Aktuální výzvy

Tato stránka obsahuje všechny aktuální výzvy ke studiu a k pobytům v zahraničí.

Pro více informací o jednotlivých nabídkách se obracejte na .


Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Erasmus+

Fond mobility Univerzity Karlovy

Fulbrightova komise

Další nabídky

Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, plnící úkoly, které plynou ze zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva. DZS má na starosti řadu mezinárodních programů a realizuje aktivity vztahující se k oblasti podpory vzdělávání. Služby DZS jsou určeny jak jednotlivcům, studentům, pedagogům, ředitelům všech typů škol a dalším odborníkům, tak organizacím a firmám věnujícím se vzdělávání i orgánům místních samospráv a v neposlední řadě také Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.


Akademická informační agentura (AIA)

AKTION Česká republika - Rakousko

Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS)

Další nabídky DZS

Akademická informační agentura (AIA)

Akademická informační agentura (AIA) je součástí Domu zahraniční spolupráce. Jejím úkolem je informovat o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv a o dalších možnostech zahraničního studia.


Termín a destinace

Nabídka

29. září 2017

Španělsko

Postdoktorandská stipendia pro výzkumné pobyty na Granadské univerzitě. Informace

1. prosince 2017

Island

Stipendia na studium islandštiny. Informace.


AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. Program AKTION byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí. Program AKTION slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).


Termín a destinace

Nabídka

Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS)

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol a soukromých vysokých škol o.p.s. Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí. Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu.


Termín a destinace

Nabídka

Další nabídky DZS

Termín a destinace

Nabídka

Erasmus+

Vyhlášení výběrového řízení pro studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro letní semestr AR 2017/2018

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení pro studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na letní semestr AR 2017/2018. Přihlášky je možné podávat od 22. 8. 2017 do 5. 10. 2017. Výběrové řízení se bude konat 11. 10. 2017. Další informace lze nalézt na fakultní stránce věnované programu Erasmus+.

Vyhlášení ke stažení (.pdf)


Fond mobility Univerzity Karlovy

Informace o Fondu mobility Univerzity Karlovy naleznete zde.


Přihlášky do Fondu mobility UK (zimní semestr) odevzdávejte na odd. vědy HTF do 10. října 2016.

Na OZV RUK musí být přihlášky doručeny přímo jednotlivými fakultami či součástmi, nikoli samotnými žadateli!


Kontakt: ThDr. Marketa Langer ( )

Fulbrightova komise

Informace o Fulbrightově komisi naleznete zde.

Další nabídka Fulbrightovy komise se připravuje.

Další nabídky

Termín a destinace

Nabídka

Průběžně

Německo

Stipendia na letní školy a jazykové kurzy v Bavorsku. Informace

Průběžně

Německo

Nabídka stipendia na Mgr. studium. Informace

Různé termíny

Německo

Nabídka ročních dobrovolnických pobytů. Informace

Různé termíny

Česká republika

Program CIEE Flat Buddy funguje jako podpora americkým studentům během jejich jednosemestrálního studijního pobytu v Praze. Informace

1. prosince 2017

Německo

Stipendium na semestrální/roční pobyty pro studenty bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia (LS 2017/2018). Informace

Poslední změna: 22. září 2017 10:45 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám