Disertační prácePřehled obhajob disertačních prací

Uchazeči o obhajobu disertační práce - Husitská teologie

Termín: 26. 9. 2018


Uchazeč: Mgr. Richard Ferčík

Školitel/katedra: Vogel, J./Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie

Název: Vývoj pohřební praxe Církve československé (husitské) v kontextu jejího ideového vývoje


Uchazeč: Mgr. Ruth Kubíčková

Školitel/katedra: Kučera, Z./Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie

Název: Ars moriendi ve světle teologického personalismu - poimenická explikace


Uchazeč: Mgr. Tomáš Procházka

Školitel/katedra: Kučera, Z./Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie

Název: Principy mezináboženského dialogu z hlediska husitské teologie


Uchazeč: Mgr. Jiří Flam

Školitel/katedra: Liguš, J./Katedra praktické teologie

Název: Poimenické aspekty komunikace na pomezí individuální eschatologie


Uchazeč: ThDr. Marketa Langer

Školitel/katedra: Veverková, K./Katedra historické teologie a církevních dějin

Název: Teologický odkaz české moderny v životě a díle Františka Bílka


Uchazeč: Mgr. Pavel Mach

Školitel/katedra: Lášek, J. B./Katedra historické teologie a církevních dějin

Název: Český nacionalismus a vznik Církve Československé


Uchazeč: doc. Oleksandr Bilash

Školitel/katedra: Lášek, J. B./Katedra historické teologie a církevních dějin

Název: Svoboda svědomí a náboženská politika sovětského režimu na Jihu Ukrajiny v letech 1917-1939 (historický a právní aspekt): od státu k jednotlivciUchazeči o obhajobu disertační práce - Judaistika

Termín: 27. 9. 2018


Uchazeč: Mgr. Klára Verzichová

Školitel/katedra: Beneš, J./Katedra biblistiky a judaistiky

Název: Starověká teologie Samaritánů - specifická funkce interpolací, duplikací a dalších textových změn v Samaritánském pentateuchu


Uchazeč: Mgr. Olga Melzochová

Školitel katedra: Nosek, B./Katedra biblistiky a judaistiky

Název: Srovnání amerického a středoevropského reformního judaismu
Disertační práce jsou podle zákona č. 106/1999 Sb. zpřístupněny veřejnosti na Oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků (1. patro, místnost H108).


Poslední změna: 10. srpen 2018 12:53 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám