Akademický senát


Akademický senát Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy je samosprávným zastupitelským orgánem fakulty. Senát a členové senátu fakulty odpovídají za svou činnost akademické obci fakulty. Při výkonu své funkce jsou členové senátu povinni dbát zájmů fakulty i univerzity jako celku. Volby do senátu a jednání senátu upravuje Volební a jednací řád akademického senátu UK HTF. Zasedání senátu jsou veřejně přístupná.

E-mail:


Vyhlášení voleb do AS HTF UK pro volební období 2018-2020

Vážení kolegové, vážené kolegyně, vážení členové akademické obce, AS HTF UK vyhlašuje volby do AS HTF UK na volební období 2018-2020.

Do 27. 4. 2018 do 14:00 je možnost podávat návrhy na kandidáty do AS HTF UK k rukám tajemníka HTF UK Mgr. Jiřího Navrátila.

Voleni budou dva zástupci z řad akademických pracovníků a dva zástupci z řad studentů. Přičemž akademičtí pracovníci navrhují kandidáty z řad akademických pracovníků a studenti z řad studentů.

Volby se konají ve čtvrtek 3. 5. a v pátek 4. 5. 2018 od 10:00 do 15:00 v hale před studijním oddělením. Každý člen akademické obce má možnost hlasovat až pro dva kandidáty ze své komory.


Volební komise:

Mgr. Lucie Kopecká

Mgr. Veronika Matějková

Mgr. Antonín Šedivý


Příští zasedání Akademického senátu HTF UK

Lednové zasedání akademického senátu HTF UK proběhne 22. ledna 2018 od 12:30 v zasedací místnosti H401.


Současné složení Akademického senátu HTF UK

Členy senátu volí ze svých řad členové akademické obce fakulty a jejich funkční období je dvouleté. Orgány senátu jsou předseda a dva místopředsedové. Předseda je volen z řad akademických pracovníků, 1. místopředseda je volen z řad studentů a 2. místopředseda z řad pedagogů.


Předseda:

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.

1. místopředseda:

Mgr. Filip Sedlák

2. místopředseda:

ThDr. Jaroslav Hrdlička

Členové:

doc. Jiří Beneš, Th.D.

Mgr. Lucie Kopecká

PhDr. Marina Luptáková, Th.D.


Mgr. Antonín Šedivý

Mgr. Veronika Matějková

Mgr. Kamila Kohoutová

Bc. Kateřina Hlaváčová


Výsledky voleb do Akademického senátu UK

Výsledky voleb do AS UK 2017-2020 (.pdf)


Poslední změna: 12. březen 2018 16:00 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám