Nostrifikace

Všeobecné informace

Procesní postup na UK

Přijímací řízení do Ph.D. studia na UK – posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání


S platností od 1. 1. 2017 jsou v rámci Univerzity Karlovy zavedena nová pravidla pro podávání žádostí o uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Od uvedeného data lze podat žádost pouze na rektorátu UK, ať už osobním předáním, nebo zasláním poštou. Důvodem zavedení je zpoplatnění žádostí, spolu s plánovaným zprovozněním registru MŠMT pro vkládání informací o žádostech.


Na fakultě lze připravovanou žádost pouze konzultovat pro formální správnost, podání žádosti je možné pouze na rektorátu UK v úředních hodinách žádost podat a případně i uhradit poplatek.


S případnými dotazy obracejte na oddělení pro vědu.


Kontaktní osoba:


ThDr. Marketa Langer

Fakultní koordinátor sběru publikační činnosti OBD (RIV)

Fakultní koordinátor GA UK, GA ČR

Technická redakce: Časopis Theologická revue

E-mail:

Úřední hodiny: středa 12–14 hodin

Konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 210

Kancelář: H402a


Poslední změna: 2. květen 2018 11:20 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám