Akademický senát


Akademický senát Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy je samosprávným zastupitelským orgánem fakulty. Senát a členové senátu fakulty odpovídají za svou činnost akademické obci fakulty. Při výkonu své funkce jsou členové senátu povinni dbát zájmů fakulty i univerzity jako celku. Volby do senátu a jednání senátu upravuje Volební a jednací řád akademického senátu UK HTF. Zasedání senátu jsou veřejně přístupná.

E-mail:


Příští zasedání Akademického senátu HTF UK

Další zasedání akademického senátu HTF UK proběhne 19. listopadu 2018 od 13:30 v zasedací místnosti H401.


Současné složení Akademického senátu HTF UK

Členy senátu volí ze svých řad členové akademické obce fakulty a jejich funkční období je dvouleté. Orgány senátu jsou předseda a dva místopředsedové. Předseda je volen z řad akademických pracovníků, 1. místopředseda je volen z řad studentů a 2. místopředseda z řad pedagogů.


Předseda:

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.

1. místopředseda:

Mgr. Filip Sedlák

2. místopředseda:

ThDr. Jaroslav Hrdlička

Členové:

Komora akademických pracovníků:

doc. Jiří Beneš, Th.D.

Mgr. Lucie Kopecká

PhDr. Marina Luptáková, Th.D.


Komora studentů:

Mgr. Kamila Kohoutová

Mgr. Veronika Matějková

ThDr. Ladislava Říhová, Ph.D.

Mgr. Antonín Šedivý


Výsledky voleb do Akademického senátu HTF UK

Výsledky voleb do AS HTF UK 2018-2020 (.pdf)

Výsledky voleb do AS HTF UK 2017-2019 (.pdf)

Výsledky voleb do AS HTF UK 2016-2018 (.pdf)

Výsledky voleb do AS HTF UK 2015-2017 (.pdf)

Výsledky voleb do AS HTF UK 2014-2016

Výsledky voleb do AS HTF UK 2013-2015 (.pdf)

Výsledky voleb do AS HTF UK 2012-2014

Výsledky voleb do AS HTF UK 2011-2013 (.pdf)

Výsledky voleb do AS HTF UK 2010-2012 (.pdf)


Výsledky voleb do Akademického senátu UK

Výsledky voleb do AS UK 2017-2020 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2016-2019 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2015-2018 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2014-2017 (.doc)

Výsledky voleb do AS UK 2013-2016 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2012-2015

Výsledky voleb do AS UK 2011-2014

Výsledky voleb do AS UK 2010-2013 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2009-2012

Výsledky voleb do AS UK 2008-2011 (.pdf)


Poslední změna: 15. říjen 2018 14:56 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám