Disertační práce

Přehled obhajob disertačních prací

Obor Judaistika21. 2. 2018 v 10:00 hodin, UK HTF , 4. patro, místnost H 401


Složení zkušební komise:


Předseda komise:

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. – HTF UK


Členové komise:

prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th. D. – JU ČB

prof. Dr. hab. Stefan Gaşiorowski - IHPAN

doc. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. – FF UK – školitel

doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D. – HTF UK

doc. PhDr. Josef Bartoň, Th. D. – KTF UK - oponent


Student: Mgr. Anna Akbiké Sulimowicz, téma práce: Společenský život karaimské obce v Lucku v meziválečném období (1919 - 1939)


Disertační práce jsou podle zákona č. 106/1999 Sb. zpřístupněny veřejnosti na Oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků (1. patro, místnost H108).


Poslední změna: 15. únor 2018 14:19 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám