Akademický senát


Akademický senát Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy je samosprávným zastupitelským orgánem fakulty. Senát a členové senátu fakulty odpovídají za svou činnost akademické obci fakulty. Při výkonu své funkce jsou členové senátu povinni dbát zájmů fakulty i univerzity jako celku. Volby do senátu a jednání senátu upravuje Volební a jednací řád akademického senátu UK HTF. Zasedání senátu jsou veřejně přístupná.

E-mail:


Výsledky voleb do Akademického senátu HTF UK pro volební období 2017-2019

Vyhlášení výsledků voleb do Akademického senátu UK HTF pro volební období 2017-2019 (.pdf)


Zvolení do pedagogické komory AS HTF UK:

doc. Jiří Beneš, Th.D.

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.

Mgr. Lucie Kopecká

Zvolení do studentské komory AS HTF UK:

Mgr. Antonín Šedivý

Mgr. Veronika Matějková

Mgr. Kamila Špinarová


Příští zasedání Akademického senátu HTF UK

Lednové zasedání akademického senátu HTF UK proběhne 22. ledna 2018 od 12:30 v zasedací místnosti H401.


Současné složení Akademického senátu HTF UK

Členy senátu volí ze svých řad členové akademické obce fakulty a jejich funkční období je dvouleté. Orgány senátu jsou předseda a dva místopředsedové. Předseda je volen z řad akademických pracovníků, 1. místopředseda je volen z řad studentů a 2. místopředseda z řad pedagogů.


Předseda:

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.

1. místopředseda:

Mgr. Filip Sedlák

2. místopředseda:

ThDr. Jaroslav Hrdlička

Členové:

doc. Jiří Beneš, Th.D.

Mgr. Lucie Kopecká

PhDr. Marina Luptáková, Th.D.


Mgr. Antonín Šedivý

Mgr. Veronika Matějková

Mgr. Kamila Kohoutová

Bc. Kateřina HlaváčováPoslední změna: 18. prosinec 2017 13:09 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám