (LS 2017/2018). Informace

Poslední změna: 27. duben 2017 16:44 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám